Wihlborgs kontorshus Dungen i Hyllie nominerat till Stadsbyggnadspriset

Report this content

I våras stod Wihlborgs kontorshus Dungen klart för inflyttning. Nu är byggnaden nominerad till Stadsbyggnadspriset i Malmö som delas ut den 6 september.

Dungen är ett grönt hus i flera bemärkelser. Byggnaden är certifierad enligt Miljöbyggnad Guld och det rymliga atriet är husets hjärta och mötesplats där stora träd skapar en grön och levande miljö. Inspirationen till trädplanteringen kommer från den gårdsbildning med grönskande trädgård som funnits på platsen i ett historiskt perspektiv.

Mot Arenagatan har huset en glasfasad med inblick mot atriet som kvällstid ger känslan av att vara husets glödande hjärta. Övriga sidor har en ljus, veckad fasad. Interiören genomsyras av hållbara och tåliga material som åldras vackert. Väggarna i atriet, liksom den öppna spiraltrappan, är klädda med smala träribbor och i entréplan förstärker slipad gatsten utomhuskänslan. Även i kontorsmiljöerna finns inslag av trä som skapar en varm och naturlig känsla.

-        När vi bygger nya hus är det viktigt för oss att skapa både en levande stadsmiljö och en riktigt bra arbetsmiljö för dem som arbetar i husen. I Dungen har vi varit måna om att skapa en nära och varm miljö interiört som motvikt till den storskalighet som kan upplevas i området. Kvarteret är nedbrutet i form och tillför kvaliteter till platsen i alla väderstreck även exteriört, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.

-        Under designprocessen diskuterade vi mycket vad det är som gör en riktigt bra arbetsplats. Det har resulterat i generös takhöjd, mycket grönska och träkänsla, säger Anders Eriksson Modin, ansvarig arkitekt på FOJAB.

Den största hyresgästen i Dungen är Tullverket som hyr 7 500 . Bland övriga hyresgäster finns Ferrero Scandinavia, DC Hud och Schreder.

Stadsbyggnadspriset belönar värdefulla förbättringar av Malmös stads- och livsmiljö. Wihlborgs har fått Stadsbyggnadspriset vid flera tillfällen, bland annat för Media Evolution City (2012), Regionhuset (2011) och Tyrénshuset (2002) – alla i Dockan.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Ulrika Hallengren, vd, 040-690 57 95 

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn.
I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.

Fastigheternas bokförda värde uppgår till 44,5 Mdkr med ett årligt hyresvärde om 3,2 Mdkr.

Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Taggar:

Prenumerera

Citat

När vi bygger nya hus är det viktigt för oss att skapa både en utmärkt stadsmiljö och en riktigt bra arbetsmiljö för dem som arbetar i husen.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs