Dela

Kontakt

 • Advenica AB
  Roskildevägen 1, 211 47 Malmö
  +46 (0)40 608 04 00
  https://advenica.com
 • Marie Bengtsson

  CEO & CFO, Advenica AB


  0703-860032
  https://advenica.com
 • Citat

  Vi är stolta över att svenska myndigheter väljer oss som leverantör av effektiva cybersäkerhetslösningar – lösningar som genom att skydda kritisk information bidrar till en säkrare värld.
  Marie Bengtsson, VD Advenica
  Vi är stolta över det fortsatta förtroendet från denna kund. Advenica arbetar med flera kunder vars verksamhet kräver säkerhetslösningar på absolut högsta nivå för att värna om den mest skyddsvärda informationen. Med hjälp av våra produkter kan kunderna öka informationssäkerheten och därmed bidra till en säkrare värld.
  Marie Bengtsson, VD
  När hoten ökar är det viktigt att skydda den mest värdefulla informationen för att begränsa skadan vid en attack. Våra produkter uppfyller de allra högsta säkerhetskraven och med våra lösningar kan kunderna vara säkra på att förhindra intrång, dataläckage och manipulation av skyddsvärd information.
  Markus Gursch, VD Advenica GmbH
  Informationssäkerhet har högsta prioritet och många organisationer har höga krav. De har verksamheter som kräver säkerhetslösningar med hög assurans för att skydda sin mest värdefulla information när data behöver överföras till eller från ett skyddat nätverk. Genom att använda en datadiod kan du säkerställa att överföringen sker säkert utan att äventyra nätverkets integritet eller konfidentialitet.
  Markus Gursch, VD Advenica GmbH
  Vi ser en ökande efterfrågan på säkerhetslösningar med hög assurans som skyddar värdefull information. Våra produkter har nationella godkännanden och uppfyller de högsta kraven på både säkerhet och assurans. De gör det möjligt att effektivt minska cybersäkerhetsriskerna samtidigt som de möjliggör säker informationsöverföring.
  Mikael Puska, VD Advenica Oy
  Vi arbetar med kunder vars verksamhet kräver säkerhetslösningar med hög assurans för att kunna skydda den mest värdefulla informationen. Våra produkter uppfyller de allra högsta säkerhetskraven och med våra lösningar kan kunderna vara säkra på att förhindra intrång, dataläckage och manipulation av skyddsvärd information.
  Mikael Puska, VD Advenica Oy
  Kundens förnyade förtroende för Advenica är mycket glädjande. Ordern visar att Advenicas kompetens och kunskap inom nätverkssegmentering och säkra informationsflöden är av högsta klass. Det är också glädjande att Advenicas agila produktutveckling vinner gehör och ger mervärde för kunden.
  Marie Bengtsson, VD
  Cybersäkerhet nu har högsta prioritet och många organisationer ställer höga krav. Genom detta avtal kommer Advenicas expertis används för att ta fram framtidssäker hög assurans teknik för att skydda en svensk offentlig organisation. Advenica kommer med anledning av detta avtal förstärka organisationen ytterligare med kompetenta medarbetare som vill bidra till att öka cybersäkerheten i vårt samhälle.
  Marie Bengtsson, VD
  Vi är oerhört glada för det fortsatta förtroendet och långsiktiga samarbetet med denna kund. Advenica arbetar mot kunder vars verksamhet kräver högassuranslösningar för att värna om den mest skyddsvärda informationen. Med hjälp av våra produkter kan kunderna öka informationssäkerheten och därmed bidra till en säkrare värld.
  Marie Bengtsson, VD
  Vi är oerhört glada för det fortsatta förtroendet och långsiktiga samarbetet med denna kund. Advenicas kryptoprodukter är till för de mest krävande kunderna då produkterna är certifierade för användning upp till högsta signalskyddsgraden (TOP SECRET) och är godkända för att skydda information som är placerad i säkerhetsskyddsklassen Kvalificerad hemlig. Med hjälp av våra produkter kan kunderna öka informations-säkerheten och därmed bidra till en säkrare värld.
  Marie Bengtsson, VD
  Nätverkssegmentering och säkra informationsflöden är viktigt för att kunna skydda kritisk information. När hoten ökar gäller det att skydda den mest skyddsvärda informationen för att begränsa skadan vid en eventuell attack. Vi är glada för det fortsatta samarbetet med denna kund - ett samarbete som nu resulterat i en första serieleverans.
  Marie Bengtsson, VD Advenica AB
  Advenica har lång erfarenhet av att arbeta med kunder som ställer mycket höga krav på säkerhetsteknologin – kunder som kräver lösningar som värnar den mest skyddsvärda informationen. Vi är stolta över att svenska myndigheter väljer oss som leverantör av effektiva cybersäkerhetslösningar – lösningar som genom att skydda kritisk information bidrar till en säkrare värld.
  Marie Bengtsson, VD Advenica AB
  Advenica är ett av få bolag i Sverige som har den högsta säkerhetsklassningen och levererar cybersäkerhet för att skydda bolag och kritisk infrastruktur. Personerna jag träffat under rekryteringsprocessen är engagerade och passionerade för bolaget. Det är ett otroligt spännande företag, som jag ser fram emot att bli en del av.
  Patrik Åkesson
  Vi ser fram emot att få välkomna Patrik Åkesson till vårt team. Med sin kunskap om utveckling inom teknikbolag och hur detta bidrar till bolagets affärsmål tror vi att han blir en viktig del i Advenicas utveckling framåt.
  Marie Bengtsson, VD Advenica AB
  Vi är oerhört måna om att stärka de befintliga relationer vi har och är därför mycket glada att växa tillsammans med denna kund. Våra kryptolösningar ökar informationssäkerheten, bidrar till hållbara verksamheter och även till en säkrare värld.
  Marie Bengtsson, VD
  Advenica bekräftar återigen sin position som en ledande leverantör inom svensk kryptoindustri. Denna affär belyser också värdet av de investeringar som många kunder måste göra för framtiden och är ett led i Advenicas strategi att vara ett spjutspetsföretag i branschen.
  Marie Bengtsson, VD
  Det starka stödet från våra befintliga aktieägare, men också nya investerare, är väldigt glädjande och speglar vår egen framtidstro på Advenica. Vi har nu en gedigen finansiell bas som tryggar Advenicas förmåga att göra världen säkrare och till en bättre plats genom att skydda känslig och kritisk information inom vitala samhällsfunktioner, för vilket behovet är större än någonsin.
  Marie Bengtsson, VD Advenica AB
  Advenicas kryptoprodukter har EU-godkänd VPN-teknologi på högsta säkerhetsnivå. Med hög assurans, framtidssäkrad teknik, användarvänlighet och exceptionell tillförlitlighet hjälper de våra kunder att skydda sin kritiska information. Ökad informationssäkerhet som bidrar till livskraftiga och hållbara verksamheter – och till en säkrare värld.
  Marie Bengtsson, VD
  Informationssäkerhet har högsta prioritet och många organisationer ställer höga krav. De har verksamheter som kräver högassuranslösningar för att skydda deras mest värdefulla information. Med framtidssäker teknik, användarvänlighet, exceptionell tillförlitlighet och hög assurans är Advenicas produkter unika på marknaden och vi märker en tydligt växande efterfrågan på våra produkter och på vår expertis.
  Markus Gursch, CEO Advenica Austria
  Vi ser en växande efterfrågan på högassuranslösningar som skyddar värdefull information. Våra produkter har nationella godkännanden och uppfyller de högsta kraven för både säkerhet och assurans. De gör det möjligt att effektivt minimera cybersäkerhetsriskerna samtidigt som informationsöverföring möjliggörs.
  Mikael Puska, CEO Advenica Oy
  Vi jobbar mot kunder vars verksamhet kräver lösningar för att värna om den mest skyddsvärda informationen, kunder som har höga säkerhetskrav. Genom våra produkter kan nätverk isoleras fysiskt samtidigt som information kan kopplas samman på ett säkert sätt. Vi är stolta över att svenska myndigheter väljer oss som leverantör av effektiva cybersäkerhetslösningar – lösningar som genom att skydda kritisk information bidrar till en säkrare värld.
  Marie Bengtsson, VD
  Många nätverk kräver extra skydd mot manipulation och dataläckage eftersom de innehåller klassificerad eller känslig information. SecuriCDS-datadioder från Advenica förhindrar inte bara intrång och upprätthåller nätverksintegritet utan förhindrar lika effektivt läckage samt upprätthåller nätverksskydd. En sådan högassuranslösning skyddar effektivt tillgångar för operatörer inom ICS/SCADA och försvarsindustrin.
  Markus Gursch, CEO Advenica Austria
  Vi jobbar mot kunder vars verksamhet kräver högassurans-lösningar för att värna om den mest skyddsvärda informationen. Advenicas produkter har framtidssäkrad teknik, användarvänlighet, exceptionell tillförlitlighet och hög assurans. Med våra lösningar kan kunderna ta sitt digitala ansvar – och samtidigt bidra till en säkrare värld.
  Marie Bengtsson, VD
  Vi jobbar mot kunder vars verksamhet kräver högassuranslösningar för att värna om den mest skyddsvärda informationen. Advenicas produkter har framtidssäkrad teknik, användarvänlighet, exceptionell tillförlitlighet och hög assurans; teknik som helt enkelt tryggar rikets säkerhet.
  Marie Bengtsson, VD
  Nätverkssegmentering och säkra informationsflöden spelar en avgörande roll i dagens politiskt instabila värld. Fler och fler länder utvecklar offensiv cyberkrigskapacitet och kriminella organisationer ökar sin kapacitet för varje dag som går. Att säkra hemlig information blir svårare för varje dag. Ordern visar att Advenicas kompetens och kunskap inom Cross Domain Solutions är av högsta klass.
  Heléne Bittmann, VP Sales Sweden
  Vi jobbar mot kunder vars verksamhet kräver högassuranslösningar för att värna om den mest skyddsvärda informationen. Advenicas expertis och unika kompetens inom cybersäkerhet ökar informationssäkerheten och bidrar till en säkrare värld. Vi är stolta över att FMV på nytt vänt sig till oss för att utveckla ny teknik som ska vara med och trygga rikets säkerhet.
  Heléne Bittmann, VP Sales Sweden
  Vi jobbar mot kunder vars verksamhet kräver lösningar för att värna om den mest skyddsvärda informationen. Advenicas produkter har återigen visat sig hålla den kvalitet som kunder med hög integritet söker. Med flexibel och framtidssäkrad teknik, användarvänlighet och exceptionell tillförlitlighet kan vi tillgodose kundens krav på specifika lösningar.
  Heléne Bittmann, VP Sales Sweden
  Det här är en viktig lansering för oss med fantastiska produkter som gör tekniken med datadioder mer tillgänglig för fler kunder. Att skydda sin värdefulla information och kunna utbyta data på ett säkert sätt är något som varje organisation som arbetar med känslig information behöver. De nya produkterna visar att Advenica är en ledande aktör när det gäller högassuranslösningar för kunder med höga krav på informationssäkerhet.
  Marie Bengtsson, tf VD, Advenica AB
  Vi ser en tydligt växande efterfrågan på cybersäkerhetslösningar som möter olika organisationers höga krav på informationssäkerhet - och våra unika cybersäkerhetslösningar med hög assurans är exakt vad dessa kunder behöver.
  Mikael Puska, CEO, Advenica Oy
  Med denna nya order tar vi ännu ett steg in i den finska offentliga sektorn med våra produkter, tjänster och kunskap. Det finns en tydligt växande efterfrågan på cybersäkerhetslösningar som möter olika organisationers höga krav på informationssäkerhet - och våra unika cybersäkerhetslösningar med hög assurans passar då perfekt.
  Mikael Puska, CEO, Advenica Oy
  Vi arbetar med många kunder vars verksamhet kräver högassuranslösningar för att säkert kunna skydda sin mest värdefulla information. Denna nya order visar återigen att det finns ett konkret behov av vår expertis och våra unika cybersäkerhetslösningar med hög assurans.
  Markus Gursch, CEO Advenica Austria
  Ackrediteringen är oerhört viktig då den ger oss möjligheter att erbjuda cybersäkerhetslösningar till kunder som kräver Top Secret nivå. Med denna ackreditering har vi ett intressant erbjudande för kunder inom kritisk infrastruktur i Österrike och andra europeiska länder.
  Markus Gursch, CEO Advenica Austria
  Vi märker en tydligt ökande efterfrågan på cybersäkerhetslösningar som uppfyller myndigheter och organisationers höga krav på informationssäkerhet. Med framtidssäkrad teknik, användarvänlighet, exceptionell tillförlitlighet och hög assurans är Advenicas produkter unika på marknaden.
  Mikael Puska, CEO, Advenica Oy
  Vi är oerhört stolta över den här affären som positionerar Advenica som en komplett leverantör av cybersäkerhet även till kritisk infrastruktur. Alla med samhällskritisk information måste aktivt arbeta med säker digitalisering för att uppfylla dagens skärpta lagstiftning. Vi ser fram emot att stödja fler bolag med skräddarsydda lösningar och på så sätt stärka det civila försvaret.
  Marie Bengtsson, tf VD Advenica AB
  Vi är mycket nöjda med samarbetet med Nixu. Med deras digitaliseringserfarenhet får vi en partner som har en organisation redo att hjälpa kunderna med cybersäkerhetslösningar. Vi ser fram emot möjligheterna som det här kommer att ge båda våra företag
  Marie Bengtsson, tf VD Advenica AB
  Vi ser fram emot att samarbeta med Advenica, som är känt för sina världsledande cybersäkerhetslösningar med hög assurans
  Kim Westerlund, Chief Development Officer på Nixu Corporation
  Vi arbetar med många kunder vars verksamhet kräver högassuranslösningar för att skydda sin mest värdefulla information. Vår teknik isolerar nätverk fysiskt men tillåter ändå att kritisk information kommuniceras i ett 100% säkert läge. Denna order från ESA är ett viktigt steg, inte bara för Advenicas ytterligare tillväxt utan också för att hålla Europa säkert.
  Markus Gursch, CEO Advenica Austria
  Vi är glada över samarbetet med OPSWAT som innebär att vi kombinerar våra produkter och tillhandahåller en integrerad och nyckelfärdig lösning inom säker filhantering och import. Kunder som har höga säkerhetskrav kan nu erbjudas en komplett och säker lösning
  Marie Bengtsson, tf VD Advenica AB
  Partnerskapet med Advenica gör isolerade nätverk säkrare och enklare att använda. Integrationen med Advenicas datadiod säkerställer ett enkelriktat dataflöde från OPSWAT Kiosk till OPSWAT Vault samtidigt som regenerering, skanning och skydd av informationen till och från det isolerade nätverket sker.
  Benny Czarny, grundare och koncernchef för OPSWAT
  Vi jobbar mot kunder vars verksamhet kräver högassuranslösningar för att värna om den mest skyddsvärda informationen. Advenicas produkter har framtidssäkrad teknik, användarvänlighet, exceptionell tillförlitlighet och hög assurans; teknik som helt enkelt tryggar rikets säkerhet.
  Heléne Bittmann, VP Sales National Security
  Cyberförsvaret spelar en allt viktigare roll för länders säkerhet och det krävs högassuranslösningar för att värna om den mest skyddsvärda informationen. Med framtidsförsäkrad teknik, användarvänlighet, exceptionell tillförlitlighet och hög assurans är Advenicas produkter unika på marknaden.
  Heléne Bittmann, VP Sales National Security
  Vi är glada och stolta över detta samarbete med CGI Sverige. Tillsammans blir vårt erbjudande mer komplett, vilket ger våra kunder en helhetslösning inom cybersäkerhet.
  Einar Lindquist, CEO Advenica
  Vi har för avsikt att fortsätta vår solida tillväxt i Finland. Våra högassuranslösningar erbjuder inte bara unik egenutvecklad teknologi, de är också snabba och enkla att implementera. Denna order höjer och framtidssäkrar effektivt myndighetens informationssäkerhet.
  Mikael Puska, CEO Advenica Oy
  Detta är ett viktigt steg, inte bara för Advenicas fortsatta tillväxt utan också för att hålla Europa säkert. Våra Cross Domain Solutions och kryptoprodukter är lösningar med militär standard, som höjer cybersäkerheten avsevärt. Vår teknologi isolerar nätverk fysiskt men gör det möjligt att kommunicera skyddsvärd information på ett 100 % säkert sätt.
  Markus Gursch, CEO Advenica Austria
  Marknaden har svarat mycket positivt på Advenicas närvaro i Finland. Denna nya order visar återigen att det finns ett konkret behov av våra unika högassuranslösningar för att värna skyddsvärd information. Vi är stolta över att bidra till att uppgradera cybersäkerhet hos myndigheter.
  Mikael Puska, CEO Advenica Oy
  Cyberförsvaret spelar en allt viktigare roll för länders säkerhet i dagens politiskt volatila världsläge. Det krävs lösningar som håller militär standard för att värna den mest skyddsvärda informationen. Med kvantdatorförsäkrad teknik, användarvänlighet, exceptionell tillförlitlighet och hög assurans är Advenicas produkter unika på marknaden.
  Einar Lindquist, VD Advenica AB
  Cyberhotet är reellt och måste tas på allvar. Advenicas erbjudande är inte bara högaktuellt utan också unikt ur säkerhetssynpunkt. Här finns dessutom ett starkt, engagerat och sammansvetsat team, vilket är avgörande för att skapa de långsiktiga och förtroendeingivande relationer som våra kunder förutsätter. Advenica skapar med sin produktportfölj de bästa förutsättningar för att våra nationella intressen ska kunna skyddas. För mig personligen känns detta enormt motiverande att arbeta med. Jag ser fram emot att utveckla företaget och marknaden tillsammans med teamet.
  Heléne Bittmann, ny försäljningschef National Security i Sverige
  Detta är en strategiskt mycket viktig rekrytering för Advenica. Vi är inne i en expansiv fas med högt försäljningstryck både i Sverige och internationellt. Heléne Bittmanns nätverk, ledarkvaliteter och kunskap om såväl militär som politisk planering är en stor tillgång för vår fortsatta tillväxt.
  Einar Lindquist, VD Advenica
  Affären är ytterligare en framgång för Advenica inom vårt starka fokusområde kritisk infrastruktur. Hos energibolaget kommer Cross Domain Solutions att användas tillsammans med andra produkter för att värna skyddsvärd information och säkra produktionen.
  Rune Bengtsson, VP Sales Advenica
  Det är mycket glädjande att fler energibolag ser affärsvärdet av proaktivt och strategiskt cybersäkerhetsarbete. Tillsammans med Advenicas expertis och certifierade teknologi löses en rad utmaningar kring informationssäkerheten genom konkreta åtgärder, vilka kan påvisas för granskande myndighet.
  Einar Lindquist, VD Advenica AB
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp