Vartannat handelsberoende företag oförberett på brexit

Nära hälften av de mest export- och importintensiva företagen i Sverige brister i brexit-förberedelserna. Bland tillverkningsföretagen, varav majoriteten handlar med Storbritannien, är det fler än fyra av tio som inte förberett sig alls. Det visar en undersökning som Swedbank och sparbankerna gjort bland 400 inköpschefer [1].

Många av de mest handelsberoende företagen står utan egen handlingsplan när Storbritannien lämnar EU. Nära hälften, 48 procent, av inköpscheferna* på de största företagen inom tillverkningsindustrin och i den privata tjänstesektorn uppger att deras företag inte förberett sig för brexit. Nära en femtedel av företagen menar att de skulle behöva förbereda sina verksamheter men att de inte gjort det.

- Det här är oroväckande besked. De flesta företag som handlar internationellt kommer att påverkas av brexit, det gäller även företag som inte handlar direkt med Storbritannien. Företag som köper insatsvaror med brittiskt ursprung kan mötas av både höjda priser och längre leveranstider även om deras leverantör inte finns i Storbritannien, säger Johan Kreicbergs, företagarekonom på Swedbank och sparbankerna.

Bland tillverkningsföretagen, varav majoriteten handlar med Storbritannien, är det fler än fyra av tio (43 procent) som inte förberett sig alls. Drygt en tredjedel av dessa företag anser att de skulle behöva förbereda sig.

Hård brexit kan bli verklighet i mars – hög tid se över leverantörskedjor och varulager
Det är fortfarande oklart på vilket sätt Storbritannien kommer att lämna EU. Än finns det vissa möjligheter till en så kallad mjuk brexit med en övergångsperiod där företagen får tid att anpassa sig till det nya regelverket. Men det finns också en stor risk att det blir en hård brexit, vilket i så fall innebär helt nya handelsförutsättningar redan i mars.

- De företag som ännu inte sett över sina leverantörs- och kundkedjor behöver göra det nu. Det handlar inte bara om att tullar kan införas på vissa varor. Minst lika viktigt är de administrativa problem som kommer att uppstå. Svenska företag har under en lång period försökt minska sina varulager genom att korta ledtiderna. Nu finns risken att leveranstiderna kan öka markant, säger Johan Kreicbergs.

Tips! Så kan företag förbereda sig inför brexit
• Definiera affärsrelationer och handelsöverenskommelser med Storbritannien; i synnerhet företag och samarbetspartners policy, kontrakt, produktionskedjor och handelsmönster.
• Samla in lämplig information – ha en dialog med den nationella tullmyndigheten för att få detaljer om handel med tredjepartsländer och om tullavgifter.
• Kontrollera om företaget har varor som måste följa EU:s ursprungsregler, och se till att veta vilka produktregler som gäller från tredjeländer.
• Mer detaljerad information om hur man kan förbereda sig finns på Tullverket (se länk nedan).

https://www.tullverket.se/sv/foretag/framtidatullhanteringochbrexit/brexitvadinnebardetforsvenskhandel.4.1595a16515ebddfed51193d.html

För mer information:
Johan Kreicbergs, företagarekonom, tfn 076 802 59 89            www.swedbank.se/foretagande
Jörgen Kennemar, senioranalytiker, tfn 070 643 83 29                      www.swedbank.se/framtid

[1] Swedbank ställde frågor om företagens brexit-förberedelser i samband med Inköpschefsindex i december 2018. Inköpschefsindex omfattar cirka 400 inköpschefer från tillverkningsindustrin och privata tjänstesektorn och görs i samarbete mellan inköpsorganisationen Silf och Swedbank sedan 1994. Inköpscheferna representerar de största företagen och urvalet av företag ska spegla den faktiska branschstrukturen för tillverkningsindustrin och för privata tjänstesektorn.

Swedbank och Sparbankerna främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Det finns idag 60 sparbanker varav fem är delägda av Swedbank. Sparbankerna har totalt 208 kontor och drygt 2 miljoner privat- och företagskunder. Sparbankerna och Swedbank har en lång gemensam historia och har sedan länge ett samarbete som vilar på kommersiell grund. Swedbank är den ledande banken på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen och erbjuder ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 191 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 september 2018  uppgick balansomslutningen till 2 461 miljarder kronor. Läs mer på www.sparbankerna.se och www.swedbank.se

Taggar:

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 186 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 31 december 2018 uppgick balansomslutningen till 2 246 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Det här är oroväckande besked. De flesta företag som handlar internationellt kommer att påverkas av brexit, det gäller även företag som inte handlar direkt med Storbritannien. Företag som köper insatsvaror med brittiskt ursprung kan mötas av både höjda priser och längre leveranstider även om deras leverantör inte finns i Storbritannien.
Johan Kreicbergs, företagarekonom Swedbank och sparbankerna