Myrdalspriset 2018 till Mounir Karadja och Erik Prawitz

Report this content

Myrdalspriset 2018 har tilldelats Mounir Karadja vid Uppsala universitet och Erik Prawitz vid Institutet för Näringslivsforskning för artikeln ”Emigrationen till Amerika och den svenska arbetarrörelsen”, som publicerades i tidskriften Ekonomisk Debatt nr 8, 2018.

Juryns motivering:
Krig, svält, naturkatastrofer och fattigdom driver dagens globala migrationsströmmar. Dessa påverkar politiska processer, den ekonomiska utvecklingen och arbetsmarknaderna i såväl mottagar- som ursprungsländerna. En viktig fråga där kunskapsluckorna är särkskilt stora är hur migration påverkar de länder människor utvandrar från.

Drivkrafterna bakom migration har i grunden inte förändrats, och vi kan därför lära av historien. Mounir Karadja och Erik Prawitz använder massutvandringen från Sverige från 1880-talet fram till första världskriget, då ungefär en fjärdedel av Sveriges befolkning emigrerade till USA, för att undersöka dess politiska effekter på hemorterna. Författarna jämför svenska kommuner med olika mycket utvandring med hjälp av detaljerad statistik över emigranter. De finner att kommuner med högre emigration ser ökat medlemskap i fackföreningar, högre fattigvårdsutgifter och i större utsträckning byter till representativ demokrati. I dessa avseenden hade utvandringen positiva effekter på moderniseringen av Sverige.

Artikeln är välskriven och bygger på data med hög kvalitet. Författarna diskuterar ingående svårigheten att identifiera orsaksamband och redovisar alternativa förklaringar till resultaten på ett tydligt sätt. Forskningsresultaten har stor relevans för den aktuella ekonomisk-politiska debatten.

Artikeln kan läsas på http://bit.do/myrdal (pdf).

Myrdalspriset delas ut varje år av Swedbank för att uppmärksamma årets bästa artikel i Nationalekonomiska Föreningens tidskrift Ekonomisk Debatt. I juryn ingår professor Anna Dreber Almenberg, professor John Hassler, reporter Viktor Munkhammar och Swedbanks chefekonom Anna Breman, som också är juryns ordförande.

För ytterligare information:
Anna Breman, chefekonom Swedbank, +46 (0) 70 314 95 87, anna.breman@swedbank.se

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 186 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 31 december 2018 uppgick balansomslutningen till 2 246 miljarder kronor.

Läs mer på www.swedbank.se                             

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar