Wihlborgs delårsrapport januari-september 2021 presenteras den 22 oktober 2021 - inbjudan till presentation

Report this content

Fredagen den 22 oktober 2021, klockan 07:30 (CEST) offentliggörs Wihlborgs delårsrapport januari-september 2021. Wihlborgs bjuder in press, investerare och analytiker till en telefonkonferens klockan 08:30 (CEST) samma dag.

Under telefonkonferensen/webbsändningen presenterar Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs, och Arvid Liepe, ekonomi- och finanschef, Wihlborgs delårsrapport januari-september 2021. Efter presentationen kommer det att finnas möjlighet att ställa frågor. Presentationen hålls på engelska.  
 

Datum:          22 oktober

Tid:                Rapporten publiceras 07:30 (CEST)
                      
Telefonkonferensen hålls 08:30 (CEST)

Telefonkonferens:

SE: +46850558353
UK: +443333009264

Länk till Webcast:

https://tv.streamfabriken.com/wihlborgs-fastigheter-q3-2021
 

Delårsrapport januari-september 2021 samt presentation kommer finnas tillgängliga på Wihlborgs.se:

https://www.wihlborgs.se/sv/investor-relations/rapporter/.
 

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Arvid Liepe, ekonomi- och finanschef, 040-690 57 31

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget. Fastigheternas bokförda värde uppgår till 47,1 Mdkr med ett årligt hyresvärde om 3,3 Mdkr. Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media