Dela

Kontakt

 • Rebecca Liljebladh-Thorell

  Kommunikationschef


  Malmskillnadsgatan 36 111 56 STOCKHOLM
  +46 (0)8 566 205 09
  +46 (0)722 22 15 09
  +46 (0)8 566 20 502
  https://www.vasakronan.se
 • Pontus Ekholm

  Projektledare Kommunikation


  Malmskillnadsgatan 36 111 57 Stockholm
  +46 (0)8 566 205 39
  +46 73 045 54 39
  https://www.vasakronan.se
 • Citat

  Trots en utmanande hyresmarknad ökar våra intäkter och vi levererar ett förbättrat förvaltningsresultat jämfört med samma period förra året
  Johanna Skogestig, vd Vasakronan
  Kvartalets största affär gjorde vi tillsammans med Nasdaq som hyr 8 300 kvadratmeter i Klara Zenit i Stockholm. Nasdaq är ett bra exempel på det vi ser i marknaden, det vill säga att läget alltid har varit viktigt men idag är det centralt. Man vill dessutom ha lokaler av hög kvalitet och befinna sig i ett större sammanhang, gärna i citylägen. Det gynnar ett bolag som Vasakronan
  Johanna Skogestig, vd Vasakronan
  Som fastighetsägare har vi en viktig uppgift att jobba för att stärka upplevelsen för de som rör sig i staden. Det gör vi bland annat genom att skapa rätt mix i utbudet längs ett stråk eller i ett område. Moomin Arabia är ett starkt varumärke som kompletterar utbudet jättebra och på så sätt bidrar till en attraktiv innerstad.
  Kristina Pettersson Post, chef Göteborg
  Sthlm HUB är en fastighet av hög kvalitet belägen i en del av Stockholm som har utvecklats starkt under senare år och som kommer stå sig väl över tid. Med förvärvet fortsätter vi att stärka vår närvaro i Stockholms bästa kommunikationsläge, vilket är helt i linje med vår strategi
  Johanna Skogestig, vd Vasakronan.
  Läget har alltid varit centralt vid val av lokal. Idag är det om möjligt ännu viktigare. Man vill dessutom ha lokaler av hög kvalitet och befinna sig i ett sammanhang, en attraktiv miljö med ett stort utbud i närområdet. Allt detta kan vi erbjuda Nasdaq med valet av Klara Zenit
  Anna Nordin, chef Stockholm
  Arkivet har ett starkt erbjudande som ligger helt rätt i tiden. Vi är många som å ena sidan tycker om att shoppa premium och samtidigt vill göra det på ett så smart, smakfullt och hållbart sätt som möjligt
  Kristina Pettersson Post, chef Göteborg
  Fredstan bjuder på ett brett spektrum av internationella aktörer, lokala varumärken och trevliga restauranger och över tid har området vuxit till att bli en given shoppingdestination i staden. Arkivet kompletterar det befintliga utbudet i Fredstan på ett väldigt bra sätt
  Kristina Pettersson Post, chef Göteborg
  Det känns väldigt roligt att få välkomna SGU till Lumi och Södra city. Det är en myndighet med en spännande verksamhet och specifika behov som vi är stolta över att vi har möjlighet att möta på ett bra sätt.
  Jens Skoglund, chef Uppsala
  Sephora gjorde entré i Göteborg 2015 och har sedan dess varit hyresgäst hos oss på Kungsgatan. Det är ett oerhört efterfrågat och omtyckt koncept. Med den nya butiken i Arkaden får Sephora helt andra möjligheter att utveckla sitt erbjudande vilket jag är övertygad om att kunderna kommer att uppskatta
  Kristina Pettersson Post, chef Göteborg
  Nej, tyvärr kan jag inte säga mer just nu annat än att vi har en långt gången dialog med en väldigt spännande aktör. Jag hoppas naturligtvis kunna återkomma till det inom inte alltför långt. För tillfället får jag nöja mig med att konstatera att Kungsgatan är ett attraktivt och efterfrågat butiksläge. Det märks på de förfrågningar vi har fått
  Kristina Pettersson Post, chef Göteborg
  Vi levererar stabila siffror i den underliggande verksamheten och förvaltningsresultatet ökar med åtta procent. Efterfrågan på lokaler av hög kvalitet i bästa läge är fortsatt stark. Det gynnar ett bolag som Vasakronan och bekräftas av årets nyckeltal där vi återigen redovisar en stark utveckling av både hyresintäkter och driftsöverskott.
  Johanna Skogestig, vd
  Just hörnet Hamngatan/Regeringsgatan är det många som förknippar med H&M. Därför känns det extra roligt att man nu återigen väljer att etablera sig på platsen. I nära tio års tid har Vasakronan gjort stora investeringar i Sergelstan med målet att göra området till en attraktiv plats för alla. Först genom omdaningen av Sergelhusen och sedan Sergelgatan. Renoveringen av Hästskopalatset är ytterligare ett bidrag till utvecklingen av Stockholm city
  Anna Nordin, chef Stockholm
  Det här samarbetet är inte på något sätt exklusivt. Tvärtom, jag skulle vilja uppmana fler aktörer att ansluta sig eller starta liknande initiativ. Potentialen i återbruk är enorm och vi behöver med gemensamma krafter öka omställningstakten i branschen med målet att driva marknaden mot cirkulära affärsmodeller. Återbrukshubben är ett exempel på hur vi kan göra detta.
  Magnus Tengberg, chef stads- och fastighetsutveckling
  Vi har tagit stora kliv framåt men det finns väldigt mycket mer att göra och vi behöver göra det tillsammans. Därför har vi numera en skrivelse i våra ramavtal som ger entreprenörer 20 procent i materialpåslag för återbrukat material men noll procent i materialpåslag för nytt byggmaterial. Det hoppas vi ska vara en sporre för många att vilja bidra i omställningen
  Magnus Tengberg, chef stads- och fastighetsutveckling
  Pharmetheus har varit hyresgäster hos oss länge, vuxit med oss successivt och haft behov av att expandera i Uppsala Science Park under en längre tid men området är efterfrågat och uthyrningsgraden hög vilket har medfört sina begränsningar. Därför känns det roligt att nu kunna erbjuda Lumi istället
  Jens Skoglund, chef Uppsala
  I Lumi får våra hyresgäster lokaler av absolut toppkvalitet, byggda med omsorg om både människa och miljö. Dessutom i ett läge som är svårslaget
  Jens Skoglund, chef Uppsala
  Intresset för den här rollen har varit stort både externt och internt och jag är glad att Susan har tackat ja. Hon har den erfarenhet och de förmågor som behövs för att fortsätta driva affären och utvecklingen av våra stråk och områden i Stockholm city vidare på ett bra sätt
  Anna Nordin, chef Stockholm
  Numera är Solna strand ett modernt kontorsområde med väldigt fina lokaler och direkt närhet till både vatten och grönska. Hyresgästerna har aldrig mer än 200 meter till tunnelbanestationen oavsett var i området de har sitt kontor. Och - föredrar man båt, pendel, tvärbana eller buss så finns det tillgång till det också
  Anna Nordin, chef Stockholm
  Intresset ökar för den här typen av moderna lokaler i riktigt bra kommunikationslägen i närförort. Det märks på det faktum att Solna strand har attraherat flera starka varumärken det senaste kvartalet
  Anna Nordin, chef Stockholm
  Trots ett turbulent marknadsläge fortsätter vi att öka vårt kassaflöde och utvecklingen av förvaltningsresultatet är positiv. Det förklaras av ökade hyresintäkter i kombination med ett relativt stabilt räntenetto. Vi har dessutom en fastighetsportfölj som är rätt positionerad. Efterfrågan på miljöcertifierade fastigheter med lokaler av riktigt hög kvalitet i kollektivtrafiknära lägen är stor och trycket är som allra högst i våra citylägen.
  Johanna Skogestig, vd
  Det här är en nyckelroll i bolaget som kräver både affärsmässighet och ledarskap. Med sin bakgrund och kompetens blir Martin ett värdefullt bidrag till bolagets fortsatta utveckling
  Johanna Skogestig, vd
  Inget av våra projekt får någonsin bedrivas på bekostnad av människors säkerhet. Genom kommunikation och nära dialog kan vi tillsammans med våra leverantörer hitta gemensamma lösningar för en god och säker arbetsmiljö. Vasakronan ställer hårda krav och målet för oss är detsamma som för Håll Nollan - alla ska komma hem oskadda efter varje arbetsdag
  Johanna Skogestig, vd
  Intresset för rollen har varit stort och vi har träffat flera intressanta kandidater i processen. Johnny har bland annat ett starkt affärsfokus med bred erfarenhet från ledande roller i olika branscher. Det är en egenskap och erfarenheter som jag värdesätter och som kommer att bidra på ett bra sätt till bolagets fortsatta utveckling och framgång.
  Johanna Skogestig, vd
  Jan-Erik och jag har jobbat ihop i olika roller över tid och jag har alltid uppskattat hans breda kompetens och prestigelöshet. Jag är glad att han är kvar ännu en tid vilket ger oss goda möjligheter att hantera en överlämning under ordnade former.
  Johanna Skogestig, vd
  Vi redovisar ett starkt förvaltningsresultat för första halvåret. Rörelsen i hyresmarknaden är fortsatt hög och efterfrågan på bra produkter i våra lägen står sig väl. Min uppfattning är att vi aldrig tidigare har sett så stora skillnader i betalningsvilja mellan bra och dåliga lägen men också mellan hög och låg kvalitet. De makroekonomiska signalerna är svårtolkade men helt klart är att vi går en mer osäker marknad tillmötes. Trots det känner jag tillförsikt, vi har fina fastigheter i de bästa lägena och god finansiell ställning.
  Johanna Skogestig, vd Vasakronan
  Tillväxten i Göteborgsregionen är stark och vi ser en stor potential i Lilla Bommen. Med uppförandet av Kaj 16 bidrar vi till att öppna upp stadsdelen mot älven. Kaj 16 är ett viktigt bidrag till den fortsatta utvecklingen av Lilla Bommen och Göteborg
  Johanna Skogestig, vd
  Vi har högt ställda klimatmål i alla våra projekt. Därför behöver vi jobba med både cirkulära processer, återbruk samt återvunna och förnyelsebara material - som trä - i våra projekt. Vi har goda erfarenheter av det arbete som gjordes i Magasin X. De tar vi med oss in i Kaj 16 som är en väsentligt mycket större byggnad
  Jan-Erik Hellman, chef investeringar och projekt
  Vi redovisar ett ökat förvaltningsresultat för årets första kvartal. Rörelsen i marknaden är stor men efterfrågan på bra produkter i våra lägen står sig. Högst tryck är det på de bästa lokalerna i Stockholm innerstad. De makroekonomiska signalerna är svårtolkade men helt klart är att vi går en mer osäker marknad tillmötes. Trots detta känner jag tillförsikt. Vi har fina fastigheter i de bästa lägena och goda finansiella nyckeltal. Detta bekräftar även Moody’s och vi behåller vårt höga betyg A3 stabila utsikter.
  Johanna Skogestig, vd
  Jag har informerat Johanna om att detta är mitt sista år på Vasakronan. Jag har varit CFO i bolaget i 25 år. Det har varit ett privilegium att få bidra till att bygga det stabila, professionella och framåtriktade bolag Vasakronan är idag. Nu ser jag fram emot att ta mig en friare roll
  Christer Nerlich, cfo
  Christer och jag har jobbat ihop i olika roller och skeden både på AP Fastigheter och Vasakronan och det har varit en förmån. Hans långa erfarenhet och stabilitet har betytt mycket för bolaget och mig, inte minst sedan jag klev in i rollen som vd. Nu påbörjar vi rekryteringsprocessen för att hitta Christers efterträdare och jag är tacksam för att han är kvar till dess att vi har en ersättare på plats
  Johanna Skogestig, vd
  Sergelgatan ligger i Stockholms bästa kommunikationsläge och ungefär 250 000 människor passerar gatan varje vecka. Bara i Hötorgshusen jobbar tusentals människor. Det är för alla de människorna vi utvecklar stråket och det tycker jag vi har lyckats bra med,
  Jan-Erik Hellman, chef investeringar och projekt.
  Intresset för rollen har varit stort och vi har träffat många bra kandidater i processen. Vi har en spännande tid framför oss och det känns bra att Rebecka nu är på plats.
  Jan-Erik Hellman, chef investeringar och projekt
  Det här är två rekryteringar som bidrar till att förstärka den höga ambition vi har i bolaget, att förse kunderna – både befintliga och nya - med branschens bästa helhetserbjudande. Vårt erbjudande är starkt och vi har en befäst position på marknaden men vi ser stora möjligheter att skapa ännu större värde för våra kunder
  Bo de Besche, Chef kund och marknad
  Vi redovisar ett stabilt resultat i den underliggande verksamheten. Med anledning av det osäkra marknadsläget har fastighetsvärdet minskat under andra halvåret. Samtidigt har vi hållit en hög uthyrningstakt och flera stora projekt gått in i förvaltning under året vilket påverkar kassaflödet positivt. Detta i kombination med att vi har fastigheter i lägen som efterfrågas, starka finanser och dedikerade medarbetare gör att vi är väl positionerade även i en mer utmanande marknad.
  Johanna Skogestig, vd
  Vår vision för det här projektet har hela tiden varit att det skulle bli ett nytt inslag i Södermalms stadsbild och på ett bra sätt bidra till folklivet kring Södra Medborgarplatsen
  Anna Nordin, chef Stockholm
  Med den här uthyrningen levererar vi på just det. Ett utökat utbud gör att ännu fler människor kommer att röra sig i och runt huset, säger Anna Nordin.
  Anna Nordin chef Stockholm
  Grev Tureplan är en exceptionellt fin fastighet i ett av Stockholms mest eftertraktade lägen. Det märks i de dialoger vi har med potentiella aktörer för de få ytor i gatuplan som återstår
  Anna Nordin, chef Stockholm
  Jag är säker på att det koncept som Stockholms krogbolag nu utvecklar kommer att addera ytterligare värde för alla de som rör sig i området, både dag- och kvällstid, på samma fina sätt som Jacqueline’s har gjort för Malmskillnadsgatan
  Anna Nordin, chef Stockholm
  Vi märker ett ökat tryck på tullnära områden med goda kommunikationer som bland annat Kungsholmen. Just där är efterfrågan nu särskilt hög på effektiva lokaler, likt den här som Röda Korset valt att hyra
  Anna Nordin, chef Stockholm
  Vilka aktörer och verksamheter som finns i gatuplan har stor betydelse för totalupplevelsen av våra områden. Det som händer i ögonhöjd bygger attraktivitet och skapar ett sammanhang för både besökare och de som bor eller jobbar högre upp i husen
  Anna Nordin, chef Stockholm
  Varje stråk och område har sina förutsättningar och sin potential. Vår uppgift är att på kort och lång sikt skapa optimala förutsättningar för aktörer och koncept som vill synas och verka i staden. Det arbetet kommer Henriette ha en viktig roll att leda och utveckla
  Anna Nordin, chef Stockholm
  Som fastighetsägare har vi en viktig uppgift att jobba för att stärka upplevelsen för de som rör sig i staden. Det gör vi bland annat genom att skapa rätt mix i utbudet längs ett stråk eller i ett område. Både aim’n och Lundhags är starka varumärken som kompletterar utbudet på Östra Hamngatan på ett jättefint sätt
  Kristina Pettersson Post, chef Göteborg.
  Jag är väldigt glad över att både Martin och Jesper har tackat ja till nya utmaningar. De har gedigen kunskap om bolaget, är drivande i vår affär och kommer med sina olika erfarenheter att vara en fortsatt tillgång i ledningsgruppen för Stockholm
  Anna Nordin, Chef Stockholm
  Hyresutveckling i Stockholm CBD är stark och vi ser tydligt att det bidrar till en ökad efterfrågan på bra lokaler i övriga innerstadsområden, som till exempel Östermalm. Det är en attraktiv del av staden vilket återspeglas i både uthyrningsvolym och hyresnivåer. Totalt har vi hyrt ut ungefär 20 000 kvadratmeter på bra nivåer i området under året
  Anna Nordin, chef Stockholm
  Utfallet i GRESB är ett fantastiskt fint kvitto på det arbete vi gör. Vi har jobbat länge och systematiskt med hållbarhetsfrågorna och medarbetarnas engagemang för frågorna är stort. Det driver utvecklingen och gör att vi hela tiden höjer ambitionen. Digitaliseringen gör att vi på ett enkelt sätt kan följa upp och rapportera in kvalitetssäkrad hållbarhetsdata på fastighetsnivå i hela portföljen. Vi ser också att våra ansträngningar för att nå en högre grad av cirkularitet och minskad klimatpåverkan inom våra projekt bidrar till vår topplacering inom projektutveckling.
  Johanna Skogestig
  Vi ser ett växande intresse för sociala frågor som trygghet, säkerhet samt arbetsmiljö- och villkor i leverantörsledet, frågor som lätt tappas bort i samhällsbyggnadssektorn. Här finns ett stort jobb att göra så det är glädjande att se att även de frågorna är på frammarsch.
  Anna Denell
  Inget av våra projekt får någonsin bedrivas på bekostnad av människors säkerhet. Vasakronan ställer hårda krav och vi jobbar i nära dialog med våra leverantörer för att deras medarbetare, de som utför arbete på uppdrag av oss, ska ha en god och säker arbetsmiljö. Målet för Vasakronan är detsamma som för Håll Nollan - alla ska komma hem oskadda efter varje arbetsdag.
  Johanna Skogestig, vd Vasakronan
  Det här är ett av Stockholms tveklöst bästa lägen för både kontor och butiker. När fastigheten tomställdes fick vi en unik möjlighet att jobba vidare med utvecklingen av hela huset och skapa en attraktiv helhet både på kontorssidan och i gatuplan. Med upprustningen av Hästskopalatset skapar vi ytterligare förutsättningar för nytt liv i Sergelstan.
  Ronald Bäckrud, regionchef Stockholm
  Uppsala är en attraktiv stad att verka och leva i och den växer i snabb takt. I Södra city jobbar vi för att skapa förutsättningar för stadens fortsatta utveckling. Ambitionen är att skapa en livfull och spännande stadsdel där både företag och människor vill vara och vi märker redan nu ett intresse för detta. Tillsammans med stadens planer för bland annat grönstråket, å-rummet vid Hamnplan och expansionen av Uppsala C har Södra city alla förutsättningar att spela en central roll i staden.
  Bo de Besche, regionchef Uppsala
  Vi visar ett starkt resultat för halvåret. I verksamheten har vi stort fokus på det vi verkligen kan påverka; våra projekt och vårt erbjudande. Genom aktiv förvaltning och nära dialoger med våra kunder fortsätter vi att förbättra resultatet. Vi håller en hög takt i nyuthyrningen och vår nettouthyrning för första halvåret är 187 mkr. Det är uppenbart att efterfrågan är som allra störst för de bästa produkterna i de mest centrala delarna av Stockholm.
  Johanna Skogestig, vd Vasakronan
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp