Swedbank Economic Outlook: Ljusglimtar i novembermörkret

Världsekonomin tappar fart, vilket sätter avtryck i svensk ekonomi där produktion och arbetsmarknad utvecklas svagare. Men bilden av konjunkturläget är splittrad och allt är inte nattsvart. Klimatomställningen i länder som Kina och Indien kan till exempel innebära goda exportmöjligheter för svenska företag med klimatsmarta produkter. Mer expansiv finanspolitik, med bland annat ökade investeringar i klimat och välfärd, kan också mildra nedgången och höja Sveriges långsiktiga tillväxtförmåga. Det framgår av konjunkturrapporten Swedbank Economic Outlook.

Handelskriget mellan USA och Kina, osäkerheten kring Brexit och geopolitiska spänningar fortsätter att tynga världsekonomin. Ledande indikatorer för konjunkturen pekar mot sämre tider, framför allt för tillverkningsindustrin. Men bilden av konjunkturläget är splittrad och allt är inte nattsvart. Vissa positiva signaler kring handelskonflikten mellan USA och Kina, tillsammans med en minskad sannolikhet för en hård Brexit, inger trots allt ett visst hopp. Därtill har flera länder, inklusive Sverige och övriga Norden, visat motståndskraft. Swedbank räknar med en avmattning i svensk ekonomi men att en lågkonjunktur undviks.

- Sverige går in i en fas med lägre tillväxt än normalt. Industriproduktionen och exporten tyngs av inbromsningen i global handel. För industrin finns möjligheter att motverka nedgången genom att satsa på klimatsmarta produkter. Klimatomställningen i länder som Kina och Indien kan innebära goda exportmöjligheter för svenska företag, säger Swedbanks chefekonom Anna Breman.

Riksbanken höjer styrräntan till 0,0 procent och den stannar där i åratal
Enligt Swedbanks prognos kommer Riksbanken att höja styrräntan till 0,0 procent i december, trots avmattningen i ekonomin. Men ett fortsatt lågt inflationstryck gör att räntan därefter väntas ligga still under hela 2020 och 2021. Den bedömningen är också helt i linje med Riksbankens egen vy på räntan framöver.

- Vi bedömer att tröskeln för att sänka styrräntan under noll igen är hög, även om konjunkturen skulle utvecklas sämre än väntat. Det är snarare mer sannolikt att Riksbanken återigen höjer styrräntan än att de sänker, resonerar Andreas Wallström, prognoschef på Swedbank.

Passiv finanspolitik riskerar att förstärka avmattningen
Den passiva finanspolitiken riskerar att förstärka den pågående avmattningen. Kommunernas finanser blir alltmer ansträngda, inte minst mot bakgrund av att antalet unga och äldre nu ökar kraftigt. För att undvika uppsägningar inom sektorn bör staten redan i vår skjuta till ytterligare medel än de som redan aviserats.

- Baksidan med en alltför strikt finanspolitik är redan påtaglig och framöver behövs omfattande investeringar i klimat, utbildning, integration och infrastruktur, säger Andreas Wallström.

Länk till rapporten:
https://internetbank.swedbank.se/ConditionsEarchive/download?bankid=1111&id=WEBDOC-PRODE43036222

Kontakt:
Anna Breman, chefekonom Swedbank, tfn +46 (0) 70 314 95 87
Andreas Wallström, prognoschef Swedbank, tfn +46 (0) 8 700 93 07
Unni Jerndal, presschef Swedbank, tfn +46 (0) 72 092 11 80

 

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 173 kontor i Sverige och 123 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 september 2019 uppgick balansomslutningen till 2 507 miljarder kronor.

Läs mer på www.swedbank.se                             

Taggar:

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 173 kontor i Sverige och 123 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 september 2019 uppgick balansomslutningen till 2 507 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Citat

Sverige går in i en fas med lägre tillväxt än normalt. Industriproduktionen och exporten tyngs av inbromsningen i global handel. För industrin finns möjligheter att motverka nedgången genom att satsa på klimatsmarta produkter. Klimatomställningen i länder som Kina och Indien kan innebära goda exportmöjligheter för svenska företag.
Anna Breman, chefekonom Swedbank
Vi bedömer att tröskeln för att sänka styrräntan under noll igen är hög, även om konjunkturen skulle utvecklas sämre än väntat. Det är snarare mer sannolikt att Riksbanken återigen höjer styrräntan än att de sänker.
Andreas Wallström, prognoschef Swedbank