Dela

Kontakt

 • Sofia Bertilsson

  Pressansvarig


  044 660 71
  0733 86 68 20
  http://www.wanaskonst.se
 • Sofia Bertilsson

  Media, kommunikation, PR


  Besök: Wanås, 289 90 Knislinge Postadress: Box 67, 289 21 Knislinge
  044 660 71
  0733 866820
  http://www.wanaskonst.se
 • Citat

  2020 presenterar vi konstnärer som Wanås Konst velat arbeta med länge, de kombinerar den meditativa upplevelsen av naturen med görande, bortom objektet bjuder de in till att komma nära och röra.
  Elisabeth Millqvist, konstnärlig ledare Wanås Konst
  Vår konstnärliga praktik är förankrad i idén om medskapande och samarbete, med projekt som involverar och engagerar samt skapar relationer genom att dela erfarenheter.
  Alfredo & Isabel Aquilizan
  Jag vill göra verk som är likt vatten och vind, som inte kan ägas men delas utav alla.
  Kimsooja
  Jag vill att konstverken ska omfatta någon slags rörelse, antingen det är i materialet eller människor som fysiskt förflyttar sig runt verket.
  Rana Begum
  Den konst som produceras och förmedlas i nordöstra Skåne vill påverka och förändra. Region Skånes kulturpalett 2019 går till Wanås Konst, som öppnar dörrar till konsten och skapar nya kreativa världar, tillsammans med barn och unga.”
  Wanås Konst tilldelades Region Skånes pris Kulturpaletten 2019
  Jag använder ljud som mitt främsta element eftersom ljud har vibrationer, som en jordbävning. Utifrån forskning om keramikkrukor i relation till vibration beroende på skala, tjocklek och material, vill jag tillverka storskaliga krukor för att uppnå starkare vibrationer från ljud, och hitta en metod för att interagera med slumpmässiga rörelser. Slumpmässigheten representerar en längtan och makt i naturen. För publiken möjliggör det spirituella uttrycket av ljud en känslomässig koppling till naturen.
  Kyung-Jin Cho, konstnär
  Uttrycket kommer hela tiden flyta samman, kollapsa och överlappa i olika kombinationer av fart och volym. Konstverkets händelse kan inte upprepas eller manipuleras. När konstverket får tala för sig själv skapar det sin egen värld, och får en slags subjektivitet.
  Kyung-Jin Cho, konstnär
  Jag använder ljud som mitt främsta element eftersom ljud har vibrationer, som en jordbävning. Utifrån forskning om keramikkrukor i relation till vibration beroende på skala, tjocklek och material, vill jag tillverka storskaliga krukor för att uppnå starkare vibrationer från ljud, och hitta en metod för att interagera med slumpmässiga rörelser. Slumpmässigheten representerar en längtan och makt i naturen. För publiken möjliggör det spirituella uttrycket av ljud en känslomässig koppling till naturen.”
  Kyung-Jin Cho, konstnär
  I koreografen Benoît Lachambres verk framträder kroppar, som först kan kännas igen som form och i rörelse, men som sedan, genom ett litet skifte i närvaro, en spänd muskel som slappnar av, fördjupning av blicken eller omorganisering, börjar omvandlas.
  Rachel Tess, curator dans och medverkande dansare
  Berättelser har betydelse. Hur de berättas, vem som berättar dem, när de berättas, hur många olika historier som berättas, beror egentligen på makt.
  Chimamanda Ngozi Adichie
  För samtliga konstnärer i utställningen gäller att de komplicerar berättelsen – de lägger till, tar ifrån, ställer oss inför val. Sällan har de använt sig av så skilda motiv och material i sina konstverk som i år. Kropp och skugga är motiv i rörlig bild, glasflaskor och fuskpäls är vassa såväl som mjuka skulpturer.
  Elisabeth Millqvist, konstnärlig ledare Wanås Konst
  Berättelser har betydelse. Hur de berättas, vem som berättar dem, när de berättas, hur många olika historier som berättas, beror egentligen på makt.
  Chimamanda Ngozi Adichie
  För samtliga konstnärer i utställningen gäller att de komplicerar berättelsen – de lägger till, tar ifrån, ställer oss inför val. Sällan har de använt sig av så skilda motiv och material i sina konstverk som i år. Kropp och skugga är motiv i rörlig bild, glasflaskor och fuskpäls är vassa såväl som mjuka skulpturer.
  Elisabeth Millqvist, konstnärlig ledare Wanås Konst
  Hur de berättas, vem som berättar dem, när de berättas, hur många olika historier som berättas, beror egentligen på makt.
  Chimamanda Ngozi Adichie, författare
  I need to do it because there are stories that need to be told, there are stories that aren’t being told, there are gaps in history that are not being filled and there are gaps in education that aren’t being served by the system we live in. I only know how to paint. So rather than being a politician or a historian that’s what I do.
  Lubaina Himid
  Berättelser är centrala i utställningen, de kan användas som metaforer med oändliga tolkningsmöjligheter. Lubaina Himid återkommer till att det att det förflutna är närvarande. Hon presenterar sig själv som en svart konstnär och i sitt konstnärskap lyfter hon konsekvent fram osynliga historier med vilja att skapa dialog och att förändra historieskrivningen. Sedan hon fick Turnerpriset 2017 har hon fått stor uppmärksamhet och det är en glädje att få presentera hennes konstnärskap i Sverige för första gången.
  Elisabeth Millqvist, konstnärlig ledare Wanås Konst
  Vi ville inte arbeta med tankar om kroppen, utan snarare med gestaltningar av både kroppar och kroppsfenomen.
  Butler/Lindgård
  Vi brinner för jämlikhet, systerskap och ett värdigt bemötande, men även för hållbarhet, småskalighet och en önskan om att vår tids överkonsumtion ska övergå i långsiktiga, väl övervägda val som räcker livet ut.
  Butler/Lindgård
  Vi ville inte arbeta med tankar om kroppen, utan snarare med gestaltningar av både kroppar och kroppsfenomen.
  Butler/Lindgård
  Vi brinner för jämlikhet, systerskap och ett värdigt bemötande, men även för hållbarhet, småskalighet och en önskan om att vår tids överkonsumtion ska övergå i långsiktiga, väl övervägda val som räcker livet ut.
  Butler/Lindgård
  Hur de berättas, vem som berättar dem, när de berättas, hur många olika historier som berättas, beror egentligen på makt.
  Chimamanda Ngozi Adiche (Faran med bara en enda berättelse)
  Elisabeth Millqvist, konstnärlig ledare Wanås Konst
  När Regionmuseet Kristianstad berättade att forskningsprojektet fortsatte i samarbete med äldreboende i Knislinge blev Wanås Konst en logisk plats för utställningen.
  en parafras på bilder vi sett av störtade diktatorer, men den handlar också, om man så vill, om en traumatiserad barndom, eller uttrycker kanske känslan av att släppa taget om något/någon. Idén om uttrycket växte fram eftersom alla mina utomhusskulpturer på ett eller annat sätt blivit vandaliserade. Och att jag aldrig sett en skulptur i det offentliga rummet som varit vandaliserad från början. Den är gjord i ett perfekt stycke, som sedan kluvits i 5 delar.
  Marianne Lindberg De Geer
  Du kan delta, tänka, tala och testa vad skulptur är i en workshop eller så möter du som besökare någon som vill visa dig sin skulptur i parken genom att ställa frågan, 'Får jag visa min skulptur?
  Elisabeth Millqvist, konstnärlig ledare Wanås Konst
  Jag är intresserad av det här ögonblicket när du får känslan att du har du har skapat tid i stället för att passivt tillbringa den eller gjort den produktiv. Det är inte givet. Det är något annat än att konsumera tid eller konsumeras av den.
  Xavier Le Roy
  Du kan delta, tänka, tala och testa vad skulptur är i en workshop eller så möter du som besökare någon som vill visa dig sin skulptur i parken genom att ställa frågan, 'Får jag visa min skulptur?
  Elisabeth Millqvist, konstnärlig ledare Wanås Konst
  Ett barn […] med sin bok skapar sig någonstans inne i själens hemliga rum egna bilder, som överträffar allt annat. Sådana bilder är nödvändiga för människan. Den dagen barnens fantasi inte längre orkar skapa dem, den dagen blir mänskligheten fattigare.
  Astrid Lindgren
  Om vi kommer upp över trädkronorna kan vi kanske se vad som hänt?” Lillebror, som förstod vad Tora försökte få honom med på, invände: ”Pappa har sagt att vi inte får klättra i Höga trädet. En gång i tiden ska en pojke ha bundits i det. Ända tills han dog.” Tora skrattade: ”Det tror jag inte på. Och förresten: om vi ska se något, måste vi upp över alla andra träd. Ibland måste man vara modigare än man får för de vuxna.”
  Upp upp högsta trädet, 2018, med text av Thom Lundberg och bilder av Per Enokssson
  Vi är lika mycket för dem som håller med oss som för dem som inte håller med oss.
  Gerd Persson, Sticka för fred
  Faran av en enda berättelse.
  författaren Chimamanda Ngozi Adichie
  Mitt sätt att få igång ett samtal eller få folk att agera är genom att engagera dem och säga: Du kommer med ditt bagage, dina åsikter, ditt liv och jag tar med mig mitt – så låt oss försöka tala om det.
  Lubaina Himid
  Den röda linjen, syns inte med blotta ögat men är starkt sammankopplad till människolivet, när vi kan ana denna röda tråd kan vi iaktta alla relationer som en helhet.
  Chiharu Shiota
  Den sammantagna effekten av denna filmbild i panoramaformat är en dubblering av den omgivande grönskan, men när man försöker spegla sig själv i bildens beståndsdelar upplöses de i oräkneliga rännilar av rörelse.
  Anders Kreuger i en essä i årets programtidning WK#18
  Under en workshop undersöker Still Untitled skulptur, den egna kroppen är utgångspunkt, du hittar din skulptur, tänker och gestaltar den i dialog med andra för att sedan ha möjligheten att visa den, från en person till en annan. Andra kommer möta Still Untitled i skulpturparken, och kanske får du frågan; Får jag visa dig min skulptur?
  Elisabeth Millqvist, konstnärlig ledare Wanås Konst
  Hela verket är gjort med kärlek. Från vagnens estetik till varje pinal i museet. Här finns inga anslag av ironi från min sida. Kärleken till folklig konst, som jag delvis har sett under min uppväxt, har följt mig under hela mitt konstnärskap. På så vis är vagnen en naturlig följd i mitt arbete som konstnär. I en akademisk konstvärld har jag tänkt att vagnen ska vara något som mer handlar om visuell kärlek och värme.
  Richard Johansson
  Årets utställningar tänjer på förväntningarna på ett medium, på vem som gör konst och hur vi förstår skulptur.
  Elisabeth Millqvist, konstnärlig ledare, Wanås Konst.
  Hela verket är gjort med kärlek. Från vagnens estetik till varje pinal i museet. Här finns inga anslag av ironi från min sida. Kärleken till folklig konst, som jag delvis har sett under min uppväxt, har följt mig under hela mitt konstnärskap. På så vis är vagnen en naturlig följd i mitt arbete som konstnär. I en akademisk konstvärld har jag tänkt att vagnen ska vara något som mer handlar om visuell kärlek och värme.
  Richard Johansson
  When we realize that there is never a single story about any place we regain a kind of paradise.
  Chimamanda Ngozi Adichie, författare
  Jag intresserar mig för den dagliga rutinen, upprepningen, nötandet. Många timmar, många människor, många liv – den historien talar till mig.
  Jennifer Forsberg, konstnär och aktuell på Wanås Konst med utställningen Jordränta.
  Att komma i kontakt med konst på Wanås Konst är inte ytligt. Det är live, fysiskt och kan beskrivas som oundvikligt: du känner lorten under fötterna, förstår vikten av din kropp i förhållande till en flod av betong, känner dess omfång i en labyrint av träd eller dess längd förvrängd genom böjt glas. Du söker upp det specifika verk som du vill se och din tidsuppfattning förändras. Resan blir lika viktig som objektet du letar efter. Konsten är runtom, överallt. Naturen är överallt, runtom. Du aktiverar det, det aktiverar dig.
  Rachel Tess, affilierad curator dans, Wanås Konst.
  Liggandes på marken, tittande på de omgivande träden, på himlen ovanför, flyttas fokus mot ett osynligt ljusschakt som spänner från jord till himmel, en efemär, imaginär skulptur av luft och ljus, bland andra skulpturer.
  Sonia Khurana, konstnär som medverkar i SculptureMotion på Wanås Konst.
  Konstverken rymmer slowmotion såväl som action; när en konstnär ber oss att lägga oss ner, uppmanar en annan uppfodrande – Ställ dig up! Med rörelse som tema är en svensk konsthistorisk referens ”Rörelse i konsten” på Moderna Museet 1961 med konstnärer som Alexander Calder och Jean Tinguely. Nu är det är dags att undersöka hur konstnärer tar sig an rörelsen idag, bortom mobil och maskin.
  Elisabeth Millqvist, konstnärlig ledare Wanås Konst.
  Då och då, vissa speciellt klara fullmånenätter, kan nattvandrande människor iaktta en ko som går i skulpturparken på Wanås. Det är Sam som letar efter konsten i parken på andra sidan stenmuren.“
  Ur Kor kan drömma, 2013. Text Jason Diakité.
  Att se backen framför Offerlunden på Drakamöllan fyllas av förväntansfulla operaälskare är väldigt speciellt, nu ser vi fram emot att återskapa den känslan på Wanås Konst.
  Ingalill Thorsell, Drakamöllans Gårdshotell och Drakamöllans Operagård
  Samarbetet är en långsiktig satsning för att ge dans och performance närvaro med hög kvalitet. Konstområdena har många beröringspunkter och tillsättningen ger oss möjlighet att utforska dem.
  Elisabeth Millqvist, konstnärlig ledare, Wanås Konst.
  Wanås är en plats där dans formas av och formar sitt sammanhang. Genom att lyfta dansen från sina vanliga arenor får koreografer och dansare möjlighet att arbeta med vad det betyder att möta en delvis ny publik inom konstfältet.
  Rachel Tess, dansare och koreograf samt associerad curator dans, Wanås Konst
  Nationell identitet biter sig gärna fast men ingenting är evigt. Dagens globalisering och den nya tidens integrationsprocesser håller sakta på att nöta ner våra traditionella uppfattningar. Vilka nya identiteter kan vi se fram emot istället?
  David Svensson, konstnär, aktuell med Världens Hem på Wanås Konst och i Älmhult.
  Wanås Konsts barnbokserie tar ett nytt steg och blir internationell med flera språk. Samtidigt lyfter vi fram bilderna i ett läsrum och låter dem ta plats. Bland text och bild kan den egna fantasin växa, att engagera konstnärer i det arbetet är att ge tillgång till stora världar att bära med sig.
  Elisabeth Millqvist, konstnärlig ledare Wanås Konst.
  Gomezbarros myror har intagit byggnader som förknippas med makt och historia. Tillsammans är de på väg, som en symbol för människans ständiga förflyttningar, frivilliga eller ofrivilliga.
  Elisabeth Millqvist, konstnärlig ledare, Wanås Konst
  Tonåringens övertygelse med den där fantastiska säkerheten om att man vet precis allt och har full koll på verkligheten har blivit förskjuten, det är som att vakna upp med ena foten i den här världen och andra foten i en ’Alice i Underlandet-värld
  Nathalie Djurberg
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp