Del

Om oss

Energiselskapet Gasum er en nordisk gassekspert og energimarkedsekspert. Sammen med sine samarbeidspartnere jobber Gasum for en karbonnøytral fremtid, både på land og på sjøen. www.gasum.com/en

Kontakter

 • Olga Väisänen

  VP, kommunikasjonsavdelingen, Gasum


  Espoo, Finland
  +358 40 554 0578
  http://www.gasum.com
 • Sitater

  Dette bidrar til å ytterligere fremme bærekraftige energikilder i Norden
  Halvar Rommetvedt, salgssjef i Gasum
  Skipstrafikken genererer tre prosent av verdens totale utslipp av klimagasser. For å redusere disse utslippene må vi redusere bruken av konvensjonelle drivstoff, for eksempel tung fyringsolje, i sjøtransporten
  Jacob Granqvist, Gasums salgsdirektør for maritim sektor
  «Samarbeidet med Samskip er gode nyheter for oss! Vi er stolte over å være en del av en større endring i shippingindustrien og at disse skipene bunkrer LNG rett utenfor kontorvinduene her hos Gasum»
  Jacob Granqvist, Sales Director, LNG Maritime, Gasum
  Vi er svært fornøyde med denne transaksjonen, som er et viktig steg for Gasum i prosessen med å bygge et nordisk økosystem for gass og svare på den økende etterspørselen etter lavutslippsenergi.
  Gasums administrerende direktør Johanna Lamminen
  Vi er sikre på at Gasum vil være en sterk eier som vil lykkes med å ytterligere utvikle virksomheten innen renere energi og den maritime bunkringsvirksomheten.
  Jan Ellringmann, Business President for Linde i Nord-Europa
  Vi glade for å støtte Equinor i arbeidet mot en renere sjøfart
  Kimmo Rahkamo, Vice President for Naturgass og LNG i Gasum
  Oppkjøpet av AGA-selskapet Clean Energy og Nauticor-selskapet Marine Bunkering inngår i vår vekststrategi. Oppkjøpet gjør det mulig for Gasum å levere og sikre tilgjengeligheten av konkurransekraftig lavutslippsenergi for å tilfredsstille etterspørsel fra kunder i industrisektor og innen sjø- og veitransport i alle nordiske land.
  Johanna Lamminen, Gasums administrerende direktør
  Bruken av LNG reduserer den lokale forurensningen fra maritim- og tungtransport. Den nordfinske industrien opprettholder konkurransekraften når de får tilgang til rimelig lavutslippsenergi til ulike behov.
  Kimmo Rahkamo, Vice President for Naturgass og LNG i Gasum
  Det at Skangas fusjonerer nå med Gasum gjør oss enda bedre rustet til å bygge og utvikle det nordiske gassøkosystemet og svare på økende etterspørsel. Vi takker Lyse-konsernet for godt samarbeid ved videreutvikling av LNG-markedet.
  Gasums administrerende direktør, Johanna Lamminen
  «Vi er på vei mot et karbonnøytralt samfunn, og det er på tide å sette fart på utviklingen. Gass spiller utvilsomt en viktig rolle i denne overgangen. De siste årene har vi iverksatt målbevisste tiltak for å bygge opp den nordiske LNG-infrastrukturen for å forbedre tilgangen til gass.
  Gasums administrerende direktør, Johanna Lamminen.
  Velg en tidsperiode -
  det finnes ingen resultater som samsvarer med ditt søk
  det finnes ikke flere reultater som samsvarer med ditt søk
  Tilbake til toppen