Många vill driva företag – men bara var sjätte är beredd att göra verklighet av sin dröm

En av fyra vill driva företag, men av dem är det bara var sjätte som har konkreta planer på att starta eget. Ekonomisk osäkerhet är den största anledningen till att människor inte startar företag, trots att de vill. Det visar en undersökning som Sifo gjort på uppdrag av Swedbank och sparbankerna [1]. Därmed riskerar samhället att gå miste om både arbetstillfällen och innovationskraft.
 

Intresset för entreprenörskap är stort. Sju av tio tycker att det är viktigt att det startas fler företag i Sverige. Fler jobb och möjlighet att hålla hela landet levande är de främsta anledningarna. Det visar en undersökning som Sifo gjort på uppdrag av Swedbank. Undersökningen visar också att en av fyra vill driva eget – men av dem är det bara var sjätte som är beredd att göra verklighet av sin dröm.

-Innovationskraften är stark i Sverige och många funderar på att starta eget, men trots det ser vi ingen trend mot ökat företagande [2]. Samhället behöver bli bättre på att ta vara på den entreprenörsanda som finns. Annars riskerar vi att gå miste om både innovationskraft och arbetstillfällen, säger Johan Kreicbergs, Swedbanks och sparbankernas företagarekonom.

Ekonomisk osäkerhet hinder att starta eget
De främsta skälen till att människor vill driva företag är att få styra över sin egen tid och sina arbetsuppgifter, och att kunna förverkliga idéer och drömmar. Men många som är intresserade av att driva eget avstår. 40 procent av dem som vill driva företag hindras av ekonomisk osäkerhet och 34 procent uppger att de inte utvecklat klart sin affärsidé. Många, 24 procent, tror också att det tar för mycket tid och engagemang att driva företag.

-Bilden av hur det är att driva företag behöver ändras. Företagande är förvisso förknippat med viss risk, men forskningen visar samtidigt att företagare ofta är nöjdare med sina liv än vad anställda är. Drömmer du om att starta eget, våga prova! Det finns saker du kan göra för att skaffa en grundtrygghet, som att gå med i en a-kassa och ha ett sparande till pensionen. 

För mer information:
Johan Kreicbergs, företagarekonom, tfn 076 802 59 89
Madelén Falkenhäll, senioranalytiker, tfn 076-790 16 38           www.swedbank.se/foretagande

[1] Undersökningen genomfördes i september 2018, 3 080 personer deltog.
[2] Källa. SCB

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 191 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 september 2018 uppgick balansomslutningen till 2 461 miljarder kronor.

Läs mer på www.swedbank.se                             

Taggar:

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 168 kontor i Sverige och 98 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 31 december 2019 uppgick rörelseresultatet till 5 401 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.com/sv

Prenumerera

Media

Media

Citat

Innovationskraften är stark i Sverige och många funderar på att starta eget, men trots det ser vi ingen trend mot ökat företagande . Samhället behöver bli bättre på att ta vara på den entreprenörsanda som finns. Annars riskerar vi att gå miste om både innovationskraft och arbetstillfällen.
Johan Kreicbergs, Swedbanks och sparbankernas företagarekonom