Förskolans arbete med språk och kommunikation påverkar barnens identitetsutveckling och självbild

Report this content

Det handlar inte bara om att lära sig att prata. Hur vi pratar och kommunicerar i förskolan är viktigt för barnens identitetsutveckling och självbild. Med språket kan vi signalera delaktighet, respekt och trygghet. Att arbeta med språk och kommunikation är ett värdegrundsarbete. Det menar logoped Karolina Larsson som skrivit nya boken Språklig förebild i förskolan.
Att vara språklig förebild omfattar såväl språket i sig som reglerna för hur vi språkar med varandra, och i ett större perspektiv hur människor agerar och samspelar med varandra.

Det är av största vikt att vi ger barnen ord, men det är ännu viktigare att vi skapar positiva, språkliga sammanhang där alla blir lyssnade till och där alla får uttrycka sig. Språkliga sammanhang som gör att barns självkänsla, medmänsklighet, tolerans och delaktighet främjas. Det samtalsklimat och de arenor vi erbjuder på förskolan påverkar barnets självbild och värderingar för lång tid framöver, fortsätter Karolina Larsson.

Hennes bok Språklig förebild i förskolan handlar om att vara samtalspartner till barn och hur vi vuxna kan utvecklas som språkliga förebilder. Författaren beskriver hur barn utvecklar sitt språk och sin kommunikation. Eftersom barn speglar sig och sitt språkande i vuxna, behöver pedagogen rikta sin uppmärksamhet mot sig själv som samtalspartner istället för att fokusera på barnet.

Boken vidgar förståelsen för varför och hur vi behöver tänka som språkliga förebilder. Hur skapar vi en språkmiljö som ger varje barn förutsättningar till ett väl utvecklat språk? Den ger också konkreta tips på hur vi kan arbeta för att stimulera barnens språkutveckling, till exempel genom vårt sätt att ställa frågor, kroppsspråket, samarbetet med vårdnadshavarna, högläsning eller genom att hänga upp ord- och begreppslistor i förskolan.

Om författaren
Karolina Larsson är leg. logoped och författare och arbetar som språk-, läs- och skrivutvecklare i Halmstads kommun. Hon driver också det egna företaget Ut med språket AB

Om boken
Titel: Språklig förebild i förskolan
Författare: Karolina Larsson

Utgivning: 31 juli 2019
ISBN: 978-91-7741-173-4
Sidor: 136
Pris: 250 kr exkl moms.

Boken finns hos bokhandlare på nätet och i butik samt på www.gothiafortbildning.se

Pia Leufstedt
PR-ansvarig/Kommunikatör
08-462 26 06
pia.leufstedt@gothiafortbildning.se

Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom skola, vård och omsorg. Vi ger ut tidningar, böcker, broschyrer och digitala tjänster samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.​

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Det handlar inte bara om att lära sig att prata. Hur vi pratar och kommunicerar i förskolan är viktigt för barnens identitetsutveckling och självbild. Att arbeta med språk och kommunikation är ett värdegrundsarbete. Det menar logoped Karolina Larsson som skrivit nya boken Språklig förebild i förskolan.
Twittra det här

Citat

Att vara språklig förebild omfattar såväl språket i sig som reglerna för hur vi språkar med varandra, och i ett större perspektiv hur människor agerar och samspelar med varandra.
Karolina Larsson, leg. logoped och författare till boken Språklig förebild i förskolan.
Det är av största vikt att vi ger barnen ord, men det är ännu viktigare att vi skapar positiva, språkliga sammanhang där alla blir lyssnade till och där alla får uttrycka sig. Språkliga sammanhang som gör att barns självkänsla, medmänsklighet, tolerans och delaktighet främjas. Det samtalsklimat och de arenor vi erbjuder på förskolan påverkar barnets självbild och värderingar för lång tid framöver.
Karolina Larsson, leg. logoped och författare till boken Språklig förebild i förskolan.