Vasakronan gör nyuthyrning om 3 000 kvadratmeter i Stockholm

Report this content

Vasakronan har tecknat avtal med Svenska Röda Korset om 3 000 kvadratmeter i fastigheten Lyckan 10 på Västra Kungsholmen.

Fastigheten är belägen på Lindhagensgatan i Lindhagen, en del av Västra Kungsholmen, med smidiga kommunikationer och som under senare år har utvecklats till en levande blandstad med bostäder, kontor, butiker och service. Lyckan 10 uppfördes på 40-talet och har sedan dess varsamt renoverats och byggts ut vid ett par tillfällen. Under 2023 kommer ytterligare en uppgradering att genomföras och då med fokus på allmänna ytor och den konferensanläggning som finns i fastigheten. Fastigheten är miljöcertifierad enligt LEED på guldnivå.   

- Vi märker ett ökat tryck på tullnära områden med goda kommunikationer som bland annat Kungsholmen. Just där är efterfrågan nu särskilt hög på effektiva lokaler, likt den här som Röda Korset valt att hyra, säger Anna Nordin, chef Stockholm.

Svenska Röda Korset tillträder den 1 november 2023 och blir då grannar med bland annat Grillska Gymnasiet, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rejlers, Caverion och HK Scan.

För mer information, vänligen kontakta:

Anna Nordin
Chef Stockholm
Tel: 070-046 56 02
E-post: anna.nordin@vasakronan.se  

Rebecca Liljebladh Thorell
Kommunikationschef
Tel: 072-222 15 09
E-post: rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 194 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö. Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 167 fastigheter med en total area på cirka 2,4 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi märker ett ökat tryck på tullnära områden med goda kommunikationer som bland annat Kungsholmen. Just där är efterfrågan nu särskilt hög på effektiva lokaler, likt den här som Röda Korset valt att hyra
Anna Nordin, chef Stockholm