Wihlborgs hyr ut i Malmö – fortsatt stor efterfrågan på kontor

Wihlborgs har nyligen tecknat en rad nya hyresavtal i Hyllie och centrala Malmö. Kontorsprojektet Dungen i Hyllie är nu fullt uthyrt.

I kontorshuset Dungen har Wihlborgs nu hyrt ut ytterligare 1 200 m² till Tullverket, utöver de 6 300 m² som myndigheten tecknade avtal för redan 2017. I samma fastighet har kontrakt nu skrivits med en hudklinik om 400 m² och tillsammans med uthyrningen av 900 m² till Ferrero Scandinavia är fastigheten nu fullt uthyrd. Inflyttning startar den 1 april 2019.

I centrala Malmö har Wihlborgs skrivit avtal med Region Skåne om 1 600 m² för Ungdomsmottagningen i fastigheten Erik Menved 37 på Kattsundsgatan. I Väktaren 3 (Scandinavian Center) vid Malmö central utökar hyresgästen VA Syd sina lokaler med 700 m² utöver de 4 000 m² som man hyr sedan 2016 och i S:t Jörgen 21 (Baltzar City) har avtal nyligen tecknats med en ny hyresgäst för kontorslokaler om 800 m².

- Vi ser en fortsatt god efterfrågan på kontor i Malmö, i synnerhet i centrala och kommunikationsnära lägen. Våra vakanser är historiskt låga när det gäller kontor i Malmö och vi ser med tillförsikt på 2019. Nu är det viktigt att vi fortsätter utveckla nya kontorsytor på attraktiva platser för att möta efterfrågan, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs Fastigheter.

- Kundernas behov förändras i allt snabbare takt och därför är det viktigt att vi skapar lokaler som kombinerar hög kvalitet med möjlighet att vid behov göra förändringar på ett hållbart sätt. Som stor fastighetsägare har vi ett ansvar att minska vår miljöpåverkan, inte minst vid ny- och ombyggnationer, och vi ser också ett ökat krav på hållbarhet från våra kunder. Att fortsätta utveckla det befintliga fastighetsbeståndet med moderna kvaliteter är en hållbar utvecklingstrend som är helt i linje med både vår och många kunders strävan att bidra till en hållbar tillväxt.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Ulrika Hallengren, vd, 040-690 57 95
Arvid Liepe, ekonomi- och finanschef, 040-690 57 31

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn.
I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.

Fastigheternas bokförda värde uppgår till 40,3 Mdkr med ett årligt hyresvärde om 2,9 Mdkr.

Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

- Vi ser en fortsatt god efterfrågan på kontor i Malmö, i synnerhet i centrala och kommunikationsnära lägen. Våra vakanser är historiskt låga när det gäller kontor i Malmö och vi ser med tillförsikt på 2019.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs Fastigheter