Finalist Children's Climate Prize 2021, Anjali Sharma 17 år från Melbourne Australien


Class Action Environment Minister - Tacklar klimatförändringar i rättssalen - Anjali Sharma, 17 år från Melbourne, Australien - Juryns motivering: Makthavare och ledare fattar alltför ofta beslut utifrån kortsiktiga ekonomiska överväganden även om det kan innebära stor negativ påverkan över längre tid. Resultatet kan innebära att framtida generationer får stå för kostnaderna. Anjali är ett färgstarkt exempel på den starka kraft som allt fler unga människor uppvisar för att uppnå förändring. Och som också visar hur unga med lagens hjälp kan utmana hela branscher och industrier. Anjalis förmåga att mobilisera är imponerande och representativ för ett växande fenomen i världen. Det krävs mod för att i ett fossilt tungt land som Australien utmana makten och de etablerade strukturer som finns och lyckas få till en “duty of care”. Anjali är en banbrytare av stora mått och fallet hon driver är historiskt i Australien. Hon är en inspiration för hur unga kan driva på för konkreta förändringar och är därmed en förebild för andra.

Lågupplöst

Medelupplösning

Originalupplösning

Om oss

Telge Energi är elbolaget som alltid utmanat branschen. Först sänkte vi priserna, sen kämpade vi mot kolkraften. Nu tar vi nästa kliv i att göra det enkelt för människor och företag att agera hållbart. Därför säljer vi el märkt med Bra Miljöval, satsar på svensk solkraft och arbetar för hållbar vattenkraft. Därför tjatar vi på politiker, utmanar vår bransch till förändring och stöttar ungas kamp för klimatet genom Children’s Climate Prize. Bland annat.