Swedbanks syn på pensionsgruppens promemoria Ett tryggt och mer hållbart premiepensionssystem

Swedbank ser positivt på förändringar i premiepensionssystemet som gör fondvalet enklare, bättre och tryggare för konsumenterna. Premiepensionen utgör en viktig del av den totala pensionen och det är därför viktigt att spararna har förtroende för systemet.

Det är Swedbanks bestämda uppfattning att oseriösa aktörer som utnyttjar vanliga människors okunskap genom höga avgifter, dålig avkastning och regelvidriga säljmetoder ska bort från premiepensionssystemet.

Att det finns ett alternativt förslag i promemorian om att fondförvaltare med stor andel förvaltat kapital utanför premiepensionssystemet ska tillåtas ha enskilda fonder som har upp till 80 procent av kapitalet inom premiepensionssystemet är bra. Detta kombinerat med krav på verksamhetshistorik och krav på minsta förvaltade kapital säkrar stabilitet för spararna samtidigt som oseriösa aktörer hålls utanför systemet.

- Vi välkomnar även att fondtorget ges ett tydligare hållbarhetsfokus. Att se till att människor med hjälp av sitt sparande kan göra medvetna val för en långsiktigt mer hållbar tillvaro är väldigt viktigt. Vi uppskattar den konstruktiva dialog vi haft med beslutsfattarna så här långt, samt att signalen är tydlig att det finns en vilja att lyssna på remissinstanserna, säger Liza Jonson, vd Swedbank Robur. 

För mer information:
Liza Jonson, vd, Swedbank Robur Fonder, +46 70 889 22 89
Josefine Uppling, presschef, Swedbank, +46 76 114 54 21

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Vår vision är att stå för hållbar tillväxt “Beyond Financial Growth”. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 647 000 företags- och organisationskunder med 220 kontor i Sverige och 134 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 24 oktober 2017 uppgick balansomslutningen till 2 460 miljarder kronor.

Läs mer på www.swedbank.se                             

Taggar:

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 186 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 31 december 2018 uppgick balansomslutningen till 2 246 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Vi välkomnar även att fondtorget ges ett tydligare hållbarhetsfokus. Att se till att människor med hjälp av sitt sparande kan göra medvetna val för en långsiktigt mer hållbar tillvaro är väldigt viktigt. Vi uppskattar den konstruktiva dialog vi haft med beslutsfattarna så här långt, samt att signalen är tydlig att det finns en vilja att lyssna på remissinstanserna.
Liza Jonson, vd Swedbank Robur