Wihlborgs bygger nytt till Region Skåne

Wihlborgs har vunnit en upphandling avseende en transportanläggning för Region Skåne. Avtalet som nu tecknats innebär att Wihlborgs kommer att bygga en anläggning om 2 300 m² med tillhörande parkeringsplatser och logistikytor.

Avtalet avser lokaler för Skånetransport som ansvarar för Region Skånes samlade vagnpark om 780 fordon och utför transporter mellan verksamhetens olika enheter i Skåne. Den nya anläggningen har ett läge som gör att transporternas miljöpåverkan minskar tack vare närheten till Malmö och Lund samt det större vägnätet med påfarter till E6, E20 och E22.

-       Region Skåne är en av våra största hyresgäster och vi är förstås glada att kunna möta deras behov av en modern, funktionell transportanläggning. Här får de ett utmärkt kommunikationsläge som underlättar för effektivitet och ger snabb access till deras viktigaste noder, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs Fastigheter.

Anläggningen byggs på fastigheten Kirseberg 31:53 vid Segevång i Malmö och omfattar 920 m² kontors- och omklädningsutrymmen samt distributionscentral och verkstad om 1 340 m². Region Skåne hyr hela fastigheten om totalt 11 000 m² tomtyta på ett tioårigt avtal. Investeringen beräknas till 58 Mkr. Byggstart sker i Q2 2019 och inflyttning planeras till Q3 2020.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Ulrika Hallengren, vd, 040-690 57 95
Magnus Prochéus, regionchef, 040-690 57 82

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn.
I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.

Fastigheternas bokförda värde uppgår till 43,8 Mdkr med ett årligt hyresvärde om 3,1 Mdkr.

Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Region Skåne är en av våra största hyresgäster och vi är förstås glada att kunna möta deras behov av en modern, funktionell transportanläggning.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs Fastigheter