Wihlborgs hyr ut ytterligare 25 000 m² i Köpenhamn

Report this content

Wihlborgs har tecknat hyresavtal för totalt 25 000 m² med hyresgäster som flyttar in i nya lokaler hos Wihlborgs under hösten. Det samlade hyresvärdet för avtalen uppgår till drygt 19 miljoner DKK.

Uthyrningarna avser både befintliga och nya hyresgäster och kunderna är en rad större företag. Bland de nya hyresgästerna finns Infineon, RTC Transport A/S, Scandinavian Tobacco Group och Assa Abloy.

Infineon har nyligen flyttat in på 1 400 m² i Hørkær 16 i Herlev. Under hösten flyttar RTC Transport A/S in på 14 500 m² i Abildager 8-14 i Brøndby och Scandinavian Tobacco Group i nya lokaler om 5 000 m² i Sandtoften 9 i Gentofte. Under 2020 flyttar Assa Abloy till Borupvang 5d i Ballerup där man hyr 4 000 m².

-        Vi har vuxit avsevärt i Danmark under de senaste åren, och vår ökande uthyrningsgrad bekräftar att det är ett strategiskt klokt beslut. Efterfrågan är god på moderna lokaler och vändningen i danska ekonomin som inleddes för några år sedan gör att framtidsutsikterna är goda. Vi har också utvecklat ett starkt koncept med hög servicegrad och stark närvaro i våra fastighetsområden som uppskattas av hyresgästerna, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs Fastigheter.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Ulrika Hallengren, vd, 040-690 57 95
Arvid Liepe, ekonomi- och finanschef, 040-690 57 31 

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn.
I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.

Fastigheternas bokförda värde uppgår till 44,5 Mdkr med ett årligt hyresvärde om 3,2 Mdkr.

Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi har vuxit avsevärt i Danmark under de senaste åren, och vår ökande uthyrningsgrad bekräftar att det är ett strategiskt klokt beslut.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs Fastigheter