Swedbank Economic Outlook: Svensk ekonomi mjuklandar tack vare en stark omvärld

Den globala ekonomin fortsätter att stärkas. Det gynnar svensk export och gör att tillväxten även 2018 ser ut att utvecklas relativt väl, trots att den inhemska konjunkturen har toppat och börjar vända ned. Men bostadsmarknaden är fortsatt osäker, och i juli väntas en första försiktig höjning av reporäntan från Riksbanken. Det framgår av Swedbanks konjunkturrapport Swedbank Economic Outlook.

Den senaste tidens osäkerhet på bostadsmarknaden väntas fortsätta, även om det är skillnad mellan storstäder och övriga landet. Ett högt utbud av nybyggda bostäder under 2018 och nya amorteringskrav påverkar främst storstadsregionerna. Där kan priserna falla ytterligare fem procent, framför allt på bostadsrätter, samtidigt som en svag prisuppgång på villor utanför storstadsregionerna är att vänta.

- Det är viktigt att skilja på storstadsregionerna och resten av landet och på villor och bostadsrätter när vi tittar på den förväntade utvecklingen på bostadsmarknaden. En mycket god ökning i disponibelinkomster och en stark arbetsmarknad gör att vi förväntar oss att bostadspriserna för landet som helhet stabiliseras under året, säger Anna Breman, chefekonom på Swedbank.

Första höjning av reporäntan väntas i juli i år
Utvecklingen på bostadsmarknaden hindrar dock inte Riksbanken från att höja räntan. I mitten av året kan Riksbanken se tillbaka på cirka ett år med inflationen kring målet. Swedbanks makroekonomer bedömer att en första försiktig räntehöjning kommer redan i juli i år, då reporäntan väntas höjas från -0,50 procent till -0,40 procent. Ytterligare en räntehöjning till -0,25 procent väntas komma under hösten. Först under 2019 bedöms reporäntan nå över 0 procent.

Varning för långsam hållbarhetsutveckling
Årets första konjunkturrapport innehåller även ett helt nytt avsnitt – en redogörelse över hållbarhetsutvecklingen i Sverige och i de baltiska länderna inom fyra hållbarhetskategorier: hållbar tillväxt på medellång sikt, social inkludering, miljöskydd och demokrati och styrning. Metoden utgår från FN:s globala mål för hållbar utveckling i Agenda 2030. I bara en av kategorierna, demokrati och styrning, får Sverige grönt ljus. För övriga områden lyser varningslamporna gula.

- Sverige behöver snabba på reformprocessen för att nå en mer hållbar utveckling. Men det svaga parlamentariska läget gör att nödvändiga reformer riskerar att utebli, vilket på lång sikt kan påverka finansiella marknader och den ekonomiska utvecklingen, säger Anna Breman.

Läs hela rapporten på www.swedbank.se/seo

För ytterligare information:
Anna Breman, chefekonom, Swedbank, tel +46 703 14 95 87
Josefine Uppling, presschef, Swedbank, tel +46 761 14 54 21

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Vår vision är att stå för hållbar tillväxt “Beyond Financial Growth”. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 647 000 företags- och organisationskunder med 220 kontor i Sverige och 134 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 24 oktober 2017 uppgick balansomslutningen till 2 460 miljarder kronor.

Läs mer på www.swedbank.se                             

Taggar:

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 172 kontor i Sverige och 122 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 juni 2019 uppgick balansomslutningen till 2 480 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Citat

Det är viktigt att skilja på storstadsregionerna och resten av landet och på villor och bostadsrätter när vi tittar på den förväntade utvecklingen på bostadsmarknaden. En mycket god ökning i disponibelinkomster och en stark arbetsmarknad gör att vi förväntar oss att bostadspriserna för landet som helhet stabiliseras under året.
Anna Breman, chefekonom Swedbank