Jens Henriksson ny vd och koncernchef för Swedbank

Report this content

Swedbanks styrelse har utsett Jens Henriksson till ny vd och koncernchef för Swedbank. Jens Henriksson tillträder sin befattning snarast möjligt och ersätter Anders Karlsson som varit tillförordnad vd sedan 28 mars 2019.

Jens Henriksson går till Swedbank från uppdraget som koncernchef för Folksam, där han är vd för både Folksam Liv och Folksam Sak.

- Med Jens Henriksson får banken en verkställande direktör som kombinerar ett erfaret ledarskap, en stark kommunikativ förmåga och en bred kunskap om bank- och finansmarknaderna. Jens har den samlade kompetens som krävs för att ta sig an bankens situation utifrån den senaste tidens kritik, de snabba teknikförändringarna och konkurrensen som präglar banksektorn idag. Dessutom har Jens Henriksson en förståelse för samhällsutvecklingen både i Sverige och globalt, samt en stor respekt och förståelse för Swedbanks värderingar och rötter, säger Göran Persson, styrelseordförande i Swedbank AB (publ).

Jens Henriksson har tidigare varit vd för Stockholmsbörsen, Nasdaq OMX, och har suttit i styrelsen för internationella valutafonden, IMF i Washington. Under sin tid i Washington var han ansvarig för Norden och de baltiska länderna. Han bistod då Island och Lettland när de sökte finansiell assistans av IMF. Jens Henriksson har under en kortare tid också varit chef för bankrelationer på Swedbank och har lång erfarenhet från Finansdepartementet. På departementet var han bland annat statssekreterare med uppdrag i EU:s Finansiella och Ekonomiska Kommitté, EFC. Jens Henriksson är civilingenjör, civilekonom och fil lic i nationalekonomi.

- Jag känner mig ödmjuk och hedrad, men också väl medveten om de utmaningar som ligger framför oss. Min uppgift som vd för Swedbank blir att återvinna förtroendet, utveckla bankens hållbara profil samt fortsätta den framgångsrika digitaliseringsresa som Swedbank inlett. Med den 200-åriga traditionen, de kompetenta medarbetarna samt de många lojala kunderna har vi alla förutsättningar att ta banken stärkt in i framtiden, säger Jens Henriksson, tillträdande vd och koncernchef, Swedbank.

Fram till tillträdesdatum fortsätter Anders Karlsson i sin nuvarande roll som tillförordnad vd och återgår sedan till sin ordinarie roll som CFO.

Media är välkomna till pressträff med ordförande Göran Persson och tillträdande vd Jens Henriksson kl 09:00 torsdagen den 29 augusti på Swedbanks huvudkontor, Landsvägen 40 i Sundbyberg. Anmälan görs till press@swedbank.com. Presslegitimation krävs.

Kontakt:
Gregori Karamouzis, chef Investor Relations, Swedbank, tel +46 72 740 6338
Unni Jerndal, presschef, Swedbank, tel +46 73 092 11 80

Detta meddelande gäller offentliggörande av insiderinformation
Swedbank AB (publ) ska offentliggöra denna information enligt Marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014, lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 August 2019, kl. 19:00.

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 172 kontor i Sverige och 122 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 juni 2019 uppgick balansomslutningen till 2 480 miljarder kronor.

Läs mer på www.swedbank.se                             

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Med Jens Henriksson får banken en verkställande direktör som kombinerar ett erfaret ledarskap, en stark kommunikativ förmåga och en bred kunskap om bank- och finansmarknaderna. Jens har den samlade kompetens som krävs för att ta sig an bankens situation utifrån den senaste tidens kritik, de snabba teknikförändringarna och konkurrensen som präglar banksektorn idag.
Göran Persson, styrelseordförande i Swedbank AB (publ)
Jag känner mig ödmjuk och hedrad, men också väl medveten om de utmaningar som ligger framför oss. Min uppgift som vd för Swedbank blir att återvinna förtroendet, utveckla bankens hållbara profil samt fortsätta den framgångsrika digitaliseringsresa som Swedbank inlett. Med den 200-åriga traditionen, de kompetenta medarbetarna samt de många lojala kunderna har vi alla förutsättningar att ta banken stärkt in i framtiden.
Jens Henriksson, tillträdande vd och koncernchef, Swedbank