Dela

Kontakt

Citat

Jag är mycket glad över att få välkomna Britta till Swedbank. Hennes omfattande kunskaper och erfarenheter kommer att vara mycket viktiga när Compliance fortsätter att proaktivt säkra bankens regelefterlevnad.
Jens Henriksson, vd och koncernchef för Swedbank
Den ekonomiska aktiviteten i Sverige är tillbaka på den nivå som den hade varit på om pandemin inte hade inträffat. Även på arbetsmarknaden har återhämtningen gått snabbt. Arbetslösheten har fallit tillbaka till nivåerna före pandemin. På vissa områden kommer effekterna av pandemin att dröja sig kvar, till exempel till följd av den ökade smittspridningen räknar vi med att det dröjer ännu ett tag till innan tjänstekonsumtionen återhämtar sig helt.
Swedbanks chefekonom Mattias Persson.
Tjänstekonjunkturen fortsätter att uppvisa en överraskande hög aktivitetsnivå och hittills har smittspridningen av omikron och införandet av nya restriktioner inte satt några stora negativa avtryck i de större tjänsteföretagens verksamheter men nedåtriskerna har ökat.
Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex.
Även om konsumtionen har återhämtat sig betydligt från det ovanligt svaga pandemiåret 2020 så är den fortfarande lägre nu än den var före pandemin. Kortstatistiken visar inte på något uppsving under jul och nyår.
Andreas Wallström, prognoschef på Swedbank.
Årets budget innebär stora satsningar på de som är sjuka eller har en funktionsnedsättning som hindrar dem från att arbeta. Det är en grupp som annars hade halkat efter ekonomiskt ännu mer.
Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom.
Att kontinuerligt arbeta med att se över sina riktlinjer är en viktig del i vårt arbete. Genom att skärpa och tydliggöra våra policys och strategier steg för steg, kan vi också ge våra sparare en större förståelse för hur vi arbetar och vad vi som förvaltare står för.
Pia Gisgård, chef hållbarhet och ägarstyrning, Swedbank Robur
Även om tillväxttakten i industrin har dämpats under de senaste månaderna är det alltjämt en robust och motståndskraftig industrikonjunktur som framträder trots utbudsstörningar och en ökad osäkerhet kring smittspridningen av omikron och dess effekter på konjunkturen.
Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.
Som företagare behöver man tänka på att se över och eventuellt justera sitt löneuttag innan årsskiftet och skicka iväg fakturor för rut- och rotarbeten så att kunderna hinner betala dem i år.
Jörgen Kennemar, senioranalytiker på Swedbank.
Nu är en bra tid att summera hur det gick med hushållets ekonomi under året och om du vill ändra på något inför 2022. Kanske har du abonnemang eller prenumerationer som du inte använder eller försäkringar du saknar? När du gått igenom ekonomin är det en god idé att göra en budget för nästa år. Om du ser att du får pengar ”över” kan det vara läge att sätta igång eller öka ditt sparande.
Arturo Arques, Swedbanks och sparbankernas privatekonom.
Det finns absolut saker att göra för att påverka hur ekonomin blir den dagen man går i pension, även om man är en bit över 50 år. Det handlar dels om att försöka få upp sina inkomster, men framför allt om att anpassa utgifterna.
Madelén Falkenhäll, privatekonomisk expert på Swedbank.
Det är positivt att hushållen är optimistiska om sin ekonomi. Det ökar sannolikheten för en högre konsumtion och en fortsatt god tillväxt. Samtidigt är det många som också tänker passa på att se över sitt sparande och sina utgifter och det är alltid klokt ur ett privatekonomiskt perspektiv.
Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom.
Vi har satt tuffa klimatmål för vårt förvaltade kapital, och nu tar vi ytterligare ett steg för att uppnå dem. Transparens och jämförbarhet är en viktig del i hållbarhetsarbetet, och att säkerställa ett brett kunderbjudande inom pensionssparande i linje med Parisavtalet, är en central del i vår ambition att löpande arbeta för att skapa långsiktigt och hållbart värde till våra kunder.
Liza Jonson, vd Swedbank Robur
Jag ser fram emot att leda PayEx till nya framgångar. Vi har en stark marknadsposition, ytterst kompetenta medarbetare och kunder som vi kommer att fortsätta investera i och utvecklas tillsammans med.
Ola Laurin, tillträdande vd Payex
Många av de som vill och planerar att göra något för klimatet börjar få upp ögonen för vilken roll investeringar kan spela. Majoriteten av dem är kvinnor, och deras ställningstagande kan även löna sig för deras plånböcker på sikt. Jag är nämligen övertygad om att klimatfokuserade fonder har goda förutsättningar att ge bra avkastning över tid.
Linnea Zanetti, förvaltare på Swedbank Robur.
Dagens 60-åringar får räkna med att gå i pension när de är 67. I gengäld får de lite mer i plånboken än om de går i pension vid 65. Fler år i arbete ger högre pension.
Madelén Falkenhäll, privatekonomisk expert på Swedbank.
Vi behåller vår tio procentenheters övervikt i aktier. De tydliga fundamentala stöden för tillgångsslaget består. Vi står sannolikt inför en period med större svängningar men vi räknar med fortsatt positiv, men lägre, avkastning. Vi bedömer samtidigt att centralbankerna kommer att hantera broms och gas på ett sätt som inte slår undan optimismen.
Mattias Isakson, chefsstrateg på Swedbank Strategi&Allokering.
Under min tid som aktieanalytiker har jag fått en mycket god bild av mina blivande kollegor på Swedbank Robur. Jag ser verkligen fram emot att få bli en del av deras nyfikna, hungriga och kompetenta förvaltarteam, och med mitt stora intresse för teknik och innovation är det svårt att tänka sig ett mer attraktivt mandat att förvalta.
Fredrik Stenkil, ny förvaltare för Swedbank Robur Ny Teknik
Det är positivt att nyföretagandet ökar, men det finns samtidigt risker kopplade till ett lägre aktiekapital. Ett nystartat företag med 25 000 kronor i aktiekapital har en mer riskfylld situation från början eftersom bufferten är mindre och därmed ökar sårbarheten vid oväntade händelser.
Jörgen Kennemar, senioranalytiker på Swedbank.
Black week, en vecka då många handlare erbjuder rabatter, tycks inte ha lett till en lika stor ökning av försäljningen i år som den har gjort de senaste åren. För hemelektronik noterar vi exempelvis att försäljningen ökade med 128 procent under förra veckan jämfört med veckan innan, vilket är en mindre ökning än under 2020 och 2019.
Swedbanks prognoschef Andreas Wallström.
Kunskap om privatekonomi minskar stress och oro för den egna ekonomin. Det påverkar också hur vi mår i övrigt. De som har en trygg ekonomi mår mycket bättre än de som inte har det, framför allt psykiskt men också fysiskt.
Madelén Falkenhäll, privatekonomisk expert på Swedbank.
Som skogsägare är väder och skadeangrepp alltid en källa till oro men nu ser vi att klimatet specifikt, precis som äganderätten, bekymrar allt fler. Detta bör tas på stort allvar och vi ska ha respekt för att klimat och politik både utmanar och kan ge nya möjligheter för skogsägarna. Exempelvis kan satsningar på innovation och utveckling av nya användningsområden för skogsråvaror bidra till att skogsekonomin växer. Samtidigt behöver vi ett uthålligt skogsuttag som tar hänsyn till både skogsägarnas lönsamhet och biologisk mångfald.  
Ulf Möller, segmentsansvarig Skog och Lantbruk, Swedbank.
Med ett eget sparande får man en trygghet om man skulle behöva eller vilja förändra sin situation och göra nya val i livet. Hur stort sparande man behöver beror på hur och var man bor och om man har barn eller inte. Och såklart vilka möjligheter man har att spara över huvud taget. Skiljer det mycket i inkomst bör man hitta lösningar som gör att båda får möjlighet att spara.
Madelén Falkenhäll, privatekonomisk expert på Swedbank.
Mot slutet av prognoshorisonten kommer inflationen att ligga kring inflationsmålet på 2 procent. Detta är betydligt högre än det historiska snittet sedan millennieskiftet, och Riksbanken kan därför börja minska sin balansräkning under andra halvåret 2022. Vi tror nu på en första räntehöjning från Riksbanken 2023, vilket är betydligt tidigare än Riksbanken själva har i sin prognos.
Mattias Persson, chefekonom på Swedbank.
Åren när man är mellan 18 och 34 är en händelserik period för de flesta. Man flyttar hemifrån, en del flyttar till annan ort för att studera eller börja jobba, många flyttar ihop med någon och bildar familj. Tyvärr finns det många hinder på vägen till en egen bostad, inte minst för unga.
Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom.
Vi strävar efter att ständigt utveckla vårt arbete med hållbarhet, som är kärnan i Swedbanks affärsstrategi. Vår vision är ett samhälle som är ekonomiskt sunt och hållbart.
Jens Henriksson, vd och koncernchef, Swedbank.
Vi är måna om att erbjuda våra sparare produkter som ligger väl till i marknaden prismässigt, och ser därför kontinuerligt över våra fonders avgiftsnivåer för att säkerställa att vi är konkurrenskraftiga. Här utgår vi från bland annat produktegenskaper och kundens förväntansbild, samt att det är en prisbild som är hållbar över tid. Vi har de senaste två åren gjort 12 avgiftssänkningar och tar nu nästa steg och genomför ytterligare 10, vilket påverkar över en halv miljon sparare positivt.
Liza Jonson, VD Swedbank Robur. 
Inom hotell och restauranger ligger omsättningen nu klart över nivåerna före pandemin. Det är sannolikt en följd av att färre semestrande svenskar åker utomlands och att man snarare väljer att semestra inom Sverige. Det gynnar hotell och restauranger, men även kultur- och nöjessektorn.
Andreas Wallström, prognoschef på Swedbank.
Jag är oerhört glad och stolt över att ta mig an rollen som CIO. Närmast på agendan står vårt arbete med att nå vår vision, våra klimatmål och vår långsiktiga strategi kopplat till hållbart värdeskapande. Tillsammans med våra drygt 80 kunniga förvaltare, hållbarhetsanalytiker och ägarstyrningsspecialister kommer jag att målmedvetet fortsätta arbeta för att vi ska vara med och driva utvecklingen i branschen, vidareutveckla vårt produkterbjudande och skapa hög kundnöjdhet och god avkastning.
Pia Haak, CIO Swedbank Robur
De ökade elpriserna slår olika hårt beroende på var du bor och hur du bor.
Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom.
Svensk industri förefaller ha stått emot en ökad brist på insatsvaror och störningar i de globala leveransflödena väl och uppvisar en högre aktivitetsnivå i oktober jämfört med i eurozonen där PMI har nått den lägsta nivån sedan i vintras
Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank
Klimatet är vår tids största utmaning och debatteras flitigt. Som det bör göras. Men debatten får inte ske på bekostnad av agerandet, och här är initiativ som Net Zero Asset Managers en viktig nyckel i att driva på utvecklingen. Klimatfrågan måste stå över kortsiktiga finansiella mål, bolags- och landsgränser.
Liza Jonson, vd Swedbank Robur
Vecko- och månadspeng är ett bra sätt att lära barn att hushålla med begränsade resurser och förstå pengars värde. Det är också en bra ingång till samtal om pengar med barn. Föräldrar som pratar ekonomi med sina barn uppger att deras barn har lättare att få pengarna att räcka till än föräldrar som inte pratar ekonomi med sina barn.
Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom.
För att lyckas på börsen ska man vara långsiktig, spara regelbundet och ha koll på avgifterna. Man behöver också bestämma sig för vilken risk man är beredd att ta och anpassa sina placeringar utifrån det. För många kan det här också vara ett bra läge att se över och rebalansera sin sparportfölj, alltså se över och anpassa så att andelen aktier och räntebärande placeringar ligger kvar på den nivå man vill ha.
Swedbank och sparbankernas privatekonom.
Oavsett vilken budget som röstas igenom i riksdagen senare i höst ser vi att det är nödvändigt att den inkluderar satsningar som gör att vi har ett hållbart och lönsamt svenskt jordbruk även i framtiden.
Ewa Andersen, vd Sparbankernas Riksförbund.
Det kan skilja mycket i lön och pension beroende på vilken utbildning och vilket yrke du väljer. Därför är det bra att i förväg ha koll på hur privatekonomin påverkas av de val du gör. Men arbetslivet är långt, så du behöver också tänka på att försöka välja ett jobb du tycker om att gå till varje dag och orkar med i många år.
Madelén Falkenhäll, privatekonomisk expert på Swedbank.
De lättade restriktionerna i Sverige har uppenbarligen redan lett till att barer och klubbar har fått en tillströmning av besökare. Kultursektorn gynnas också i form av ökad biljettförsäljning.
Andreas Wallström, prognoschef på Swedbank.
Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) steg i september till 69,6, vilket är den näst högsta nivån i indexets historia.
Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex
Ingrid Harbo har med sin kompetens, erfarenhet och integritet starkt bidragit till att vi kunnat stänga flera av frågorna från förr, i takt med att flera myndighetsutredningar avslutats. Jag vill uttrycka min stora tacksamhet över Ingrids insatser och lyckönska henne i den nya fasen i livet.
Jens Henriksson, vd och koncernchef för Swedbank
Regeringen fortsätter att stimulera ekonomin. Denna gång väljer man att prioritera hushållen och framför allt de som lever på sjukpenning eller sjuk- och aktivitetsersättning.
Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom.
Ett barn kostar mest sitt första levnadsår. Man behöver köpa en del utrustning till ett litet barn, men främst beror det på att hushållets inkomst minskar till följd av att man är föräldraledig. Högre kostnader sammanfaller alltså med lägre inkomster för hushållet, så har man kunnat spara i förväg är det något som kan komma väl till användning.
Madelén Falkenhäll, senioranalytiker på Swedbank.
Vi har haft ett starkt fokus på klimatet i många år och vill ta en tydlig ställning i frågor som är viktiga för våra kunder. Det växande intresset för att spara hållbart och med klimatet i fokus, är en central och positiv påverkansfaktor i vårt målmedvetna arbete att fortsätta skifta kapitalet i en mer hållbar riktning. Som Sveriges största fondbolag är det vårt ansvar att våga tänka nytt och gå först, och att också möta upp kundefterfrågan på ett tydligt och konkret sätt.
Liza Jonson, vd Swedbank Robur
Unga vuxna prioriterar det långsiktigt hållbara. Det är en inställning som är både ekonomiskt och klimatmässigt smart, eftersom det ger förutsättningar för en stark värdeutveckling för sparandet samtidigt som det också kan bidra till en framgångsrik klimatomställning.
Linnea Zanetti, förvaltare och hållbarhetsanalytiker på Swedbank Robur.
Vi förväntar oss att både tjänste- och varukonsumtionen kommer att fortsätta stiga under hösten. Hushållens finansiella ställning är stark och en återgång till ett mer normalt konsumtionsmönster är att vänta i takt med att pandemin klingar av.
Swedbanks prognoschef Andreas Wallström.
Klimatfrågan är central i allt hållbarhetsarbete. Att begränsa uppvärmningen är en viktig förutsättning och nyckel för att nå i princip alla av FNs globala utvecklingsmål. Jag ser verkligen fram emot att tillsammans med Swedbank Robur få arbeta vidare med att driva dessa frågor, och vara med och utveckla de standarder och metoder som kan bidra till att skifta investeringar i en mer hållbar riktning.
Caroline Sundin, hållbarhetsanalytiker, Swedbank Robur
Vi behåller vår övervikt i aktier. Aktiemarknaden styrs av förväntningar och de är i nuläget höga. Återhämtningen i ekonomin stödjer marknaderna, vinstförväntningarna fortsätter upp och räntorna ser ut att förbli låga. Men mörkare moln tornar upp sig, så vi anser att en kortsiktig korrigering vore nästintill lika naturlig.
Mattias Isakson, chef för Strategi och Allokering på Swedbank.
Även om expansionen tappade fart i augusti är det fortfarande en övervikt av företag som uppvisar en ökad aktivitet samtidigt som affärsplanerna stiger inte minst nu när coronarestriktionerna gradvis dras tillbaka.
Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank
Nedgången i PMI kan vara ett tecken på att tillväxttakten i industrin har gått in i ett lugnare skede nu när fjolårets produktionstapp är återhämtat samtidigt som utbudsbrister och leveransstörningar blivit en växande utmaning för industrin.
Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank
Aldrig tidigare i Inköpschefsindex snart 30-åriga historia har vi sett en så stor andel företag som rapporterar om högre insatsvarupriser. Det gäller alltifrån stål, plaster, gummi, wellpapp och lösningsmedel till transporttjänster.
Jörgen Kennemar, senioranalytiker på Swedbank.
Politiken behöver göra mer för klimatomställningen där utmaningarna är stora. Det behövs såväl privata som offentliga investeringar och överskottsmålet för finanspolitiken behöver därför ses över i ljuset av klimatförändringarna. Finanspolitiken bör också rikta in sig på de strukturella problem som växt sig större under pandemin. Detta gäller särskilt arbetsmarknaden och den höga arbetslösheten för utrikes födda och långtidsarbetslösheten som ökat snabbt.
Swedbanks chefekonom Mattias Persson.
På sistone har vi sett en snabb återhämtning av konsumtionen. Hotell- och restaurangsektorn har haft den snabbaste förbättringen och omsättningen var i juli betydligt högre än under de senaste två somrarna.
Andreas Wallström, prognoschef på Swedbank.
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp