Förändring av det totala antalet aktier och röster i SLP

Report this content

Antalet aktier i Swedish Logistic Property AB (”SLP”) uppgår per den 29 april 2022 till 180 709 508 aktier, fördelat på 55 477 965 aktier av serie A och 125 231 543 aktier av serie B. Det totala antalet röster i SLP uppgår per den 29 april 2022 till 402 621 368.

Ökningen av antalet aktier och röster i SLP är föranledd av nyemissionen av 3 623 188 aktier av serie B i samband med utnyttjandet av den övertilldelningsoption som ställdes ut i samband med noteringen av bolagets aktier av serie B på Nasdaq Stockholm.

 

Denna information offentliggörs enligt 4 kap. 9 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 april 2022 kl. 17.30 CEST.

 

För ytterligare information:
Peter Strand, VD på SLP, telefon: 0705-881 661

 

Om SLP – Swedish Logistic Property

SLP – Swedish Logistic Property – är ett svenskt fastighetsbolag med fokus på logistikfastigheter. Sedan starten har bolaget hållit ett högt tempo och på kort tid genomfört flera uppmärksammade förvärv. SLP har en hög ambition rörande hållbarhet och arbetar ansvarsfullt utifrån miljömässiga aspekter. Bolagets fastighets­bestånd omfattar en uthyrningsbar yta om cirka 660 000 kvm. SLP:s B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information om SLP: slproperty.se

 

Informationen är sådan som Swedish Logistic Property är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument (1991:980). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-04-29 17:30 CET.

Taggar:

SLP

Prenumerera

Dokument & länkar

Snabbfakta

Antalet aktier i Swedish Logistic Property AB (”SLP”) uppgår per den 29 april 2022 till 180 709 508 aktier, fördelat på 55 477 965 aktier av serie A och 125 231 543‬ aktier av serie B. Det totala antalet röster i SLP uppgår per den 29 april 2022 till 402 621 368.
Twittra det här