Om oss

Korta fakta om VasakronanVårt fastighetsbestånd omfattar 166 fastigheter med en total area om cirka 2,4 miljoner kvadratmeter. Merparten av beståndet ligger i Stockholm. Marknadsvärdet på fastigheterna uppgår till 175 miljarder kronor (per 31 mars 2024). Vi erbjuder centralt belägna kontors- och butikslokaler i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö. Inom segmentet cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Vasakronan driver även bygg- och utvecklingsprojekt där vi som byggherre och utifrån ett helhetsperspektiv arbetar för att skapa de bästa lokallösningarna. Vi är också en stor aktör inom planering och utveckling av nya områden och stadsdelar. Vår vision är den goda staden där alla människor trivs och verksamheter utvecklas. Vasakronan har cirka 300 medarbetare och bolaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se