Wihlborgs förstärker digitalt fokus med ny chef för IT och digital verksamhetsutveckling

Wihlborgs har anställt Dag Widell som chef för IT och digital verksamhets­utveckling. Rekryteringen är ett led i Wihlborgs ambition att sätta en tydlig digital agenda för framtiden.

Dag Widell har under flera år drivit digitaliseringsprocesser i olika organisationer, bland annat som CIO på Granngården och nu senast som CIO på Hilding Anders International AB. Dag tillträder sin tjänst den 1 oktober 2018.

-       Under de senaste åren har Wihlborgs växlat upp ambitionerna inom det digitala området. Dag kommer att bli en nyckelperson i arbetet med att sätta en tydlig digital agenda och att driva den fortsatta utvecklingen av tjänster och lösningar som gynnar våra kunder, vår affär och underlättar vårt dagliga arbete, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs Fastigheter.

-       Att få vara en del i att driva Wihlborgs digitala agenda ser jag både som ett hedersuppdrag och en fantastisk möjlighet. Det som utmärker Wihlborgs för mig är att man gjort en strategiskt viktig förflyttning genom att sätta digitaliseringen som en viktig komponent i affärsutvecklingen och på koncernledningens agenda. Det i kombination med ett stort fokus på att utveckla arbetsplatskulturen och medarbetarna är faktorer som jag ser kommer att bana vägen för fortsatta framgångar. Jag ser mycket fram emot att lära känna medarbetare och kunder och bli en del av Wihlborgs, säger Dag Widell.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)


För ytterligare information kontakta:
Ulrika Hallengren, vd, 040-690 57 95
Dag Widell, 0736-10 96 02

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn.
I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.

Fastigheternas bokförda värde uppgår till 39,9 Mdkr med ett årligt hyresvärde om 2,9 Mdkr.

Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Taggar:

Om oss

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn.I Malmö, Helsingborg och Lund är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Under de senaste åren har Wihlborgs växlat upp ambitionerna inom det digitala området. Dag kommer att bli en nyckelperson i arbetet med att sätta en tydlig digital agenda och att driva den fortsatta utvecklingen av tjänster och lösningar som gynnar våra kunder, vår affär och underlättar vårt dagliga arbete.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs Fastigheter.