Citat

Från ena hållet i installationen bjuds besökaren av det konventionellt nordiska i form av färg och form, från andra hållet upplevs det exotiska och i mitten sammanstrålar de två uttrycken i en definition av Nordic Me. Vi vill ta besökarna långt bort från konventionen och förutfattade meningar
Sanna Gebeyehu
Vi tror på arkitektur som gör att människor känner sig inkluderade. De fysiska gränser som nu växer fram mellan länder är allt annat än det. Vi vill inleda ett samtal om vilken sorts framtida miljö vi européer vill ha.
Peter Ullstad, grundare till Codesign Research Studio, som har utvecklat utställningen.
– Det enda gränserna gör är att flytta problemet vidare. Människor på flykt tvingas välja andra, ofta farligare vägar. Det är vi som väljer att bygga gränser. Vill vi det?
Jelena Mijanovic, arkitekt och ansvarig för Codesign Research Studio.
–¬¬ Briefen var tydlig, man ville skapa ett huvudkontor med en genuin känsla av att vara ”ett startup för startups.” Ett starkt koncept arbetades fram under rubriken ”Handelsplatser.” Från torget till hemmet, via marknader, saluhallen, bakgator och affärsstråk symboliseras iZettles verksamhet i de fysiska lokalerna. Känslan av alla sorters handelsplatser genomsyrar kontoret
Petra Lindfors
Vi ställer höga krav på våra kontors utformning. De ska vara trivsamma och effektiva arbetsplatser och samtidigt uppfylla högt ställda krav på brandskydd och säkerhet,
Micael Gidlund, säkerhetschef på Stanley Security
Det här är ett företag som är bäst i branschen på det de gör. Det vill vi att man ska känna när man kommer in i deras lokaler,
Elis Forsgård, Projektledare på Codesign.
Jag började på Codesign för att de är ett spännande och nytänkande kontor som jobbar ”inifrån och ut” där brukarna alltid är i fokus. Vi jobbar i team som består av människor med olika kompetenser och expertisområden vilket gör det möjligt att leverera helheten, något jag tilltalas av.
Linda Gustafsson Lutener, Arkitekt
Skolmiljöerna befinner sig där kontorsmilljöerna var för 10-15 år sedan. Det finns mycket att göra och det tycks som om vi har hittat en framgångsrik modell för att utveckla skolor där elever och lärare trivs och gör bra ifrån sig. Att anställa Linda Gustafsson Lutener är helt klart ett strategiskt beslut med syfte att växa ytterligare inom detta område.
Ulrica O Magnusson, VD
– Den tillströmning av projekt som just nu sker gör att vi har ett kontinuerligt behov av fler arkitekter och projektledare som delar våra värderingar och vår vision
Ulrica O Magnusson, VD
– Codesign är en ickehierarkisk arbetsplats med högt i tak och korta beslutsvägar och det är något som jag attraheras av
Camilla Nordgren
– Eftersom Codesign tar ansvar för helheten i sina projekt finns det många olika områden att utvecklas inom som projektledare och det är en faktor som spelade stor roll för mig när jag sökte mig hit,
Ossian Badman, Projektledare
– Vi inledde arbetet med en omfattande behovsanalys i form av enkäter, platsstudier och referensgrupper. Resultatet var slående; huset är omtyckt men människor upplever att de inte möter varandra, trots att ABF-huset är ett hus just för möten. Det har vi tagit fasta på i det här projektet och arbetat fram ett koncept som handlar om att mötas, säger Jon Mjönes arkitekt på Codesign.
Jon Mjönes
– Att vitalisera ABF-huset på det här viset och samtidigt bevara det arkitektoniska arvet är viktigt. Stockholm förtjänar ett öppet hus där människor är välkomna att delta i gratis kulturevenemang och inspireras till livslångt lärande, säger Håkan Wiclander, studieombudsman ABF Stockholm.
Håkan Wiclander
”Vi testar lösningar, utvärderar och växlar upp ”
Linda Fredén, Arkitekt
Man kan se det nuvarande kontoret som en labbmiljö där vi testar olika lösningar och om två år växlar vi upp verksamheten baserat på vad som funkat bra och vad som behöver utvecklas vidare
Jacob Holst, Inredningsarkitekt
Grundtanken med Epicenter är att vara den naturliga platsen för snabbväxande företag i samspel med innovationsinriktade storföretag. De kräver en lokal med hög flexibilitet vilket Codesign lyckats skapa
Patrick Mesterton, VD och Co-Founder Epicenter
”Konsthuset kommer kunna bli en stor aktör inte bara för Stockholms konstscen utan även som inspiratör internationellt”
Jelena Mijanović
Precis som på huvudkontoret är merparten av inredningen återanvänd, kakel, kök och mattor kommer från en tidigare hyresgäst. Samtliga armaturer kommer från ett annat hus i området som snart ska rivas. Dessutom har vi rotat i AMF Fastigheters egna källarförråd för en mängd olika detaljer
Love Neuschütz, Inredningsarkitekt i projektet
Vi på Codesign hjälper dagligen våra kunder både med att flytta och att skapa nya ”hem” i form av bland annat kontor, skolor och restauranger. Dessutom har vi bred erfarenhet av utställningskoncept i olika former. Det var därför lätt att tacka ja till erbjudandet om att agera kreativa rådgivare för We live here i samband med deras flytt till Stockholm
Sanna Gebeyehu, konceptutvecklare och erfaren utställningsproducent från Codesign
Codesign är i en intressant expansiv fas och har ett modernt sätt att arbeta på samt en företagskultur som attraherar mig. Sammansättningen av folk med olika bakgrund känns unik
Jacob Holst, Inredningsarkitekt
Codesign satsar både i den egna organisationen och i projekten på ett öppet och kreativt vis vilket är mycket inspirerande. Det känns som ett självklart val att börja jobba här
Nadine Aschenbach, Arkitekt