Dela

Om oss

Besqab utvecklar bostäder i eftertraktade lägen i Stockholm och Uppsala. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder och vårdboenden. Besqab grundades 1989 och företagets aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2014. Mer information på www.besqab.se

Citat

Efterfrågan på småhus är stor och det är därför glädjande att vi nu kan addera vårt planerade småhusområde med drygt det dubbla antalet nya hem. På den här natursköna platsen kommer vi att utveckla en mycket attraktiv boendemiljö som främjar en hälsosam livsstil med mycket rörelse i vardagen.
Carola Lavén, VD Besqab
Området är planlagt och till viss del utbyggt. Den här etappen angränsar till det vi tidigare förvärvat och vi påbörjar nu arbetet med att utveckla fler smart planerade småhus med goda bostadskvalitéer för att tillsammans skapa en attraktiv och hållbar boendemiljö.
Johan Westring, Chef för Ackvisition och Exploatering
Detta förvärv ligger väl i linje med vår strategi att även utveckla hyresbostäder och vårdboenden för egen förvaltning kring Mälardalen. Det är väldigt kul att vi nu tar steget in i Eskilstuna och förvärvar färdiga bostadsbyggrätter i ett läge med stor utvecklings-potential.
Andreas Wik, Chef Fastighetsutveckling och Fastigheter
Utvecklingen av Skiftinge går framåt och här ser vi möjligheten vara del av den resan genom att komplettera området med trivsamma vårdbostäder för den ökande andelen äldre i befolkningen samt leverera en välplanerad arbetsmiljö för en framtida hyresgäst.
Bo Björfors, Chef Vårdfastigheter
Bostäderna i Nivå har tagits emot mycket väl av marknaden. Med sin unika placering, med start sex våningar ovan mark, kommer lägenheterna att bli något alldeles extra med mycket ljus, rymd, fin utsikt och generösa uteplatser.
Lotta Niland, Chef Projektutveckling Bostad
Det här är ett bra exempel på att Besqab är med och utvecklar attraktiva och hållbara boendemiljöer och att vi har kompetensen att klara tekniskt utmanande projekt för att få till de bästa bostadskvalitéerna.
Carola Lavén, VD Besqab
Den här markanvisningen är extra rolig då det är Besqabs första markanvisning för hyresrätter från Stockholms stad. Projektet passar väl in i vårt nya affärsområde om att uppföra hyresrättsfastigheter i egen förvaltning. 
Andreas Wik, Chef Fastighetsutveckling och Fastigheter
Här kan Besqab vara med och komplettera befintlig bebyggelse för att bidra till en blandad stad med olika boendeformer. Det är ett omtyckt bostadsområde med god tillgång till kollektivtrafik och gång- och cykelstråk som minskar behovet av bil, vilket går i linje med vårt sätt att utveckla samhällen; på ett hållbart sätt som befrämjar hälsa och rörelse i vardagen. 
Carola Lavén, VD Besqab
När vi på Besqab utvecklar nya hållbara boendemiljöer har vi fokus på människors hälsa och rörelse i vardagen. Här på Norrberget kommer dessa kvaliteter verkligen att kunna uppfyllas, med luftiga ljusa bostäder, närhet till natur och hav, innergårdar som uppmuntrar till lek och att kunna gå eller cykla till skolan, jobbet och till kollektivtrafik. 
Carola Lavén, VD på Besqab
När vi planerar bebyggelsen på Norrberget utgår vi från de värden som finns i Vaxholms äldre stadskärna, naturen, havet och i närområdet. Det innebär att husen kommer att få träfasader och bebyggelsen i området kommer vara låg med naturliga kulörer som smälter in i miljön.
Lotta Niland, Chef Projektutveckling Bostad på Besqab
Vi är glada att vara med i utvecklingen av det här spännande läget i Solna som binder samman de nya stadskvarteren i Hagastaden med Gamla Råsunda. Solnavägen kommer att bli ett mer levande stråk och här växer nu moderna hållbara boendemiljöer upp i direkt anslutning till alla tänkbara kommunikationer och service.
Carola Lavén, VD Besqab
Spadtaget för de nya kvarteren vid Solna centrum markerar en viktig milstolpe i utvecklingen av Solnavägen till en trygg och levande stadsgata.
Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande, Solna stad
Eolshäll har ett lugnt och grönt läge i Hägersten med närhet till service och kommunikationer liksom grönska, promenadstråk och klippbad i Mälaren. Här har vi mycket goda förutsättningar att skapa attraktiva livsmiljöer för en hållbar och hälsosam livsstil.
Carola Lavén, VD Besqab 
Detta är ett fint kompletteringsprojekt i ett attraktivt bostadsområde. Vi planerar en övervägande del stora ljusa lägenheter i hus som får träfasader för att ge ett mjukt intryck från vattnet. Flera lägenheter kommer dessutom att få sjöutsikt.
Johan Westring, Chef för Ackvisition och Exploatering på Besqab
Vi är glada att vara en del av Uppsalas utveckling och med det här nya kvarteret skapar vi en attraktiv plats för en hållbar och hälsosam livsstil som uppmuntrar möten över generationsgränser. Det ligger också i linje med vår ambition att utveckla hyresrätter, vårdboenden och annan samhällsservice för egen förvaltning.
Carola Lavén, VD på Besqab
Det är precis så här vi vill bygga en hållbar stad, att komplettera stadens tomma ytor med nya kvarter som berikar det som redan finns. Vi välkomnar Besqab, som under många år utvecklat flera fina bostadsområden i Uppsala, som också långsiktig aktör med egen förvaltning.
Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande i Uppsala Kommun
Det är spännande att få vara med redan från första spadtaget. När allt är färdigbyggt, finns vi på Vardaga kvar, med vår passion att driva en verksamhet för äldre med trivsel och hälsa i fokus.
Ulla Tansen, VD på Vardaga
Vi är glada och tacksamma för möjligheten att få skapa en förskola med en unik idrottsinriktning i det här nya kvarteret.
Lars Pettersson VD på Child Academy Sports
Den starka bostadsmarknaden med fortsatt hög efterfrågan höll i sig under årets tredje kvartal. Försäljningen i våra projekt är god och vi arbetar fokuserat för att tillvarata den starka marknaden och öka antalet produktionsstarter. Under tredje kvartalet startade vi två nya bostadsrättsprojekt och vi har ett rekordstort antal bostäder i produktion. Den höga produktionstakten bidrar till ökade intäkter och resultat och vi arbetar systematiskt för att förbättra lönsamheten. Vår finansiella ställning är fortsatt stark och vi har hög beredskap för planerade tillträden och potentiella förvärv. Vi går nu in i årets sista kvartal med en del utmaningar framför oss, såsom ökade materialkostnader och råvarubrist, men också med goda förutsättningar att fortsätta tillväxten enligt vår utstakade plan.
Carola Lavén, VD på Besqab
Vi är glada för den här markanvisningen som också blir Besqabs första projekt i Årstastråket. Det är ett mycket bra bostadsläge med närhet till kommunikationer, skolor och service samt med närhet till den stora nya stadsparken som anläggs på Årstafältet.
Carola Lavén, VD på Besqab
För att skapa en levande stadsmiljö som kan erbjuda ett bekvämt liv för människor i alla åldrar, kommer de nya kvarteren få kommersiella ytor i bottenvåningarna. Dessutom kommer de gång- och cykelstråk som passerar förbi torget, knyta samman de äldre delarna av Årsta med den nya stadsdelen Årstastråket.
Johan Westring, Chef för Ackvisition och Exploatering på Besqab
Det här är två bra exempel där Besqab utvecklar hållbara och hälsosamma livsmiljöer på attraktiva platser där människor vill leva och bo.
Carola Lavén, VD på Besqab
Båda projekten har projekterats och byggs med ambitionen att Svanencertifieras, vilket vi har som mål för alla våra bostadsprojekt. Miljömärkningen Svanen betyder att våra kunder kan vara trygga med att våra bostäder bland annat har noga utvalda och sunda materialval, låg energiförbrukning och en sund inomhusmiljö.
Lotta Niland, Chef Projektutveckling Bostad på Besqab
Besqab har tidigare utvecklat nya attraktiva bostadsområden i både Tyresö strand och Kryddvägen. Det är glädjande att vi ännu en gång kan vara med och skapa nya bostadsområden i Tyresö med fina livskvalitéer i närheten av vattnet, grönområden och kollektivtrafik.
Carola Lavén, VD Besqab
Vi är glada att vi kan göra förvärvet i attraktiva Trollbäcken. Tillsammans med de angränsande fastigheter vi förvärvade under hösten 2020 har Besqab nu kommande projekt med cirka 100 bostäder i ett av Tyresös bästa bostadslägen.
Johan Westring, Chef Ackvisition och Exploatering
Det här är ett lugnt och centralt läge i Stuvsta som går helt i linje med Besqabs vision att utveckla nya boendemiljöer som främjar en hållbar och hälsosam livsstil i och med närheten till både kollektivtrafik och grönområden.
Carola Lavén, VD Besqab
Vi planerar att ge husen en skyddande stadsmässig front ut mot Ågestavägen som sen trappas ner i höjd och möter villabebyggelsen i söder på ett mjukt sätt. Tanken är att skapa ett öppet kvarter som bildar två gröna, ombonade gårdsrum.
Johan Westring, Chef för Ackvisition och Exploatering på Besqab
Vi är stolta över att få vara med och bidra till samhällsutvecklingen med hållbara och attraktiva boendemiljöer i både Nacka och Täby som är kommuner som växer. De här bostäderna, som dessutom ska Svanencertifieras, kommer att addera fina stadskvaliteter till hela närområdet.
Carola Lavén, VD på Besqab
Det är väldigt roligt att vi nu har alla myndighetsbeslut på plats så att vi kan produktionsstarta dessa två fina projekt. Bostäderna har mottagits väl av marknaden och vi ser fram emot att nu ta nästa steg och påbörja uppförandet.
Lotta Niland, Chef Projektutveckling Bostad på Besqab
Det här projektet är ett bra exempel på där Besqab i samarbete med andra bidrar till att utveckla en attraktiv helhetsmiljö. Läget här har också blivit mer attraktivt i takt med utbyggnaden av Ulriksdal.
Carola Lavén, VD på Besqab
Vi är verkligen glada att få vara med och utveckla nya trivsamma boendemiljöer här. Bostäderna får ljusa öppna planlösningar, sunda materialval och stora balkonger eller uteplatser. Vi arbetar just med planeringen för säljstart och byggstart beräknas ske under 2022.
Lotta Niland, Chef Projektutveckling Bostad
Vi är otroligt stolta över att vårt projekt Vackra vägen är nominerat till Årets byggnad. Det är ett bra exempel på där våra projekt tillför nya mervärden till platsen genom noga utvalda material och färger, anpassade till platsens förutsättningar, plus att vi tillfört levande bottenvåningar. Detta sammantaget blir ett fint avslut på gatan där sen Golfängarna tar vid.
Carola Lavén, VD Besqab
Den v-formade huskroppen och de triangelformade balkongerna maximerar utblickarna mot parken och grönskan. Från andra hållet möter parken varma träfasader och balkonger i kvällssol. Allt mitt i korsningen mellan natur och stad.
Magnus Pörner, arkitekt SAR/MSA
Efterfrågan på småhus är stor och då är det extra roligt att vara en del av utvecklingen av Fullerö hage. På den här natursköna platsen finns stora möjligheter att utveckla en attraktiv boendemiljö för barnfamiljer som underlättar en hållbar och hälsosam livsstil.
Carola Lavén, VD Besqab
Området är planlagt och till viss del redan utbyggt. Nu börjar vårt arbete att tillsammans med våra arkitekter utveckla detta trivsamma bostadsområde med ytterligare småhus.
Lotta Niland, Chef för Projektutveckling Bostad på Besqab
Delägandet i Wallin kompletterar Besqabs verksamhet väl och vi är glada att de vände sig till oss. Wallin har ett starkt varumärke och en gedigen byggmästaranda som påminner om vår. Vi har i grunden samma värderingar och ser många mervärden i den här affären.
Carola Lavén, VD Besqab
Vi är mycket glada över Besqabs förtroende. Deras erfarenhet, kompetens och finansiella styrka blir ett viktigt bidrag till verksamheten. Vi har en portfölj med många fina projekt och med Besqab som ny delägare kan vi fortsätta utveckla verksamheten och öka utvecklingstakten i projektportföljen.
Erik Wallin, VD Wallin
Wallin är ett välrenommerat och kvalitetsfokuserat bolag verksamma på en marknad med stabil efterfrågan. Den här investeringen ger oss möjlighet att bidra till att förverkliga Wallins visioner och ger samtidigt ett bra tillskott i vårt arbete med att växa Besqabs verksamhet mot uppsatta mål.
Magnus Ekström, CFO Besqab
Vi vill först rikta ett hjärtligt tack till våra kunder. Det är tack vare de personliga kontakterna och den nära dialogen med våra kunder, som vi ständigt kan utvecklas i rätt riktning. Vårt mål är självklart att vi ska ha branschens nöjdaste kunder och det jobbar vi för varje dag.
Carola Lavén, VD
Jag är glad över att vårt målmedvetna arbete med kundnöjdhet ger utdelning. Det fina betyget är ett direkt resultat av våra engagerade och duktiga medarbetares dagliga arbete tillsammans med våra kunder. Nu fortsätter vi arbetet mot målet att vara överst på pallen.
Anna Slåtteby, Chef för Försäljning och Kunderbjudande
Vi är glada för att detaljplanen nu vunnit laga kraft så att vi kan gå vidare med utvecklingen av det här spännande läget i Solna som binder samman de nya stadskvarteren i Hagastaden med det gamla Råsunda. Solnavägen kommer att bli ett mer levande stråk när den utvecklas till en esplanad med restauranger och butiker. Här planerar vi för moderna och välplanerade lägenheter i direkt anslutning till alla tänkbara kommunikationer och service.
Lotta Niland, Chef Projektutveckling Bostad på Besqab
Solna Centrum är en oslipad diamant på ett av Sveriges bästa lägen. Vi ser verkligen fram emot att fortsätta att utveckla centrala Solna, tillsammans med staden och Besqab.
Lars-Åke Tollemark, Senior Advisor på Unibail-Rodamco-Westfield Nordics
Det här är ett bra exempel där Besqab är med och utvecklar attraktiva platser och miljöer där människor vill bo och vistas. Tillsammans med staden och URW har vi jobbat för att Solnaborna ska få en attraktiv mötesplats och en ny urban bostadsmiljö. Under december har vi öppnat för möjligheten att lämna en anmälan för köp och intresset har varit stort vilket visar att området är mycket attraktivt.
Carola Lavén, VD på Besqab
Vi är glada att göra det här förvärvet i den här populära delen av Bromma som vi känner väl. Det är en stadsdel med mycket goda bostadskvalitéer invid Bällstaån och med gångavstånd till centrala Sundbyberg med affärer, service och kommunikationer.
Johan Westring, Chef för Affärsutveckling och Exploatering på Besqab
Förvärvet är ett bra tillskott till vår fina byggrättsportfölj. Med en färdig detaljplan kan vi med kort startsträcka erbjuda attraktiva bostäder i ett högt och fritt läge med utsikt över Bällstaån. Projektet är ett av de sista nybyggnadsprojekten i närområdet och den nya strandpromenaden, som kommer att anläggas av kommunen, stärker platsens kvalitéer ytterligare.
Carola Lavén VD för Besqab
Med Uppsalas bästa solläge blir Skeppskajen en del av Uppsala där människor inte bara bor utan också möts – på ett torg, på en krog, på en utställning eller bara för att ta del av ett stadsliv som är öppet för alla.
Åsa Lehto, verksamhetschef för Skeppskajen
I kombination med nya bostadshus och mötesplatser kommer det att bli en varierad och levande stadsdel där du både kan arbeta och bo. Några hus kommer att påminna om historien, andra ge en känsla av en modern stad i tiden. Atrium Ljungberg har en gedigen erfarenhet att utveckla stadsliv i gamla kulturbyggnader och vi är därför väldigt glada att kunna genomföra den här affären och den fortsatta utvecklingen tillsammans med dem. De blir ett bra komplement till vårt bostadskunnande.
Åsa Lehto, verksamhetschef för Skeppskajen
Besqab är en av initiativtagarna till Trygg BRF därför att vi som bostadsutvecklare värnar om konsumenttryggheten och vill visa en transparens i våra bostadsrätts-föreningars ekonomi. Därför är det extra roligt att BRF ZickZack i Kärrtorp är en av de första föreningar som fått kvalitetsstämpeln Trygg BRF och som gått igenom alla de olika stegen av kontroller. Ambitionen är att samtliga av Besqabs bostadsrättsföreningar ska få Trygg BRF’s kvalitetsstämpel.
Staffan Grundmark, regionchef på Besqab och ledamot i styrelsen för Trygg BRF
En bostadsaffär är ofta den största affären man gör i sitt liv. Därför är det viktigt för oss att kunna presentera en bostadsrättsförening med hållbar ekonomi och att den kan jämföras med andra bostadsrättsföreningar.
Malin Castenvik, försäljningschef på Besqab
I Nacka strand har vi fått en väldigt fin marknadskontakt där den första etappen snart är slutsåld. Lägenheterna är populära och därför vill vi nu starta nästa etapp. Markarbetet är i full gång och under våren kommer man att kunna se hur byggnaderna växer fram.
Lotta Niland, regionchef på Besqab
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp