Vasakronan förstärker inom fastighetsutveckling

Report this content

Med en projektvolym på drygt 10 mdkr är Vasakronan en av Sveriges största fastighetsutvecklare. Uthyrningen av de pågående projekten har varit framgångsrik och mängder av kunder ska under 2020 flytta in i sina nya lokaler.

Sergelhuset är bolagets enskilt största projekt med en investering på nästan 4 mdkr. Anna Nyberg, som idag är chef fastighetsutveckling i Stockholm kommer ta ansvar för den totala samordningen och slutförandet av projektet.

- Vi jobbar nu för att förändra hela Stockholm city. Det är ett komplext och ansvarsfullt arbete med otroligt många olika delar. För att det ska bli så bra som vi vill, är jag väldigt glad att Anna vill ta ansvar för det arbetet, säger Johanna Skogestig, vd Vasakronan.

Jan-Erik Hellman, som idag är regionchef i Uppsala, kommer ta över som chef för fastighetsutveckling i Stockholm och samtidigt ta ansvar för samordningen av bolagets projektverksamhet på alla orter.

Per Thiberg, chef affärsutveckling, kommer fortsatt att ansvara för de JV-bolag som Vasakronan är delägare i samt lägga ett ökat fokus på att samordna, stötta och utveckla arbetet för att nå klimatneutralitet i Vasakronans projektverksamhet till 2030.

- Vår projektverksamhet påverkar bolagets lönsamhet på ett betydande sätt. Vi har höga ambitioner att driva verksamheten på ett alltigenom hållbart sätt. Med den här organisationsförändringen förstärker vi möjligheterna att göra det, säger Johanna Skogestig.

Med förändringarna justeras även Vasakronans ledningsgrupp som nu består av:

Johanna Skogestig, vd · Anders Ahlberg, tf chef för fastighetsinvesteringar · Ronald Bäckrud, regionchef Stockholm · Sheila Florell, chef juridik · Jan-Erik Hellman, chef fastighetsutveckling Stockholm · Christer Nerlich, chef ekonomi och finans · Kristina Pettersson Post, regionchef Göteborg · Anna Stenkil, regionchef Malmö · Cecilia Söderström, HR-chef · Nicklas Walldan, chef teknik, service och utveckling · Peter Östman, kommunikationschef.

Christian Fredrixon tillträder som chef fastighetsinvesteringar den 4 maj.

För mer information, vänligen kontakta:

Johanna Skogestig
Vd 
Tel: 073-068 75 17
E-post: johanna.skogestig@vasakronan.se    

Rebecca Liljebladh Thorell
Projektledare kommunikation
Tel: 072-222 15 09
E-post: rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 147 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Öresund. Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 173 fastigheter med en total area på cirka 2,3 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi jobbar nu för att förändra hela Stockholm city. Det är ett komplext och ansvarsfullt arbete med otroligt många olika delar. För att det ska bli så bra som vi vill, är jag väldigt glad att Anna vill ta ansvar för det arbetet.
Johanna Skogestig, vd