Så blir hushållens ekonomi under 2019

Igår presenterade regeringen sin vårbudget. Utöver förslag om sänkt moms på digitala böcker och tidningar samt höjd skatt på kemikalier i elektronik och vitvaror innehöll inte vårbudgeten mycket av privatekonomiskt intresse. Men tillsammans med M+KD-budgeten för 2019 ser det ut att bli ytterligare ett bra år för många hushåll, det visar beräkningar från Swedbank och sparbankerna.

- 2019 blir ett år med mer klirr i kassan för många, men inte alla. Vinnarna är främst löntagare som kan glädjas åt högre inkomster och sänkt inkomstskatt. Förlorarna är garantipensionärer och arbetslösa som får små eller inga inkomstökningar men högre levnadskostnader, säger Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom.        

Många får högre inkomst, men delar av det äts upp av inflationen
Inkomsterna är ena sidan av ett hushålls ekonomi, den andra sidan är de utgifter man har varje månad. Efter nödvändiga levnadskostnader [1] är betalda har typhushållen olika mycket kvar. Lägger man därtill inflationen det senaste året blir det till och med mindre kvar att leva på, köpkraften blir lägre, för en del hushåll.

- Ett pensionärspar med genomsnittliga pensioner får 300 kronor mer i pension, men tar man hänsyn till inflation är deras ekonomi oförändrad jämfört med 2018. Garantipensionen är förvisso högre 2019 än 2018 men till följd av inflation får ändå garantipensionären 160 kronor mindre kvar i plånboken varje månad, säger Arturo Arques.

Höjt barnbidrag ökar barnfamiljernas köpkraft, den arbetslöse får mindre i plånboken
En tvåbarnsfamilj kan ha mellan 800 och 2 000 kronor mer i plånboken men tar man hänsyn till inflationen handlar det i stället om runt 300-900 kronor varje månad.

- Höjningen av barnbidraget som gjordes i mars 2018 förklarar delar av barnfamiljernas ökade köpkraft. Även de med högre löner, som därmed får större skattesänkningar, är vinnare 2019, säger Arturo Arques.

För den som är arbetslös blir ekonomin märkbart sämre 2019. Arbetslöshetsersättningen är oförändrad och den som är arbetslös får heller ingen skattesänkning. Med hänsyn tagen till inflationen innebär det i fasta priser drygt 500 kronor mindre kvar att leva på varje månad jämfört med 2018. Studenten går 200 kronor plus varje månad.

För mer information:
Arturo Arques, privatekonom, tfn 072-242 99 62                            www.swedbank.se/arturosblogg
Madelén Falkenhäll, senioranalytiker, tfn 076-790 16 38               www.swedbank.se/privatekonomi

                                                                                                        www.swedbank.se/framtid 


 

[1] I nödvändiga levnadskostnader ingår bland annat kostnader för boende, mat, kläder och fritid.

Swedbank och Sparbankerna främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Det finns idag 60 sparbanker varav fem är delägda av Swedbank. Sparbankerna har totalt 208 kontor och drygt 2 miljoner privat- och företagskunder. Sparbankerna och Swedbank har en lång gemensam historia och har sedan länge ett samarbete som vilar på kommersiell grund. Swedbank är den ledande banken på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen och erbjuder ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 191 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 september 2018  uppgick balansomslutningen till 2 461 miljarder kronor. Läs mer på www.sparbankerna.se och www.swedbank.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

2019 blir ett år med mer klirr i kassan för många, men inte alla. Vinnarna är främst löntagare som kan glädjas åt högre inkomster och sänkt inkomstskatt. Förlorarna är garantipensionärer och arbetslösa som får små eller inga inkomstökningar men högre levnadskostnader.
Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom