Vasakronan rekryterar projektuthyrare i Göteborg

Niklas Simonsson blir projektuthyrare i Göteborg. Han kommer närmast från en tjänst som  uthyrningsansvarig i Svenska hus i Göteborg AB där han även varit kontraktsansvarig för det kommersiella beståndet i Göteborg.

Vasakronan har under en rad år satsat stort på projektutveckling. Satsningen innebär att bolaget i dagsläget har en projektportfölj motsvarande drygt 9 mdkr varav 1,8 mdkr för närvarande investeras i Platinan i Göteborg. Sammantaget, inklusive Platinan, handlar det om 170 000 kvadratmeter byggrätt som ska utvecklas i Centralenområdet och totalt har Vasakronan i Göteborg en investeringsvolym på 3,2 mdkr i kommande projekt. 

I takt med en växande projektverksamhet så har också bolagets projektorganisation utökats. Med rekryteringen av Niklas förstärks den ytterligare. Niklas uppdrag blir att ansvara för Vasakronans projektuthyrning i Göteborg med fokus på nyproduktion och kontor.

- Niklas gedigna erfarenhet av fastighetsbranschen och uthyrning gör att han har ett brett kontaktnät. Han är också van vid att jobba i långa uthyrningsprocesser. Hans person och erfarenhet blir ett bra tillskott till organisationen, säger Kristina Pettersson Post, chef region Göteborg.

Niklas börjar sin nya tjänst den 3 april.

För mer information, vänligen kontakta:

Kristina Pettersson Post
Chef region Göteborg
Tel: 070–671 54 24
E-post:  kristina.pettersson.post@vasakronan.se

Rebecca Liljebladh Thorell

Projektledare kommunikation
Tel: 072-222 15 09
E-post:  rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 127 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Öresund. Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 179 fastigheter med en total area på cirka 2,4 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se

Taggar:

Om oss

Korta fakta om VasakronanVårt fastighetsbestånd omfattar 173 fastigheter med en total area om cirka 2,3 miljoner kvadratmeter (30 juni 2019). Merparten av beståndet ligger i Stockholm. Marknadsvärdet på fastigheterna uppgår till 144 miljarder kronor. Vi erbjuder centralt belägna kontors- och butikslokaler i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö. Inom segmentet cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Vasakronan driver även bygg- och utvecklingsprojekt där vi utifrån ett helhetsperspektiv arbetar för att skapa de bästa lokallösningarna. Vi är också en stor aktör inom planering och utveckling av nya områden och stadsdelar. Vår vision är den goda staden där alla människor trivs och verksamheter utvecklas. Vasakronan har cirka 310 medarbetare och bolaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Med hållbarhet i fokusHållbarhetsfrågorna är en naturlig och integrerad del av Vasakronans verksamhet och omfattar frågor som rör miljö, ekonomi och ett socialt ansvar. Vasakronan är ett av få fastighetsföretag i världen som är miljöcertifierat enligt ISO 14001 och sedan 2008 är vi klimatneutrala. Klimatneutraliteten innebär att driften av våra fastigheter inte bidrar till den globala uppvärmningen. Sedan 2009 har vi halverat vår totala energianvändning och vi jobbar konsekvent och strukturerat med bland annat driftoptimering och energiinvesteringar för att halvera den igen. 2010 var vi först i Sverige med att lansera och införa gröna hyresavtal, något som idag är branschstandard. I november 2013 emitterade vi världens första gröna företagsobligation och 2018 gav vi ut världens första gröna certifikat. I december 2014 var vi först i Europa att miljöcertifiera ett stort antal fastigheter enligt LEED Volume för befintliga byggnader. Idag är 85 procent av vårt bestånd miljöcertifierat. Genom dessa och många andra initiativ vill vi bidra till en bättre miljö i samarbete med bland andra våra hyresgäster, leverantörer och andra intressenter. Läs mer på www.vasakronan.se

Prenumerera

Media

Media