Vasakronan öppnar Hötorgsterrassen för allmänheten

Sommaren 2015 gör Vasakronan Hötorgsterrassen tillgänglig för allmänheten. Att skapa en ny, grön citypark för stockholmare och turister är ett led i Vasakronans ständiga arbete att utveckla staden till en plats där människor trivs och vill vara.

Sommaren 2015 skapar Vasakronan en ny, grön citypark på Hötorgsterrassen mellan Hötorgsskraporna 1 och 2, mot Konserthuset.

- Öppnandet av den här delen av terrassen är ett prov för att se om vi på sikt kan vidareutveckla konceptet till att omfatta hela hötorgsterrassen, säger Anna Nyberg, Affärsområdeschef Stockholm City. Vi ser att det finns många spännande platser i staden som skulle kunna utnyttjas bättre och på så sätt vitalisera staden.

Med inspiration från andra storstäder återinviger därför Vasakronan Hötorgsterrassen som för 40 år sedan stängdes för allmänheten på grund av vandalisering. Med enkla medel har den nu åter gjorts i ordning till en grön och avkopplande plats, en trappa upp från pulsen på Sveavägen och Hötorget.

- Att testa nya idéer som driver stadens utveckling i en positiv riktning är en av våra uppgifter som fastighetsägare. Att öppna upp den här typen av ytor för allmänheten är ett exempel på det. Förhoppningen är så klart att de som rör sig i staden under sommaren ska uppskatta initiativet genom att ta sig till Hötorgsterrassen för lunch, middag eller en fika, säger Anna Nyberg.

Terrassen håller öppet dagligen 11.00–20.00 från den 25 juni och en bit in i september, om vädret tillåter. På plats finns ett antal Food trucks med mat från menyer som varieras under sommaren. Entré sker via en trappa från Sveavägen 17.

För att sköta driften av Hötorgsterrassen har Vasakronan valt Summit, som redan är etablerade i fastigheten.

För mer information, vänligen kontakta:

Anna Nyberg

Affärsområdeschef City
Tel: 070-968 16 08
E-post: anna.nyberg@vasakronan.se

Rebecca Liljebladh Thorell    
Projektledare, Kommunikation
Tel: 072-222 15 09
E-post: rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 95 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Öresund. Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 185 fastigheter med en total area på cirka 2,5 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se

Om oss

Korta fakta om VasakronanVårt fastighetsbestånd omfattar 173 fastigheter med en total area om cirka 2,3 miljoner kvadratmeter (30 juni 2019). Merparten av beståndet ligger i Stockholm. Marknadsvärdet på fastigheterna uppgår till 144 miljarder kronor. Vi erbjuder centralt belägna kontors- och butikslokaler i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö. Inom segmentet cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Vasakronan driver även bygg- och utvecklingsprojekt där vi utifrån ett helhetsperspektiv arbetar för att skapa de bästa lokallösningarna. Vi är också en stor aktör inom planering och utveckling av nya områden och stadsdelar. Vår vision är den goda staden där alla människor trivs och verksamheter utvecklas. Vasakronan har cirka 310 medarbetare och bolaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Med hållbarhet i fokusHållbarhetsfrågorna är en naturlig och integrerad del av Vasakronans verksamhet och omfattar frågor som rör miljö, ekonomi och ett socialt ansvar. Vasakronan är ett av få fastighetsföretag i världen som är miljöcertifierat enligt ISO 14001 och sedan 2008 är vi klimatneutrala. Klimatneutraliteten innebär att driften av våra fastigheter inte bidrar till den globala uppvärmningen. Sedan 2009 har vi halverat vår totala energianvändning och vi jobbar konsekvent och strukturerat med bland annat driftoptimering och energiinvesteringar för att halvera den igen. 2010 var vi först i Sverige med att lansera och införa gröna hyresavtal, något som idag är branschstandard. I november 2013 emitterade vi världens första gröna företagsobligation och 2018 gav vi ut världens första gröna certifikat. I december 2014 var vi först i Europa att miljöcertifiera ett stort antal fastigheter enligt LEED Volume för befintliga byggnader. Idag är 85 procent av vårt bestånd miljöcertifierat. Genom dessa och många andra initiativ vill vi bidra till en bättre miljö i samarbete med bland andra våra hyresgäster, leverantörer och andra intressenter. Läs mer på www.vasakronan.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Att testa nya idéer som driver stadens utveckling i en positiv riktning är en av våra uppgifter som fastighetsägare.
Anna Nyberg, Affärsområdeschef city