Vasakronans stipendium till Konstfack 2013

Vasakronan delar ut 2013 års Konstfack-stipendium till ”The cocktail effect” av Karolina Hägg i mastergruppen Jewellery + Corpus (konstnärlig masterexamen i Konsthantverk). Verket gestaltar matens betydelse för människors förmåga till överlevnad i det fysiska rummet.

Till 2013 års stipendiat har juryn utsett Karolina Hägg i mastergruppen Jewellery + Corpus (konstnärlig masterexamen i Konsthantverk) med verket ”The cocktail effect”.

- Karolina Hägg gestaltar på ett elegant och tankeväckande vis hur viktigt det är att öka medvetenheten om hållbarhetsfrågor både ur ett individ- och samhällsperspektiv, säger Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan.

Utgångspunkt för ”The cocktail effect” är den mänskliga kroppen och vårt ambivalenta förhållande till maten som både näring och njutning.

- Detaljrikt, delikat och med en suverän känsla för udda material, som bland annat bly och gelatin, tydliggör Karolina Hägg matens betydelse för människors förmåga till överlevnad i det fysiska rummet, säger Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan.

I juryn ingick Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan, Dag Levander, fastighetschef Vasakronan, Staffan Arwidi, Investment Manager Vasakronan, Maria Lantz, rektor Konstfack samt Ann Magnusson, projektledare konst Vasakronan.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Wirdenius
Vd Vasakronan
Tel: 0705-538 062
E-post: fredrik.wirdenius@vasakronan.se

Anna Dahlin
Projektledare kommunikation
Tel: 0761-360 565
E-post: anna.dahlin@vasakronan.se

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till 85 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg, Malmö och Lund. Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 193 fastigheter med en total area på cirka 2,6 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se

Taggar:

Om oss

Korta fakta om VasakronanVårt fastighetsbestånd omfattar 174 fastigheter med en total area om cirka 2,3 miljoner kvadratmeter (31 december 2019). Merparten av beståndet ligger i Stockholm. Marknadsvärdet på fastigheterna uppgår till 156 miljarder kronor. Vi erbjuder centralt belägna kontors- och butikslokaler i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö. Inom segmentet cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Vasakronan driver även bygg- och utvecklingsprojekt där vi som byggherre och utifrån ett helhetsperspektiv arbetar för att skapa de bästa lokallösningarna. Vi är också en stor aktör inom planering och utveckling av nya områden och stadsdelar. Vår vision är den goda staden där alla människor trivs och verksamheter utvecklas. Vasakronan har cirka 310 medarbetare och bolaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Karolina Hägg gestaltar på ett elegant och tankeväckande vis hur viktigt det är att öka medvetenheten om hållbarhetsfrågor både ur ett individ- och samhällsperspektiv
Fredrik Wirdenius