Swedbank Försäkring 14,9 procent i avkastning Q1 2019

Swedbank Försäkrings entréfonder inom kollektivavtalad tjänstepension har fortsatt att gå starkt under det första kvartalet 2019. Entréfonderna levererade en snittavkastning mellan 12,9 och 14,9 procent inom de fyra stora avtalen under årets första månader.

- Ett långsiktigt sparande till pension är en nödvändighet för de allra flesta, men särskilt för dem som har en pensionsprognos som visar att pensionen inte går att leva på. Den första entréfonden togs fram 2011 och har sedan dess i snitt gett en avkastning på 10,2 procent per år. Vi är naturligtvis glada över att de här fonderna kontinuerligt fortsätter att ge våra kunder en mycket god avkastning och bidrar till att trygga en framtida livssituation, säger Johanna Okasmaa Nilsson, vd på Swedbank Försäkring.  

Swedbanks entréfonder är ett portföljsparande där pensionskapitalet fördelas mellan aktie- och räntefonder i förhållande till ålder och utbetalningstid. Fram till 56 års ålder placeras kapitalet till 100 procent i aktiefonder och därefter flyttas kapital automatiskt till räntefonder. Entréfonderna inkluderar de fyra stora avtalen; KAP-KL, SAF-LO, ITP och PA 16. De senaste fem åren har den genomsnittliga avkastningen legat på mellan 12,0 och 12,6 procent beroende på avtalsområde.

Fakta om Swedbank Försäkring:
Swedbank Försäkring grundades 1990 och är sedan 2010 ett helägt dotterbolag i Swedbank. Tillsammans med Swedbank är Swedbank Försäkring en av de ledande aktörerna inom kollektivavtalad tjänstepension, med erbjudanden om tjänstepensionsförsäkring inom de större avtalsområdena på svensk arbetsmarknad. Swedbank Försäkring är en stor försäkringsaktör i Sverige med ett förvaltat kapital på cirka 200 miljarder kronor.

För mer information:
Johanna Okasmaa Nilsson, vd Swedbank Försäkring, tfn: +46 70 651 77 28
Carina Sesser Nylund, presskontakt Swedbank, tfn: +46 72 230 52 64

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 180 kontor i Sverige och 122 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 31 mars 2019 uppgick balansomslutningen till 2 462 miljarder kronor.

Läs mer på www.swedbank.se                             

Taggar:

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 180 kontor i Sverige och 122 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 31 mars 2019 uppgick balansomslutningen till 2 462 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Ett långsiktigt sparande till pension är en nödvändighet för de allra flesta, men särskilt för dem som har en pensionsprognos som visar att pensionen inte går att leva på. Den första entréfonden togs fram 2011 och har sedan dess i snitt gett en avkastning på 10,2 procent per år. Vi är naturligtvis glada över att de här fonderna kontinuerligt fortsätter att ge våra kunder en mycket god avkastning och bidrar till att trygga en framtida livssituation.
Johanna Okasmaa Nilsson, vd Swedbank Försäkring