Att arbeta med tolk – ny bok om att mötas över språkgränserna

Att arbeta med tolk är en praktisk bok som lyfter möjligheter och utmaningar i det tolkade samtalet. Budskapet är att det tolkade samtalet i dag är en självklarhet för allt fler yrkesgrupper och att det kräver ny kompetens.

Boken bygger på författaren Minna Forsells egna erfarenheter som psykolog på en flyktingmottagning och utgår från god tolksed.

– När jag började arbeta med tolk insåg jag svårigheterna och har sedan dess försökt utveckla samtalet. Förmågan att tryggt och effektivt jobba med tolk är en nödvändighet i vår yrkesutövning, säger Minna Forsell.

Arbeta med tolk är idag nödvändigt på många av samhällets mest centrala områden som sjukvård, omsorg, socialtjänst, skola och rättsväsende. Därför är det tolkade samtalet en väsentlig del av vårt samhälle och ett naturligt inslag inom många yrkesgrupper. Helt centralt är tydlighet, enkelhet och förståelse för de utmaningar det innebär att arbeta över språkgränserna, anser Minna Forsell.

– Att kunna använda tolk i ett professionellt sammanhang är viktigt för att rent praktiskt vara en del av ett rättssäkert och integrerande samhälle. Min utgångspunkt är att ett möte över språkgränserna inte bara är svårt, det är också roligt och utvecklande.

Boken presenterar enkla metoder för ett bra möte med klienten och ger praktiska tips för hur knepiga situationer kan lösas. Den handlar inte bara om att använda tolk i arbetet utan också om det goda samtalet i allmänhet. Att arbeta med tolk ger konkreta råd för hur man kan leda mötet och utveckla sin samtalsteknik. Den innehåller också praktiska exempel samt intervjuer med tolkanvändare och tolkar.

Om författaren
Minna Forsell är legitimerad psykolog och asylpsykolog med inriktning mot transkulturell och existentiell psykologi. Hon har även arbetat inom vuxenpsykiatrin samt gjort neuropsykiatriska utredningar.

Om boken
Titel: Att arbeta med tolk
Författare: Minna Forsell
ISBN: 978-91-7741-052-2
Utgivning: 16 februari 2018
Omfång: 109 sidor
Pris: 240 kr exklusive moms
Boken finns hos bokhandlare på nätet och i butik samt på www.gothiafortbildning.se

Presskontakt
Pia Leufstedt, PR-ansvarig
pia.leufstedt@gothiafortbildning.se

08-462 26 06, 072-050 39 04

Ulrika Beck-Friis, förläggare och affärsområdeschef
ulrika.beck-friis@gothiafortbildning.se
08-462 26 39, 072-402 07 66

Fakta om Gothia Fortbildning
Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom skola, vård och omsorg. Vi ger ut tidningar, böcker, broschyrer och digitala tjänster samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta. Besök www.gothiafortbildning.se för mer information om oss och om våra produkter.

Taggar:

Om oss

Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom skola, vård och omsorg. Vi ger ut tidningar, böcker, broschyrer och digitala tjänster samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.​

Prenumerera

Media

Media

Citat

Att kunna använda tolk i ett professionellt sammanhang är viktigt för att rent praktiskt vara en del av ett rättssäkert och integrerande samhälle. Min utgångspunkt är att ett möte över språkgränserna inte bara är svårt, det är också roligt och utvecklande.
Minna Forsell, leg. psykolog och asylpsykolog, författare till Att arbeta med tolk.