Wihlborgs planerar för fortsatt utveckling – fullt uthyrt i centrala Lund

Report this content

Wihlborgs planerar nu för fortsatt utveckling vid Lunds centralstation. Efter de lyckade projekten i Posthornet 1 och Raffinaderiet 5 (Sockerbiten) påbörjas nu utvecklingen av Raffinaderiet 3.

Raffinaderiet 3 ligger mellan Posthornet 1 och Raffinaderiet 5, på västra sidan av Lunds centralstation. Här finns en äldre fastighet om 4 900 m² som idag inrymmer blandade verksamheter. Med start i början av 2021, när befintliga hyresgäster flyttat ut, kommer Wihlborgs att rusta upp fastigheten till toppmoderna kontor. Dessutom kommer en ny huskropp med 900 m² kontor att tillföras och länkas samman med den befintliga fastigheten. När projektet är färdigställt kommer fastigheten att omfatta 5 800 m² moderna och miljöcertifierade kontorsytor.

- Vi har idag inga lediga kontorslokaler i centrala Lund. Nu förbereder vi för varsam utveckling av en historisk fastighet med fina arkitektoniska och kulturella värden där vi kan skapa nya, attraktiva kontorslokaler i direkt anslutning till Lunds centralstation, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.

Wihlborgs senaste kontorsprojekt i Lund är Raffinaderiet 5 (Sockerbiten) som omfattar 1 900 m² och färdigställdes 2019 med hyresgäster som LKP, Safeture och Tyréns. Posthornet 1 omfattar 11 000 m² och färdigställdes 2018 med Folktandvården Skåne som största hyresgäst på 4 900 m². Samtliga kontorsytor i både Raffinaderiet 5 och Posthornet 1 är uthyrda. 

Även i kvarteret Posthornet har Wihlborgs utvecklingsmöjligheter. En ny detaljplan medger nybyggnation av ytterligare 10 000 m² kontor.

- Första steget är utvecklingen av Raffinaderiet 3, men vi förbereder också för nästa etapp av Posthornet för att vara redo när marknadsförutsättningarna är rätt. Vi befinner oss förstås i ett mycket speciellt läge just nu, men vi är övertygade om att det även framåt kommer att finnas efterfrågan på centrala kontorslokaler på stationsnära läge, säger Ulrika Hallengren.

Läs mer om projektet på www.wihlborgs.se/sv/projekt/lund/raffinaderiet-3-lund/

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Ulrika Hallengren, vd, 040-690 57 95
Maria Ivarsson, regionchef, 040-590 62 19

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.

Fastigheternas bokförda värde uppgår till 46,6 Mdkr med ett årligt hyresvärde om 3,4 Mdkr.

Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media