Vasakronans stipendium till masterelev på Konstfack 2017

Agga Anna Mette Stage, masterelev vid Konstfack, grafisk designer, art director och illustratör tilldelas Vasakronans stipendium 2017. Genom verken The Body Soap Generator och A Voice-Over ställer hon frågor om hur vi påverkas av reklam och hur den formar vårt sätt att relatera till produkter, oss själva och omvärlden utan att vi reflekterar över det.

Utifrån omfattande studier av hur kroppstvål säljs i Skandinavien har Agga Anna Mette Stage återanvänt reklamens principer och gestaltar detta i två verk: The Body Soap Generator och A Voice-Over.

I sitt masterarbete ställer Agga frågor om hur vi påverkas av reklamen och hur den formar vårt sätt att relatera till produkter, oss själva och omvärlden utan att vi reflekterar över det. Hon visar det språk som används och hur värderingar om heteronormativitet, medelklassvärderingar, vithet och idéer om civilisation upprepas och konformeras genom reklam för renlighetsprodukter.

Utgångspunkten i The Body Soap Generator är de ord som används på etiketterna från de 180 tvålsprodukter som sålts mest i Danmark, Norge och Sverige 2016–2017. Agga har genom upprepning och nya kombinationer av ord format 800 miljoner unika budskap kopplade till renlighet. I verket A Voice-Over presenteras genom en bekant röst från reklamfilmer ett material som blottar historien av att sälja tvål i Europa.

Aggas masterarbete blottlägger reklamens logik och kopplingen till perception och kognition. Hennes arbete är därför värdefullt för alla aktörer som verkar inom det offentliga rummet, i synnerhet i de sammanhang där frågor om etik och hållbarhet konstant behöver prövas.

Som Sveriges största fastighetsägare tar Vasakronan ett ansvar att forma miljöer där människor trivs och kan utvecklas. Konstnärlig gestaltning bidrar till både trivsel och ökat värde och har därför en viktig plats i och runt bolagets fastigheter. Stipendiet till Konstfack är ett sätt för Vasakronan att uppmuntra och stötta tillväxten inom konsten.

Klicka här för att a del av konstverket The Body Soap Generator
Klicka här för att läsa mer om Agga Anna Mette Stage

Juryn består av:
Fredrik Wirdenius, Staffan Arwidi, Tina Nyholm och Ann Magnusson – samtliga från Vasakronans konstråd – samt Maria Lantz, rektor Konstfack.

För mer information, vänligen kontakta:

Rebecca Liljebladh Thorell
Projektledare, kommunikation
Tel: 072-222 15 09
E-post:  rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se     

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 117 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Öresund. Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 179 fastigheter med en total area på cirka 2,4 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se

Om oss

Korta fakta om VasakronanVårt fastighetsbestånd omfattar 173 fastigheter med en total area om cirka 2,3 miljoner kvadratmeter (30 juni 2019). Merparten av beståndet ligger i Stockholm. Marknadsvärdet på fastigheterna uppgår till 144 miljarder kronor. Vi erbjuder centralt belägna kontors- och butikslokaler i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö. Inom segmentet cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Vasakronan driver även bygg- och utvecklingsprojekt där vi utifrån ett helhetsperspektiv arbetar för att skapa de bästa lokallösningarna. Vi är också en stor aktör inom planering och utveckling av nya områden och stadsdelar. Vår vision är den goda staden där alla människor trivs och verksamheter utvecklas. Vasakronan har cirka 310 medarbetare och bolaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Med hållbarhet i fokusHållbarhetsfrågorna är en naturlig och integrerad del av Vasakronans verksamhet och omfattar frågor som rör miljö, ekonomi och ett socialt ansvar. Vasakronan är ett av få fastighetsföretag i världen som är miljöcertifierat enligt ISO 14001 och sedan 2008 är vi klimatneutrala. Klimatneutraliteten innebär att driften av våra fastigheter inte bidrar till den globala uppvärmningen. Sedan 2009 har vi halverat vår totala energianvändning och vi jobbar konsekvent och strukturerat med bland annat driftoptimering och energiinvesteringar för att halvera den igen. 2010 var vi först i Sverige med att lansera och införa gröna hyresavtal, något som idag är branschstandard. I november 2013 emitterade vi världens första gröna företagsobligation och 2018 gav vi ut världens första gröna certifikat. I december 2014 var vi först i Europa att miljöcertifiera ett stort antal fastigheter enligt LEED Volume för befintliga byggnader. Idag är 85 procent av vårt bestånd miljöcertifierat. Genom dessa och många andra initiativ vill vi bidra till en bättre miljö i samarbete med bland andra våra hyresgäster, leverantörer och andra intressenter. Läs mer på www.vasakronan.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar