Ökad satsning på affärs- och teknikutveckling

Report this content

Vasakronan har under flera års tid arbetat för att alla fastigheter ska vara uppkopplade, med all data samlad och enkelt tillgänglig. Ambitionen är dels att effektivisera driften och därigenom bidra till en mer hållbar fastighetsförvaltning, dels att utveckla digitala gränssnitt som förenklar vardagen för kunderna. Nu tar bolaget nästa steg och förstärker organisationen för att öka tempot ytterligare i utvecklingsarbetet.

De senaste åren har Vasakronan varit drivande i digitaliseringen av fastighetsbranschen. Flera initiativ har tagits med konkreta resultat. Man har bland annat bidragit till utvecklingen av RealEstateCore, ett brett initiativ i syfte att etablera en gemensam definition av byggnadsrelaterad data. Parallellt har man tagit fram ett generellt operativsystem, ProptechOS, som ger alla aktörer i branschen möjligheter att effektivt hantera stora mängder data kopplat till byggnader.

Tillsammans med några av Sveriges största fastighetsägare och Fastighetsägarnas servicebolag har också Accessy lanserats. Det är en tjänst som ger möjligheten att hantera lås på ett smidigt och säkert sätt med mobiltelefonen. Accessy är ett öppet system som gör det enkelt för fastighetsägare att ansluta sig och man kan nyttja de låssystem man redan har. Accessy kommer att underlätta flöden av leveranser till fastigheterna och hyresgäster kommer att kunna koppla tjänster till sin arbetsplats.

För att ytterligare öka tempot i utvecklingsarbetet tar nu Vasakronan nästa steg och etablerar en särskild enhet för affärsutveckling. Chef för den nya enheten blir Peter Östman och uppdraget är att tillsammans med ett antal affärsutvecklare driva utvecklingen av Vasakronans produkter och tjänster. I samband med detta flyttas också IT-enheten till Teknikorganisationen.  

- Det utvecklingstempo som vi har hållit hittills har vi klarat på ett bra sätt och vi ser att teknikutvecklingen ger oss helt nya affärsmöjligheter framåt. Att etablera en ny enhet för affärsutveckling i kombination med att vi samordnar IT och Teknik är ett sätt att ytterligare förstärka samverkan mellan våra spetskompetenser samtidigt som vi säkrar beslutskraften och lägger ett ökat fokus på våra erbjudanden, säger Johanna Skogestig, vd Vasakronan.

Peter Östman ingår i Vasakronans koncernledning och i hans ansvarsområden ingår, förutom den nya affärsutvecklingsenheten, även Kommunikation och Marknad. Rebecca L Thorell har utsetts till ny kommunikationschef. Hon har arbetat som kommunikationsansvarig på Vasakronan sedan 2010 och dessförinnan i elva år inom AstraZeneca.

För mer information, vänligen kontakta:

Johanna Skogestig
Vd 
Tel: 073-068 75 17
E-post: johanna.skogestig@vasakronan.se    

Rebecca Liljebladh Thorell
Kommunikationschef
Tel: 072-222 15 09
E-post: rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 162 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö. Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 171 fastigheter med en total area på cirka 2,3 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se

Prenumerera

Media

Media