Swedbanks syn på betänkandet ”Ett upphandlat fondtorg för premiepension”

Report this content

I dag överlämnades betänkandet Ett upphandlat fondtorg för premiepension till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi. Swedbank ser positivt på effekterna av det kraftfulla 29-punktsprogram som redan implementerats i steg ett i arbetet med att förbättra konsumentskyddet i pensionssystemet. De bidrar till ett tydligare och tryggare pensionssystem för pensionsspararna. Ett logiskt nästa steg är nu att genomföra en ordentlig utvärdering av effekterna av 29-punktsprogrammet.

Åtgärderna i 29-punktsprogrammet har bland annat bidragit till att stänga ute oseriösa aktörer med regelvidriga säljmetoder från systemet och att skapa en bättre plattform för att öka konsumenternas kunskap om fonder och sparande.

- Hård konkurrens, hållbarhet och valmöjlighet är viktiga konsumentfrågor. Därför kommer vi att titta närmare på hur förslaget med det upphandlade fondtorget slår på dessa områden utifrån pensionstagarnas perspektiv, säger Liza Jonson, vd Swedbank Robur.

Förändringar och åtgärder som genomförs inom ramen för premiepensionssystemet berör miljoner människors sparande och framtida pensioner.

- Swedbank Robur är en långsiktig aktör som idag förvaltar stor del av pensionskapitalet inom premiepensionssystemet. Vi månar om att konsumenterna ska ha hållbara och prisvärda alternativ för sitt sparande. Vi har dock varit med tillräckligt länge för att veta att stora förändringar behöver utvärderas noggrant och över tid. Det kraftfulla åtgärdsprogram som nu nästan är implementerat i sin helhet har bland annat bidragit till ett ökat konsumentskydd. Ett naturligt nästa steg nu är att göra en ordentlig utvärdering av dessa effekter innan man tar arbetet vidare, säger Liza Jonson. 

Swedbank Robur kommer i remissrundan särskilt att titta på hur nästa föreslagna del i utvecklingen av pensionssystemen slår mot konkurrensen i branschen, valfrihet för konsumenterna och hållbarhet. Vidare kommer Swedbank Robur att föreslå att steg ett utvärderas ordentligt innan steg två, med bland annat inrättandet av en ny myndighet, tas.  

Länkar till mer information från regeringen
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/11/utredning-foreslar-reformerat-premiepensionssystem/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2019/11/sou-201944/

Kontakt:
Liza Jonson, vd, Swedbank Robur Fonder, +46 8 585 973 16
Carina Sesser Nylund, presskontakt, Swedbank +46 72 230 52 64

Swedbank Robur är helägt av Swedbank och verksamt på Swedbanks fyra hemmamarknader. Swedbank Robur bildades 1967 och erbjuder drygt 80 fonder, institutionell och diskretionär kapitalförvaltning och förvaltning av pensionskapital. Totalt antal kunder är ca 3 miljoner i Sverige och ca 1 miljon i de baltiska länderna. Swedbank Robur är den näst största ägaren på Stockholmsbörsen. Det förvaltade kapitalet uppgår till ca 1 300 miljarder SEK, varav ca 800 miljarder SEK i fonder. Swedbank Roburs målsättning är att var den främsta aktören när det kommer till både avkastning och hållbarhet.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Swedbank Robur är en långsiktig aktör som idag förvaltar stor del av pensionskapitalet inom premiepensionssystemet. Vi månar om att konsumenterna ska ha hållbara och prisvärda alternativ för sitt sparande. Vi har dock varit med tillräckligt länge för att veta att stora förändringar behöver utvärderas noggrant och över tid. Det kraftfulla åtgärdsprogram som nu nästan är implementerat i sin helhet har bland annat bidragit till ett ökat konsumentskydd. Ett naturligt nästa steg nu är att göra en ordentlig utvärdering av dessa effekter innan man tar arbetet vidare.
Liza Jonson, vd Swedbank Robur