Helena Wallbergs nya bok sätter fokus på möjligheterna med lektionsdesign

Report this content

Läraren och författaren Helena Wallberg vill ersätta lektionsplanering med lektionsdesign.
– Med lektionsdesign kan vi arbeta mer förebyggande och det ger en effektivare och mer positiv undervisningsmiljö för alla, säger Helena Wallberg.
Hennes nya bok Lektionsdesign – en handbok visar hur lärare i grundskolan och gymnasiet kan arbeta med lektionsdesign i stället för traditionell lektionsplanering.

Helena Wallberg menar att ordet lektionsplanering för tankarna till en färdig produkt, ett lektionsupplägg som eleverna ska ta emot. Lektionsdesign sätter själva processen i centrum och kan leda oss till insikten att upplägget av en lektion bör omfatta så mycket mer än bara innehåll och uppgifter kopplade till kursplanen.

– Med traditionell lektionsplanering arbetar man hårt med att fånga upp elever som inte hänger med under lektionen. Med lektionsdesign arbetar vi mer förebyggande och fokuserar på möjligheterna. På så sätt ökar förutsättningarna att få med alla elever i undervisningen, menar Helena Wallberg.

I stället för att göra olika speciallösningar för att få med alla elever kan en differentierad undervisning hjälpa lärarna att hantera olika krav på undervisningen. Det innebär att redan från början organisera arbetet i klassrummet efter den verklighet vi möter. Genom att vara tydliga, klargöra våra förväntningar för eleverna och erbjuda flera olika sätt att ta sig an en uppgift får alla elever oavsett förutsättningar, en chans att lära.

Lektionsdesign – en handbok går igenom lektionsdesignens alla faser och ägnar även ett kapitel åt det kollegiala lärandet. Det är en praktisk handbok som ger konkreta tips, idéer och aktiviteter för en design som möjliggör en undervisning som möter olikheter, samtidigt som den främjar delaktighet. Den ger också verktyg och reflektioner som kan användas i det kollegiala lärandet. Boken vänder sig till lärare i hela grundskolan och gymnasiet.

Om författaren
Helena Wallberg är gymnasielärare i engelska och franska, fil.mag. i specialpedagogik, föreläsare och författare till böckerna Formativ bedömning praktiken – från förmedling till förståelse, Återkoppling för utveckling – från förmedling till handledning och Att sätta betyg – en berättelse från ett kollegierum.

Om boken
Titel: Lektionsdesign – en handbok
Författare: Helena Wallberg
Utgivning: 1 mars 2019
ISBN: 978-91-7741-121-5
Sidor: 120
Pris: 250 kr ex moms
Boken finns hos bokhandlare på nätet och i butik samt på www.gothiafortbildning.se

Pia Leufstedt
PR-ansvarig/Kommunikatör
08-462 26 06, 072-050 39 04
pia.leufstedt@gothiafortbildning.se

Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom skola, vård och omsorg. Vi ger ut tidningar, böcker, broschyrer och digitala tjänster samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.​

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Helena Wallbergs nya bok Lektionsdesign – en handbok visar hur lärare i grundskolan och gymnasiet kan arbeta med lektionsdesign i stället för traditionell lektionsplanering.
Twittra det här

Citat

Med lektionsdesign kan vi arbeta mer förebyggande och det ger en effektivare och mer positiv undervisningsmiljö för alla.
Helena Wallberg
Med traditionell lektionsplanering arbetar man hårt med att fånga upp elever som inte hänger med under lektionen. Med lektionsdesign arbetar vi mer förebyggande och fokuserar på möjligheterna. På så sätt ökar förutsättningarna att få med alla elever i undervisningen.
Helena Wallberg
Lektionsdesign är en högaktuell, initierad, idérik och tänkvärd bok. Den kan vara rekommendabel för lärare och lärarstuderande på olika nivåer.
BTJ-häftet nr 10, 2019, lektör Henric Ahlgren.