Swedbank Boindex första kvartalet 2019: Hushållens köpkraft för bostadsköp sjönk något

Under första kvartalet 2019 steg både bopriserna och bolåneräntorna i Sverige marginellt. Köpkraften är fortfarande god för många – men det finns variationer mellan olika delar av landet och mellan olika typer av hushåll. Tuffast är det för ensamstående med barn. Det visar Swedbanks Boindex.

Swedbanks sammanlagda Boindex mäter hushållens köpkraft vid bostadsköp och sjönk från 115 till 113 under årets första kvartal. Ett boindex över 100 visar att hushållen lägger mindre än 30 procent av sin disponibla inkomst på boendet, en nivå som historiskt visat sig vara viktig för bostadsprisernas utveckling.

- Trots att boindex backar något till följd av stigande bostadspriser och högre bolåneräntor är de flesta hushålls möjligheter att köpa bostad fortfarande goda. Men köpkraften varierar över landet och mellan olika typer av hushåll. Tuffast är det för ensamstående med barn. Läget för dem är faktiskt sämre än för unga som ska försöka ta sig in på bostadsmarknaden för första gången, säger Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom.

Boindex för ensamstående med barn i bostadsrätt ligger på 75 för riket och 56 i Stockholms stad. Högst köpkraft har sammanboende utan barn i bostadsrätt i städer med mindre än 75 000 invånare, för dem ligger boindex på 156. Köpkraften har sjunkit mest för småhus och allra mest i Malmö. Bättre men fortfarande tufft för unga Ungas disponibelinkomster jämfört med andra typhushåll har förbättrats. Det är sannolikt en effekt av en god arbetsmarknad med högre sysselsättning och lägre arbetslöshet. Mellan 2011 och 2017 förbättrades disponibelinkomsten för ensamstående i åldern 18-29 med fem procentenheter jämfört med den disponibla inkomsten för ensamstående i alla åldrar.

- Det är glädjande att se hur den stigande sysselsättningen och sjunkande arbetslösheten påverkar de ungas disponibelinkomster. Med ett fast jobb ökar möjligheterna för unga att skaffa tak över huvudet, få möjlighet att bilda familj och leva det liv de vill, säger Arturo Arques.

Ta del av hela Swedbank Boindex här: https://www.swedbank.se/privat/spara-och-placera/analyser-marknad-omvarld/swedbank-insikt/privatekonomi/boindex.html

För mer information: 
Arturo Arques, privatekonom, tfn 072-242 99 62  

Madelén Falkenhäll, ekonom, tfn 076-790 16 38  

www.swedbank.se/arturosblogg
www.swedbank.se/privatekonomi    
www.swedbank.se/framtid

Swedbank och Sparbankerna främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Det finns idag 60 sparbanker varav fem är delägda av Swedbank. Sparbankerna har totalt 208 kontor och drygt 2 miljoner privat- och företagskunder. Sparbankerna och Swedbank har en lång gemensam historia och har sedan länge ett samarbete som vilar på kommersiell grund. Swedbank är den ledande banken på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen och erbjuder ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 180 kontor i Sverige och 122 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 31 mars 2019  uppgick balansomslutningen till 2 462 miljarder kronor. Läs mer på www.sparbankerna.se och www.swedbank.se

Taggar:

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 180 kontor i Sverige och 122 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 31 mars 2019 uppgick balansomslutningen till 2 462 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Det är glädjande att se hur den stigande sysselsättningen och sjunkande arbetslösheten påverkar de ungas disponibelinkomster. Med ett fast jobb ökar möjligheterna för unga att skaffa tak över huvudet, få möjlighet att bilda familj och leva det liv de vill.
Arturo Arques, privatekonom Swedbank och sparbankerna