SLP förvärvar attraktiv logistikfastighet i Helsingborg

Report this content

SLP har ingått avtal om förvärv av fastigheten Aggregatet 2 i Helsingborg. Fastigheten har ett attraktivt logistikläge precis intill ICA:s centrallager på Långeberga. Förvärvet görs i bolagsform och har tillträtts av SLP.

Fastigheten har en total uthyrningsbar kyld yta om drygt 7 000 kvm, med potentiell möjlighet till ytterligare byggnation inom fastigheten. Fastigheten är fullt uthyrd med en genomsnittlig hyresduration om 4,5 år.

”Fastigheten har ett extremt bra logistikläge utmed E6:an strax söder om E4-korset mot Stockholm. Hyresgästerna är stabila företag som ger oss ett bra kassaflöde över tid. Dessutom ser vi fin potential i att kunna förädla fastigheten, gärna tillsammans med någon av de befintliga hyresgästerna”, säger Peter Strand, VD på SLP.

”Vi har ägt fastigheten sedan den byggdes och vet att SLP kommer att förvalta den väl. SLP har varit snabba, smidiga och proffsiga genom hela försäljningsprocessen vilket vi såklart uppskattar och är glada för, kommenterar Mustafa Cicek.”

Malmö den 25 oktober 2021

För ytterligare information, vänligen kontakta Peter Strand, VD på SLP, telefon: 0705‑88 16 61

____

Om SLP – Swedish Logistic Property

SLP – Swedish Logistic Property – är ett svenskt fastighetsbolag som förvärvar, förädlar och förvaltar logistikfastigheter.  Bolaget utökar och förädlar fastighetsbeståndet i ett högt tempo och har en tydlig tillväxtambition. Fastigheterna förädlas genom nyproduktion, hyresgäst-anpassningar och driftsnettooptimering för att skapa attraktiva logistikfastigheter som förvaltas med ett långsiktigt perspektiv. SLP har en hög ambition rörande hållbarhet och vi arbetar ansvarsfullt utifrån miljömässiga och sociala aspekter. Bolagets fastighetsbestånd omfattar en uthyrningsbar yta om cirka 520 000 kvm.

Peter Strand
VD / CEO
+46 70 588 16 61
peter@slproperty.se

Prenumerera

Media

Media