Vinster från bostadsförsäljning överstiger ofta den totala boendekostnaden

Report this content

Den senaste tioårsperioden har många kunnat sälja sin bostad med en vinst som överstiger den totala boendekostnaden[1] man haft under perioden man bott där. Det gäller framförallt bostadsrättsinnehavarna som fått se sina bostadsrätter stiga i värde med nästan 120 procent. Det motsvarar en vinst på 2 200 kronor varje månad. Men variationerna är stora i landet och det går inte att förvänta sig samma utveckling framöver. Det visar beräkningar från Swedbank och sparbankerna.


Att äga sitt boende har historiskt visat sig vara ekonomiskt fördelaktigt jämfört med att hyra sin bostad, och de senaste tio åren är inget undantag. Ett sätt att illustrera denna prisuppgång är att jämföra prisutvecklingen på bostadsrätter med den allmänna prisutvecklingen i samhället. Konsumentpriserna har sedan 2008 stigit med nio procent, motsvarande knappt en procent i snitt per år[1]. Ett annat sätt att illustrera prisuppgång är att ställa den i relation till boendekostnaden.

- Den som köpte en bostadsrätt i Sverige 2008 kan idag, drygt tio år senare, sälja bostadsrätten med en sådan vinst att vinsten efter skatt i genomsnitt överstiger den totala boendekostnaden under tioårsperioden med 2 200 kronor varje månad, säger Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom.

Stor variation i olika delar av landet
Enligt Swedbank och sparbankernas beräkningar har man de senaste tio åren fått störst överskott[2] i Stockholm, i genomsnitt ca 6 600 kronor per månad, och i Göteborg, ca 5 500 kronor i månaden. Sämst utveckling har det varit i kommuner som Lidköping, Sundsvall och Landskrona där man gått med underskott mellan ca 800 och 1 300 kronor per månad för att äga en bostadsrätt på 60 kvm, det vill säga vinsten överstiger inte den totala boendekostnaden under perioden.

Utplanade bostadspriser ger lägre avkastning framöver
På senare tid har bostadspriserna planat ut vilket gör att det ägda boendet, till exempel bostadsrätten, just nu inte ger den avkastning den gjort de senaste 15 åren.

- Det är viktigt inte minst för de unga som ska in på bostadsmarknaden för första gången att inte räkna med, eller planera sin ekonomi utifrån, samma prisutveckling som vi sett de senaste 20-30 åren. I grund och botten är det sunt om prisutvecklingen på bostadsmarknaden planar ut, säger Arturo Arques.

För mer information:                                        
Arturo Arques, privatekonom, tfn 072-242 99 62, www.swedbank.se/arturosblogg
Madelén Falkenhäll, senioranalytiker, tfn 076-790 16 38, www.swedbank.se/privatekonomi / www.swedbank.se/framtid


[1] Årsmedeltal enligt Statistiska Centralbyrån
[2] I termer av vinst efter skatt minus den totala boendekostnaden under tioårsperioden.
[3] I termer av vinst efter skatt minus den totala boendekostnaden under tioårsperioden.

Swedbank och Sparbankerna främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Det finns idag 60 sparbanker varav fem är delägda av Swedbank. Sparbankerna har totalt 208 kontor och drygt 2 miljoner privat- och företagskunder. Sparbankerna och Swedbank har en lång gemensam historia och har sedan länge ett samarbete som vilar på kommersiell grund. Swedbank är den ledande banken på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen och erbjuder ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 180 kontor i Sverige och 122 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 31 mars 2019  uppgick balansomslutningen till 2 462 miljarder kronor. Läs mer på www.sparbankerna.se och www.swedbank.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Den som köpte en bostadsrätt i Sverige 2008 kan idag, drygt tio år senare, sälja bostadsrätten med en sådan vinst att vinsten efter skatt i genomsnitt överstiger den totala boendekostnaden under tioårsperioden med 2 200 kronor varje månad.
Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom