Projektbild - Finalist Children's Climate Prize 2021, Yash Narayan 17 år från San Carlos USA


Projektet: DeepWaste - Teknologi för bättre och mer exakt källsortering - Yash Narayan, 17 år från San Carlos, USA - Juryns motivering: Varje år slängs det mycket osorterat skräp som deponeras eller bränns och därmed bidrar till utsläpp helt i onödan. Det är ett gigantiskt problem och utgör en utmaning för våra samhällen för att få till en fungerande bra avfallshantering. Rätt sorterat avfall blir till en resurs och utgör grunden för det cirkulära flödet av resurser. Det är en åtgärd som är helt nödvändig för att uppnå en mer hållbar konsumtion och är ett exempel på något som vi alla kan bidra till. En resurseffektiv cirkulär ekonomi kan upplevas som komplex och svår, men här har Yash med stor uppfinningsrikedom hittat en bra och intressant lösning. DeepWaste är ett imponerande projekt, självlärande, tillgängligt, skalbart, och utvecklingspotentialen är enorm. Yash och DeepWaste är helt rätt i tiden och bidrar till ökad medvetenhet och större kunskap.

Lågupplöst

Medelupplösning

Originalupplösning

Om oss

Telge Energi är elbolaget som alltid utmanat branschen. Först sänkte vi priserna, sen kämpade vi mot kolkraften. Nu tar vi nästa kliv i att göra det enkelt för människor och företag att agera hållbart. Därför säljer vi el märkt med Bra Miljöval, satsar på svensk solkraft och arbetar för hållbar vattenkraft. Därför tjatar vi på politiker, utmanar vår bransch till förändring och stöttar ungas kamp för klimatet genom Children’s Climate Prize. Bland annat.

Prenumerera