Unga är duktiga sparare och många vill lära sig mer om privatekonomi

Report this content

Kunskap i privatekonomi skapar bättre förutsättningar i de flesta ungas liv. Men var tredje mellan 18 och 25 år upplever att de inte har tillräcklig kunskap i privatekonomi och mer än hälften skulle vilja lära sig mer. Trots det har fler än åtta av tio ett eget sparande och många sparar regelbundet. Det visar en ny undersökning som Sifo har gjort på uppdrag av Swedbank och Unga Aktiesparare. [1]

Den dagen man flyttar hemifrån och tar klivet in i vuxenvärlden behöver man förstå, ha koll på och ta ansvar för sin egen ekonomi. Två av tre unga vuxna, 18-25 år, upplever att de har god eller tillräcklig kunskap för att fatta bra beslut om sin privatekonomi. Men var tredje har inte det och mer än hälften (55 procent) av de unga skulle vilja lära sig mer. 

- Med kunskap kan man fatta genomtänkta beslut kring sin ekonomi som kan få betydelse för hela livet. Många har lärt sig om privatekonomi av sina föräldrar och det är bra. Men alla har inte samma förutsättningar, därför är det viktigt att skolan tar ämnet privatekonomi på allvar och hjälper till att rusta barn och unga med kunskap i privatekonomi, säger Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och sparbankerna.

Buffert, bostad och resor toppar unga vuxnas sparande
Mer än åtta av tio unga vuxna har ett sparande, och hälften sparar regelbundet. Vanligast är att man sparar till en buffert, det vill säga pengar som är bra att ha om något oförutsett skulle hända, två av tre gör det. Över hälften sparar till bostad och knappt fyra av tio för att kunna resa. Tjejer sparar oftare än killar till en buffert, till resor och till studier. Killar sparar oftare än tjejer till pension.

Den vanligaste sparformen är sparkonto, knappt åtta av tio sparar så. Knappt två av tre sparar i fonder och knappt en tredjedel sparar i aktier. För båda sparformerna, fonder och aktier, ökar andelen med ålder.

- Välj sparform utifrån vad du vill göra med dina pengar och när du behöver dem, det kan vara avgörande för att du ska uppnå det du vill. Aktier och fonder innebär en risk, men på några års sikt kan de också ge bättre avkastning än ett sparkonto. Det kan kännas tråkigt att spara till något i flera år, men känslan av att uppnå ett stort mål är oslagbar, säger Tove Zander, vd för Unga Aktiesparare.

Kom igång och spara, och spara rätt – tips från Swedbank, sparbankerna och Unga Aktiesparare

• Spara regelbundet, ordna med en automatisk överföring från ditt lönekonto eller från kontot du får studiemedel till. Försök spara 10 procent av lönen.
• Börja spara så tidigt du kan och tänk på att även mindre belopp växer sig större med tiden.
• Prioritera en sparbuffert.
• Placera ditt långsiktiga sparande i en sparform som över tid ger en god avkastning. Med tiden kommer du att tjäna pengar på dina pengar och dra nytta av den så kallade ränta på ränta effekten. Aktier och aktiefonder är en bra sparform för långsiktigt sparande, men tänk på att värdet både kan öka och minska.
• Tänk på att avgifterna när du placerar pengar har betydelse, särskilt om du sparar under många år.

För mer information:
Arturo Arques, privatekonom, tfn 072-242 99 62                                                                                www.swedbank.se/arturosblogg
Tove Zander, vd Unga Aktiesparare, 0702939600
Madelén Falkenhäll, senioranalytiker, tfn 076-790 16 38                                                                  www.swedbank.se/privatekonomi

[1] Undersökningen genomfördes under mars-april 2019, över 1 000 personer mellan 18 och 25 år deltog.

Swedbank och Sparbankerna främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Det finns idag 60 sparbanker varav fem är delägda av Swedbank. Sparbankerna har totalt 208 kontor och drygt 2 miljoner privat- och företagskunder. Sparbankerna och Swedbank har en lång gemensam historia och har sedan länge ett samarbete som vilar på kommersiell grund. Swedbank är den ledande banken på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen och erbjuder ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 180 kontor i Sverige och 122 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 31 mars 2019  uppgick balansomslutningen till 2 462 miljarder kronor. Läs mer på www.sparbankerna.se och www.swedbank.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Med kunskap kan man fatta genomtänkta beslut kring sin ekonomi som kan få betydelse för hela livet. Många har lärt sig om privatekonomi av sina föräldrar och det är bra. Men alla har inte samma förutsättningar, därför är det viktigt att skolan tar ämnet privatekonomi på allvar och hjälper till att rusta barn och unga med kunskap i privatekonomi.
Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och sparbankerna
Välj sparform utifrån vad du vill göra med dina pengar och när du behöver dem, det kan vara avgörande för att du ska uppnå det du vill. Aktier och fonder innebär en risk, men på några års sikt kan de också ge bättre avkastning än ett sparkonto. Det kan kännas tråkigt att spara till något i flera år, men känslan av att uppnå ett stort mål är oslagbar.
Tove Zander, vd för Unga Aktiesparare