Förnyat hyresavtal med Handelsbanken Finans

Förnyat hyresavtal med Handelsbanken Finans Vasakronan har förnyat hyresavtalet med Handelsbanken Finans i Fjärde Hötorgshuset i Stockholm. Handelsbanken hyr 8 700 m2 i sjutton plan. Det nya hyresavtalet är på tre år med option att förlänga i ytterligare två år. Handelsbanken svarar själv för det inre underhållet i sina lokaler. - Vi är mycket nöjda att Handelsbanken Finans tecknat om sitt kontrakt, då de är vår största hyresgäst i Hötorgshusen, säger Christer Alvemur, vice vd och chef för region Stockholm City i Vasakronan. - Vi har nu en vakans på cirka 4 000 m2 av totalytan 42 000 m2 i de tre Hötorgshusen. Antalet förfrågningar har ökat betydligt under de sista månaderna. Vasakronan är ett av de största fastighetsföretagen på kommersiella lokaler i Stockholm. Beståndet består främst av kontor och tyngdpunkten finns i huvudsak i city- och innerstadslägen, eller i lägen som är väl försedda med goda kommunikationer. Vasakronan äger Hötorgshusen 2,3 och 4. Det är tre byggnader på vardera 18 våningar med låghus som sammanbinder höghusen. Fastigheterna är på totalt cirka 42 000 m2 med cirka 26 000 m2 kontor och 11 000 m2 butiker och restauranger. 38 000 m2 av dessa är idag uthyrda. Vasakronans delårsrapport för januari-september 2002 publiceras den 24 oktober 2002. För vidare information vv kontakta Christer Alvemur, vice vd och chef region Stockholm City, Vasakronan AB 08-783 23 05 Bengt Möller, informationsdirektör, Vasakronan AB 08-783 21 09 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/23/20021023BIT00880/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/23/20021023BIT00880/wkr0002.pdf

Om oss

Korta fakta om VasakronanVårt fastighetsbestånd omfattar 173 fastigheter med en total area om cirka 2,3 miljoner kvadratmeter (30 juni 2019). Merparten av beståndet ligger i Stockholm. Marknadsvärdet på fastigheterna uppgår till 144 miljarder kronor. Vi erbjuder centralt belägna kontors- och butikslokaler i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö. Inom segmentet cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Vasakronan driver även bygg- och utvecklingsprojekt där vi utifrån ett helhetsperspektiv arbetar för att skapa de bästa lokallösningarna. Vi är också en stor aktör inom planering och utveckling av nya områden och stadsdelar. Vår vision är den goda staden där alla människor trivs och verksamheter utvecklas. Vasakronan har cirka 310 medarbetare och bolaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Med hållbarhet i fokusHållbarhetsfrågorna är en naturlig och integrerad del av Vasakronans verksamhet och omfattar frågor som rör miljö, ekonomi och ett socialt ansvar. Vasakronan är ett av få fastighetsföretag i världen som är miljöcertifierat enligt ISO 14001 och sedan 2008 är vi klimatneutrala. Klimatneutraliteten innebär att driften av våra fastigheter inte bidrar till den globala uppvärmningen. Sedan 2009 har vi halverat vår totala energianvändning och vi jobbar konsekvent och strukturerat med bland annat driftoptimering och energiinvesteringar för att halvera den igen. 2010 var vi först i Sverige med att lansera och införa gröna hyresavtal, något som idag är branschstandard. I november 2013 emitterade vi världens första gröna företagsobligation och 2018 gav vi ut världens första gröna certifikat. I december 2014 var vi först i Europa att miljöcertifiera ett stort antal fastigheter enligt LEED Volume för befintliga byggnader. Idag är 85 procent av vårt bestånd miljöcertifierat. Genom dessa och många andra initiativ vill vi bidra till en bättre miljö i samarbete med bland andra våra hyresgäster, leverantörer och andra intressenter. Läs mer på www.vasakronan.se

Prenumerera

Dokument & länkar