Finalist Children's Climate Prize 2021, Anjali Sharma 17 år från Melbourne Australien


Class Action Environment Minister - Tacklar klimatförändringar i rättssalen - Anjali Sharma, 17 år från Melbourne, Australien - Juryns motivering: Makthavare och ledare fattar alltför ofta beslut utifrån kortsiktiga ekonomiska överväganden även om det kan innebära stor negativ påverkan över längre tid. Resultatet kan innebära att framtida generationer får stå för kostnaderna. Anjali är ett färgstarkt exempel på den starka kraft som allt fler unga människor uppvisar för att uppnå förändring. Och som också visar hur unga med lagens hjälp kan utmana hela branscher och industrier. Anjalis förmåga att mobilisera är imponerande och representativ för ett växande fenomen i världen. Det krävs mod för att i ett fossilt tungt land som Australien utmana makten och de etablerade strukturer som finns och lyckas få till en “duty of care”. Anjali är en banbrytare av stora mått och fallet hon driver är historiskt i Australien. Hon är en inspiration för hur unga kan driva på för konkreta förändringar och är därmed en förebild för andra.

Lågupplöst

Medelupplösning

Originalupplösning

Om oss

Telge Energi är elbolaget från Södertälje som säljer el från förnybara källor. Vi bidrar till en långsiktigt hållbar energiförsörjning och gör det enkelt för dig att göra smarta val på elmarknaden.