• news.cision.com/
  • Swedbank/
  • Swedbank Economic Outlook: Tuffare tider för svensk ekonomi – men satsningar på välfärd och klimat kan dämpa fallet

Swedbank Economic Outlook: Tuffare tider för svensk ekonomi – men satsningar på välfärd och klimat kan dämpa fallet

Report this content

Världsekonomin tappar fart och går in i en tydlig avmattning nästa år. Det här spiller över på svensk ekonomi som bromsar in snabbare än väntat. För att dämpa fallet krävs betydligt större finanspolitiska stimulanser än vad regeringen hittills aviserat, bland annat satsningar inom välfärden, företagande och på klimatet. Något som dessutom kräver en översyn av det finanspolitiska ramverket. Det framgår av konjunkturrapporten Swedbank Economic Outlook.

Efter en turbulent sommar med eskalerande handelskrig mellan USA och Kina, osäkerhet kring Brexit och geopolitiska spänningar drabbas nu hela världsekonomin. Sverige är inte immunt mot inbromsning i global handel, men svensk industri har hittills visat motståndskraft. Inhemsk ekonomi börjar visa tecken på svaghet. Det gör att Swedbank justerar ned tillväxtprognosen och räknar med att BNP ökar med ca 1 procent nästa år och knappt 1,5 procent 2021.

- Det blir tuffare tider, men nedgången är hanterbar. Vi ser inte att penningpolitiska åtgärder fungerar effektivt för att dämpa fallet i det här läget. Vad som däremot kan stimulera ekonomin är offensiva reformer med satsningar på bland annat välfärd, företagande och gröna investeringar för att driva på klimatomställningen. Här behöver det göras betydligt mer än vad regeringen hittills aviserat, säger Swedbanks chefekonom Anna Breman.

Sverige riskerar att missa både klimatmål och sociala mål
Enligt Swedbanks hållbarhetsindikatorer riskerar Sverige att missa de långsiktiga klimatmålen, vilket på sikt kan innebära såväl förlorade affärsmöjligheter för svenska företag som risker för den ekonomiska tillväxten. Sverige riskerar också att misslyckas med att nå de sociala målen med en oroande hög andel unga som inte tillägnar sig grundläggande färdigheter i läsning, matematik och naturvetenskap, en hög andel i unga vuxna 18–24 år som hoppar av sin utbildning samtidigt som vi har en stor försörjningsbörda för den växande äldre befolkningen.

 -Sverige har starka statsfinanser och därmed goda förutsättningar att möta sämre tider med finanspolitiska åtgärder där vi ser att behoven är stora. Nu är det läge att använda det utrymmet. Därför behöver också det finanspolitiska ramverket ses över, säger Andreas Wallström, prognoschef på Swedbank.

Riksbanken tvingas till reträtt – reporäntan ligger still
Riksbanken har tidigare signalerat en höjning av reporäntan i slutet av året eller i början på nästa år. Men tiden för en räntehöjning bedöms nu ha runnit ut och reporäntan väntas ligga still på -0,25 procent fram till 2021.

- Men den globala osäkerheten är stor. Skulle utvecklingen bli ännu sämre än vad vi tror, ligger penningpolitiska lättnader såsom räntesänkning som nya obligationsköp nära till hands, säger Andreas Wallström.

Länk till rapporten

Kontakt:
Anna Breman, chefekonom Swedbank, tfn +46 (0) 70 314 9587
Andreas Wallström, prognoschef Swedbank, tfn +46 (0) 72 229 20 07
Unni Jerndal, presschef Swedbank, tfn +46 (0) 72 092 11 80
 

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 172 kontor i Sverige och 122 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 juni 2019 uppgick balansomslutningen till 2 480 miljarder kronor.

Läs mer på www.swedbank.se                             

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Det blir tuffare tider, men nedgången är hanterbar. Vi ser inte att penningpolitiska åtgärder fungerar effektivt för att dämpa fallet i det här läget. Vad som däremot kan stimulera ekonomin är offensiva reformer med satsningar på bland annat välfärd, företagande och gröna investeringar för att driva på klimatomställningen.
Anna Breman, chefekonom Swedbank
Den globala osäkerheten är stor. Skulle utvecklingen bli ännu sämre än vad vi tror, ligger penningpolitiska lättnader såsom räntesänkning som nya obligationsköp nära till hands.
Andreas Wallström, prognoschef Swedbank