Swedbanks delårsrapport för tredje kvartalet 2019

Report this content

Swedbanks vd och koncernchef Jens Henriksson kommenterar: ”Jag är stolt och entusiastisk över att vara vd på Swedbank. Vi har en omfattande aktivitetsplan som jag håller på att sätta mig in i och utveckla men framförallt ser jag framemot att, varje dag, tillsammans med mina medarbetare fortsätta att underlätta vardagen för våra kunder.”

Tredje kvartalet 2019 jämfört med andra kvartalet 2019

  • Stabilt räntenetto då högre utlåningsvolymer motverkats av högre kostnader för resolutionsavgiften
  • Ökat kortanvändande och positiv värdeutveckling inom kapitalförvaltning stärkte provisionsnettot
  • Nettoresultat finansiella poster sjönk till följd av lägre marknadsaktivitet
  • Ökade kostnader till följd av utredningar och reservering för moms
  • God kreditkvalitet
  • Stark kapitalisering

1) 2018 (kv1, kv2 och kv3) resultatet har räknats om på grund av ändrad presentation av intresseföretags skatter.
2) Övriga intäkter inkluderar raderna Försäkringsnetto, Andel av intresseföretags resultat och Övriga intäkter från koncernens resultaträkning.

Kontakt:
Gregori Karamouzis, chef Investor Relations, Swedbank, tfn + 46 72 740 6338
Unni Jerndal, presschef, Swedbank, tfn +46 73 092 11 80 

Detta meddelande gäller offentliggörande av insiderinformation
Swedbank AB (publ) ska offentliggöra denna information enligt Marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014, lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 oktober 2019, kl.06:30.

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 172 kontor i Sverige och 122 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 juni 2019 uppgick balansomslutningen till 2 480 miljarder kronor.

Läs mer på www.swedbank.se                             

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Jag är stolt och entusiastisk över att vara vd på Swedbank. Vi har en omfattande aktivitetsplan som jag håller på att sätta mig in i och utveckla men framförallt ser jag framemot att, varje dag, tillsammans med mina medarbetare fortsätta att underlätta vardagen för våra kunder.
Jens Henriksson, vd och koncernchef Swedbank