Lantbruksbarometern 2019: Lantbrukarna ser positivt på framtiden trots pressat läge

Förra årets torka fortsätter påverka synen på lönsamheten bland Sveriges lantbrukare. Bara 3 av 10 upplever att deras lönsamhet är ganska eller mycket god, vilket är färre än våren 2018. Men lantbrukarna tror på förbättrad lönsamhet 2019. Det visar Lantbruksbarometern 2019 [1] från LRF Konsult, Swedbank och Sparbankerna.

Lantbrukarnas investeringar har både minskat och ökat. Maskininvesteringarna har backat, medan byggnadsinvesteringarna har gått fram. Det är framför allt företagare inom mjölk- och nötköttsproduktion samt växtodling som har investerat i byggnader. 

– Torkan var en väckarklocka för Sveriges lantbrukare och innebar att en del planerat om och senarelagt sina investeringar. Många verksamheter påverkas av både ökade kostnader och minskade intäkter, men vi är övertygade om att de flesta kan fortsätta utveckla en lönsam verksamhet. Ett viktigt medskick till lantbrukarna är att hålla järnkoll och räkna på företagets ekonomi. Ha också en löpande dialog med oss och övriga rådgivare samt era leverantörer, säger Ulf Möller, segmentsansvarig Skog & Lantbruk Swedbank och Sparbankerna. 

Produktion av förnybar energi anses vara den främsta affärsmöjligheten
Drygt 8 av 10 planerar olika åtgärder för att förbättra lönsamheten, främst genom att effektivisera sin produktion och många tittar också på nya affärsmöjligheter. Populärast är energiproduktion för eget bruk. Av de som vill producera energi fortsätter intresset för förnybar energikällor att öka. Nästan 8 av 10 vill satsa på solenergi och 1 av 10 vill satsa på vindkraft som därmed vänder uppåt efter en nedåtgående trend.

– Jag har hittills analyserat mer än 6 000 hektar i södra Sverige för 2018 och kan bekräfta att lönsamhetsläget försämrades för många lantbrukare. Men många lyckades minska den ekonomiska smällen genom att skapa nya affärsmöjligheter och samarbeten samt av att ha en diversifierad verksamhet. Jag är inte förvånad över att 7 av 10 lantbrukare skulle rekommendera en ung människa att bli lantbrukare. Svenskt lantbruk är en framtidsbransch. Matens ursprung och sättet det produceras på blir allt viktigare, säger Christine Andersson, Affärsrådgivare och Agronom, LRF Konsult Ängelholm.

I Lantbruksbarometern finns mer information övergripande om lantbruket, om olika verksamhetsgrenar och olika regioner. Ladda ner den här Swedbank och Sparbankerna och LRF Konsult.

Viktigaste insikterna från Lantbruksbarometern 2019
• Lönsamheten har försämrats för alla och index är nu minus 30. [2] Prognosen för 2020 är plus 8.
• Investeringarna både ökar och minskar. Gjorda och planerade maskininvesteringar har minskat, från 38 till 33 procent. Byggnads-investeringarna har däremot ökat, från 21 procent till 25 procent.
• 65% anser att det är svårt att hitta personal men tilltron till branschen är hög, 7 av 10 skulle rekommendera en ung människa att bli lantbrukare.
• Intresset för att investera i förnybar energi, både sol och vindkraft, har ökat. Nästan 8 av 10 som svarat att de tänker investera i energiproduktion ska göra det i solenergi. Trendbrott för vindkraften efter ett par års nedgång.

Tips till Sveriges lantbrukare
• Följ regelbundet upp dina verksamhetsgrenar och ha koll på ditt rörelsekapital.
• Ha en löpande dialog med leverantörer, banker och rådgivare.
• Var lyhörd för marknaden, använd ditt nätverk och var påläst för att fånga nya affärsmöjligheter.
• Reflektera över vad du lärde dig av torkan 2018 och hur du kan använda detta framåt i ditt företag.

För mer information, vänligen kontakta:
Ulf Möller, Segmentsansvarig Skog & Lantbruk Swedbank och Sparbankerna 08-58 59 03 34
Christine Andersson, Affärsrådgivare och Agronom, LRF Konsult 0431-41 81 07, christine.andersson@lrfkonsult.se
Cecilia Strömmar, Presskontakt LRF Konsult 073-511 26 88, cecilia.strommar@lrfkonsult.se
Anette Ringius, Presskontakt Swedbank 08-58 59 24 76

[1] Om Lantbruksbarometern
Lantbruksbarometern är en årlig rapport som visar lantbrukarnas uppfattning om det aktuella läget inom lantbruket. På uppdrag av LRF Konsult, Swedbank och Sparbankerna intervjuade Sifo 1 000 lantbrukare mellan den 8 och 21 januari 2019. Lantbruksbarometern har utkommit sedan 1987 och denna utgåva är den 32:a helårsupplagan.
[2] Detta index är beräknat som skillnaden mellan andelen som svarat ”mycket god” eller ”ganska god” och andelen som svarat ”ganska dålig” eller ”mycket dålig”. Ett positivt nettotal innebär att fler än hälften av de tillfrågade bedömer lönsamheten som god. Nettotalet kan variera mellan minus 100 och plus 100.

 

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 186 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 31 december 2018 uppgick balansomslutningen till 2 246 miljarder kronor.

Läs mer på www.swedbank.se                             

Taggar:

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 172 kontor i Sverige och 122 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 juni 2019 uppgick balansomslutningen till 2 480 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Torkan var en väckarklocka för Sveriges lantbrukare och innebar att en del planerat om och senarelagt sina investeringar. Många verksamheter påverkas av både ökade kostnader och minskade intäkter, men vi är övertygade om att de flesta kan fortsätta utveckla en lönsam verksamhet. Ett viktigt medskick till lantbrukarna är att hålla järnkoll och räkna på företagets ekonomi. Ha också en löpande dialog med oss och övriga rådgivare samt era leverantörer.
Ulf Möller, segmentsansvarig Skog & Lantbruk, Swedbank och Sparbankerna
Jag är inte förvånad över att 7 av 10 lantbrukare skulle rekommendera en ung människa att bli lantbrukare. Svenskt lantbruk är en framtidsbransch. Matens ursprung och sättet det produceras på blir allt viktigare.
Christine Andersson, Affärsrådgivare och Agronom, LRF Konsult Ängelholm