• news.cision.com/
  • Swedbank/
  • Mer än dubbelt så vanligt med företagare över 65 i Sverige som i övriga Europa - rekordmånga ägarskiften att vänta

Mer än dubbelt så vanligt med företagare över 65 i Sverige som i övriga Europa - rekordmånga ägarskiften att vänta

Report this content

En ny analys från Swedbank och sparbankerna som bygger på en bearbetning av statistik från EU:s statistikmyndighet Eurostat och en undersökning från Sifo visar att 14 procent, eller 68 000, av Sveriges företagare är mellan 65 och 74 år. EU-genomsnittet ligger på sex procent. Under de närmaste åren kommer antalet ägarskiften i svenska företag nå rekordnivåer.

När arvs- och gåvoskatten avskaffades 2005 var ett av motiven att underlätta generations- och ägarskiften i småföretag efter att de konstaterats att många företagare närmade sig 65-årsåldern. Men många företagare fortsatte att arbeta, vilket har gjort att andelen företagare över 65 år stigit från cirka 9 procent till 14 procent på 10 år. Analysen visar att av 34 undersökta länder i Europa är det bara Portugal som har en högre andel äldre företagare än Sverige. EU-genomsnittet ligger på sex procent.

Ekonomiska motiv och arbetsglädje bakom företagarnas långa arbetsliv
Att svenska företagare väljer att arbeta långt upp i åldrarna har flera orsaker. En ny Sifo-undersökning som genomförts på uppdrag av Swedbank och sparbankerna visar att 25 procent av dagens företagare räknar med att arbeta fram till minst 68 år. Motsvarande andel bland heltidsanställda är 10 procent. Många företagare fortsätter att arbeta för att de vill, men det finns också en grupp som menar att det är en ekonomisk nödvändighet.

– Att företagare upplever att deras arbete är meningsfullt och att arbetsglädjen ligger till grund för ett längre arbetsliv är positivt. Som företagare är det dock extra viktigt att se till att ha egna pensionslösningar och försäkringar på plats för att skapa större frihet i hur länge man ska fortsättas jobba, säger Johan Kreicbergs, företagarekonom på Swedbank och sparbankerna.

Lyckade generations- och ägarskiften en avgörande framtidsfråga
Oavsett vilka motiv företagarna har till att arbeta långt efter att de fyllt 65 år kommer de till slut att behöva lämna sina verksamheter. Att så många ägarskiften som möjligt lyckas har betydelse för fler än företagarna själva. Cirka 15 000 av företagarna är över 65 år har anställda. De övriga drygt 50 000 företagarna har en verksamhet som i många fall kan erbjuda en väg in på arbetsmarknaden för många av dem som idag står utanför arbetsmarknaden.

– Det finns skäl att på politisk väg försöka underlätta för dessa ägarskiften. En väg är att försöka förbättra matchningen mellan säljare och köpare för mindre företag. Soloföretag har ofta inte ett tillräckligt stort värde för att det ska vara möjligt att använda sig av en företagsmäklare. Samtidigt ger Arbetsförmedlingen stöd till start av näringsverksamhet, men där finns oftast inte information om vilka företagare som vill avyttra sin verksamhet. Det innebär att fokus ligger på att starta helt nya verksamheter. Det är olyckligt eftersom det oftast är betydligt lättare att ta över en existerande verksamhet med en etablerad kundbas än att starta något helt nytt, fortsätter Johan Kreicbergs.

Tips från Swedbank och sparbankerna – så lyckas du med ditt ägarskifte
• Planera ditt ägarskifte i tid.
• Identifiera flera potentiella köpare. De kan finnas bland anställda, konkurrenter, kunder och leverantörer.
• Se över vilka skattemässiga konsekvenser olika upplägg kan ha. Det gäller till exempel vilken bolagsform verksamheten bedrivs i.
• Vid en överlåtelse inom familjen är det ofta viktigt att se till att företaget är tillräckligt stabilt finansiellt för att kunna lösa ut ett eller flera barn.
• Undvik att låta företaget vara ditt enda pensionssparande. Om dina prisförväntningar påverkas av andra hänsyn än marknadsvärdet blir det svårare att komma överens med potentiella köpare.
• Ta gärna extern hjälp för både värdering av företaget och genom själva säljprocessen.

För mer information:
Johan Kreicbergs, företagarekonom, 076-802 59 89
Madelén Falkenhäll, samhällsanalytiker, 076-790 16 38                                                            

www.swedbank.se/foretagande

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 625 000 företags- och organisationskunder med 218 kontor i Sverige och 133 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 6 februari 2018 uppgick balansomslutningen till 2 213 miljarder kronor.

Läs mer på www.swedbank.se                             

Taggar:

Prenumerera

Citat

Att företagare upplever att deras arbete är meningsfullt och att arbetsglädjen ligger till grund för ett längre arbetsliv är positivt. Som företagare är det dock extra viktigt att se till att ha egna pensionslösningar och försäkringar på plats för att skapa större frihet i hur länge man ska fortsättas jobba.
Johan Kreicbergs, företagarekonom Swedbank och sparbankerna