Vasakronans stipendium till masterelev på Konstfack går till Mattias Selldén

Mattias får stipendiet för sitt examensarbete ”Square Birch” där hans observation av den moderna människans relation till naturen har tagit gestalt i två uppsättningar möbler och föremål främst riktade till användning i hemmiljö.

I Square Birch utgör hantverket, materialet och det absurda lika stora komponenter i undersökningen kring ett annat sätt att bo och leva. Träet är utgångspunkten för en hantverksbaserad och konstnärligt inriktad analys. Mattias använder sig av en både intuitiv och genomtänkt metod för att utveckla och experimentera med materialets olika användningsområden. Han prövar på så vis träets olika möjligheter och uttryck i gränslandet mellan det naturliga och det artificiella.

I sitt examensarbete ställer Mattias Selldén också viktiga och övergripande frågor kring vår tids stora utmaning; hur formulerar vi en ny relation till den värld som är förutsättningen för vår existens? I en digitaliserad och teknologiserad samtid påminner han oss om att respekten för naturen, den praktiska kunskapen och de miljöer vi vistas i är grunden för ett hållbart samhälle.

- Vi är övertygade om den fysiska miljöns kraft för att verksamheter ska kunna förändras och utvecklas på ett bra sätt. Omsorgsfullt utformade miljöer stimulerar människor. Här spelar konst, design och arkitektur en stor roll. Stipendiet till en elev vid Konstfack är ett sätt för oss att uppmuntra och stötta tillväxten av duktiga konstnärer, säger Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan.

Juryn ledamöter:
Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan och medlem i Vasakronans konstråd
Staffan Arwidi, Senior Investment Manager och medlem i Vasakronans konstråd
Susanne Wallberg, fastighetschef Vasakronan och medlem Vasakronans konstråd
Maria Lantz, rektor Konstfack och medlem i Vasakronans konstråd
Ann Magnusson, konstkonsult och medlem i Vasakronans konstråd

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Wirdenius
Vd  Vasakronan 
Tel: 070-553 80 62
E-post:  fredrik.wirdenius@vasakronan.se  

Rebecca Liljebladh Thorell
Projektledare, kommunikation
Tel: 072-222 15 09
E-post:  rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se     

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 139 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Öresund. Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 174 fastigheter med en total area på cirka 2,3 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se

Taggar:

Om oss

Korta fakta om VasakronanVårt fastighetsbestånd omfattar 173 fastigheter med en total area om cirka 2,3 miljoner kvadratmeter (30 juni 2019). Merparten av beståndet ligger i Stockholm. Marknadsvärdet på fastigheterna uppgår till 144 miljarder kronor. Vi erbjuder centralt belägna kontors- och butikslokaler i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö. Inom segmentet cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Vasakronan driver även bygg- och utvecklingsprojekt där vi utifrån ett helhetsperspektiv arbetar för att skapa de bästa lokallösningarna. Vi är också en stor aktör inom planering och utveckling av nya områden och stadsdelar. Vår vision är den goda staden där alla människor trivs och verksamheter utvecklas. Vasakronan har cirka 310 medarbetare och bolaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Med hållbarhet i fokusHållbarhetsfrågorna är en naturlig och integrerad del av Vasakronans verksamhet och omfattar frågor som rör miljö, ekonomi och ett socialt ansvar. Vasakronan är ett av få fastighetsföretag i världen som är miljöcertifierat enligt ISO 14001 och sedan 2008 är vi klimatneutrala. Klimatneutraliteten innebär att driften av våra fastigheter inte bidrar till den globala uppvärmningen. Sedan 2009 har vi halverat vår totala energianvändning och vi jobbar konsekvent och strukturerat med bland annat driftoptimering och energiinvesteringar för att halvera den igen. 2010 var vi först i Sverige med att lansera och införa gröna hyresavtal, något som idag är branschstandard. I november 2013 emitterade vi världens första gröna företagsobligation och 2018 gav vi ut världens första gröna certifikat. I december 2014 var vi först i Europa att miljöcertifiera ett stort antal fastigheter enligt LEED Volume för befintliga byggnader. Idag är 85 procent av vårt bestånd miljöcertifierat. Genom dessa och många andra initiativ vill vi bidra till en bättre miljö i samarbete med bland andra våra hyresgäster, leverantörer och andra intressenter. Läs mer på www.vasakronan.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar