Wihlborgs välkomnar nya myndigheten Institutet för mänskliga rättigheter till Ideon, Lund

Report this content

Wihlborgs har tecknat avtal om att hyra ut 1 300 m² i Nya Vattentornet 2 på Ideon Science Park, Lund till Institutet för mänskliga rättigheter.

I norra Lund pågår en spännande utveckling och Ideon Science Park är en välkänd och innovativ forskningshubb med över 400 företag och 10 000 arbetsplatser. Förutom forskning och teknikbolag ser nu även offentliga hyresgäster och myndigheter potentialen här. Den nya myndigheten Institutet för mänskliga rättigheter som ska bildas den 1 januari 2022 har nu tecknat avtal för inflyttning i vår LEED Gold-certifierad ikonbyggnad Node i Ideon Science Park.

- Det är jätteroligt att vi nu tar ett stort steg mot det konkreta bildandet av Institutet för mänskliga rättigheter. Nu kan vi börja förbereda lokalerna för verksamheten så att den får en bra start i januari. Att regeringen lokaliserat institutet till Lund är väldigt bra med tanke på den stora kompetens om mänskliga rättigheter som finns samlad i Lund och i regionen, säger Anna-Karin Lindblom, särskild utredare på Regeringskansliet.

- Etableringen av Institutet för mänskliga rättigheter innebär en bekräftelse på norra Lunds attraktionskraft. Området är sedan tidigare välkänt för sina forskningsanläggningar, men denna etablering kommer bidra till att skapa en synlighet och kännedom nationellt och internationellt. Vi är stolta över att få förtroendet från ytterligare en myndighet och ser fram emot att välkomna dem och deras medarbetare till oss, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.

Institutet för mänskliga rättigheter ska inrättas den 1 januari 2022 och flyttar då in i sina nya lokaler.

Om Institutet för mänskliga rättigheter
Regeringen lämnade i mars 2021 en proposition till riksdagen med förslag om en ny myndighet, Institutet för mänskliga rättigheter. Syftet med institutet är att främja säkerställandet av de mänskliga rättigheterna på nationell nivå. I juni fattade riksdagen beslut om propositionen. Det nya institutet ska bland annat följa, undersöka och rapportera om hur de mänskliga rättigheterna respekteras och förverkligas i Sverige. Institutet ska också lämna förslag till regeringen om vilka åtgärder som behövs för att säkerställa de mänskliga rättigheterna. Institutet ska inte pröva enskilda klagomål om kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

För ytterligare information kontakta:
Ulrika Hallengren, vd, 040-690 57 95
Maria Ivarsson, regionchef, 046-590 62 19

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget. Fastigheternas bokförda värde uppgår till 47,1 Mdkr med ett årligt hyresvärde om 3,3 Mdkr. Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Etableringen av Institutet för mänskliga rättigheter innebär en bekräftelse på norra Lunds attraktionskraft. Området är sedan tidigare välkänt för sina forskningsanläggningar, men denna etablering kommer bidra till att skapa en synlighet och kännedom nationellt och internationellt. Vi är stolta över att få förtroendet från ytterligare en myndighet och ser fram emot att välkomna dem och deras medarbetare till oss
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs