Om oss

SLP – Swedish Logistic Property – är ett svenskt fastighetsbolag som förvärvar, förädlar och förvaltar logistikfastigheter. Bolaget utökar och förädlar fastighetsbeståndet i ett högt tempo och har en tydlig tillväxtambition. Detta möjliggörs genom korta beslutsvägar och finansiell styrka. Genom förvärv av fastigheter och byggrätter växer bolagets fastighetsbestånd. Fastigheterna förädlas genom nyproduktion, hyresgästanpassningar och driftsnettooptimering för att skapa attraktiva logistikfastigheter som förvaltas med ett långsiktigt perspektiv. SLP har en hög ambition rörande hållbarhet och vi arbetar ansvarsfullt utifrån miljömässiga och sociala aspekter. Vi är en fastighetsägare med ett långsiktigt perspektiv och miljömässigt ansvarsfull förvaltning.

Prenumerera